ארה"ב: צו נשיאותי בעניין הגבלת כניסה לארה"ב

ביום 27.1.2017 נשיא ארה"ב חתם על צו נשיאותי המקפיא יישוב מחדש בארה"ב של פליטים מכל המדינות לתקופה של 120 ימים, מונע קבלת פליטים סורים לארה"ב לתקופה בלתי מוגבלת, ומטיל מגבלות על כניסת אזרחים משבע מדינות (עיראק, סוריה, סודן, איראן, לוב, סומליה ותימן). מיד לאחר החתימה על הצו רשויות ההגירה בארה"ב עצרו בשדות התעופה ומנעו את […]

החזרי אגרות בבית הדין לעררים

ביום 1.1.2017 תוקנו תקנות בית הדין לעררים (אגרות), ונקבעה סמכות בית הדין לעררים להחזיר אגרה במקרים בהם הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו. ביום 6.2.2017 דחה בית הדין בקשות להחזר אגרה בעררים שבהם ניתן פסק הדין בערר לפני תיקון התקנות.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע: דחיית ערעור של אזרח אריתריאה המוחזק במשמורת בשל עבירת אלימות

עמ"נ (ב"ש) 41099-11-16 ביאה נ' משרד הפנים (5.1.2017). בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהחליט להותיר את המערער במשמורת. המערער, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירת תקיפה כלפי בת זוגו ובעבירת היזק לרכוש, ולאחר שסיים לרצות את עונש המאסר שהוטל עליו, הוצא נגדו צו משמורת. בית הדין דחה את בקשתו לשחרור ממשמורת. בית […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017) משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח ההליך המדורג

בר"ם 7172/16 בבנקו נ' משרד הפנים (8.1.2017) המבקשת היא אזרחית אוקראינה השוהה בישראל מאז שנת 2008, ועבדה כמטפלת של אביו של המבקש עד לפטירתו. לפי טענתם במהלך תקופת עבודתה של המבקשת אצל אביו של המבקש, התפתחו יחסי זוגיות בין השניים. משרד הפנים דחה את הבקשה להסדיר את מעמדה של המבקשת מכוח יחסי זוגיות עם המבקש. […]

רשות האוכלוסין וההגירה – עדכון נוהל הטיפול במבקשי מקלט

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה (26.2.2017) נוסח מתוקן של נוהל הטיפול במבקשי מקלט. בין השאר נוסף סעיף 5.א, הקובע שמי שמחזיק באשרת תייר ופנה בבקשה למקלט בשעה שאשרת התייר שלו עודנה בתוקף, לא יינתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. לפי פרסומים בתקשורת, סעיף זה הותקן בשל ריבוי מקרים של אזרחי גיאורגיה הנכנסים […]

Overseas Development Institute (ODI), Journey on Hold: How Policy Influences the Migration Decisions of Eritreans in Ethiopia (February 2017)

דו"ח חדש הבוחן את תהליכי קבלת ההחלטות של מבקשי מקלט אריתריאים באתיופיה, את השיקולים הנוגעים להישארות באתיופיה או עזיבתה לצורך חיפוש מקלט במדינות אחרות, ואת הבעיות בקבלת מקלט באתיופיה הגורמות למבקשי מקלט לעבור למדינות אחרות. בשולי הדו"ח מצוטט מבקש מקלט המסביר ששקל להגיע לישראל, אך מסביר שישראל סגרה את גבולותיה ולכן אירופה נותרה האופציה היחידה […]

European Court of Human Rights, S.K. v. Russia, Application no. 52722/15 (14 February 2017)

בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק שמעצרו וגירושו הצפוי של אזרח סוריה תושב חאלב מהווים פגיעה בזכות לחיים, בזכות שלא להיות נתון להתעללות ובזכות לחירות, המחייבות את רוסיה מכוח האמנה האירופית לזכויות אדם, וזאת נוכח המצב ההומניטרי והביטחוני בסוריה.

Kenya National Commission on Human Rights v. Attorney General, Petition No. 227 of 2016 (9 February 2017)

בית המשפט העליון בקניה ביטל את החלטת הממשלה לסגור את מחנה הפליטים דאאב, אחד ממחנות הפליטים הגדולים ביותר בעולם, שבו חיים למעלה מ-250,000 פליטים. החלטת הממשלה לסגור את מחנה הפליטים התבססה על טענות לפיהן המחנה שימש בסיס להתקפות טרור נגד קניה. ארגוני זכויות האדם, שהגישו את העתירה נגד סגירת המחנה, טענו שסגירת המחנה מביאה לגירוש […]

Amnesty International Report 2016/17: The State of the World’s Human Rights (21 February 2017)

כמדי שנה, ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח מפורט אודות מצב זכויות האדם בעולם לפי חלוקה למדינות. מומלץ לעשות שימוש בדו"ח לצורך מחקר התנאים במדינות המוצא של מבקשי מקלט (COI) בעת הטיפול בבקשות מקלט ובהליכים משפטיים אחרים של פליטים ומבקשי מקלט.

בג"ץ 5109/16 לשכת עורכי הדין נ' שירות בתי הסוהר (28.2.2017)

בעקבות עתירה שהגישה לשכת עורכי הדין נגד מגבלות חדשות על ביקור אסירים על ידי עורכי דין, ניתן תוקף של פסק דין לפקודת מתוקנת של שירות בתי הסוהר שהוגשה לבית המשפט ולהנחיות שב"ס לעורכי דין, בהן הוסרו חלק מן ההגבלות. העתירה, פקודת שב"ס המתוקנת וההנחיות החדשות מופיעות כאן.

עת"מ (מרכז) 62635-02-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקווה

האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים וארגון א.ס.ף הגישו ביום 28.2.2017 עתירה מינהלית נגד עיריית פתח תקווה, חברת החשמל ותאגיד המים והביוב האזורי, לאחר שעיריית פתח תקווה החליטה לנתק את החשמל והמים בבתים בעיר, שבהם מתגוררים מבקשי מקלט בטענה לפיה מדובר בדירות שפוצלו שלא כדין. ביום 1.3.2017 בית המשפט המחוזי קיים דיון דחוף בבקשה לצו […]

בג"ץ 3736/16 משרד תומר ורשה – עורכי דין נ' שר הפנים (22.2.2017)

בג"ץ דחה ברוב דעות עתירה שהוגשה נגד מינויו של עו"ד ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים. משרד עורכי הדין תומר ורשה הגיש עתירה נגד מינויו של עו"ד אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה בטענה שבחירת יו"ר הוועדה נעשתה בהליך בלתי תקין, ללא קביעת קריטריונים ואיתור מועמדים מתאימים, וללא בדיקת יכולתו של עו"ד אמיר להקדיש את […]

תיקון לתקנות הכניסה לישראל – החזר אגרה

ביום 1.1.2017 נוספה לתקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים) (הוראת שעה), תשע"ד-2014 (1.1.2017) הוראה, המסמיכה את בית הדין להורות על השבה חלקית של האגרה במקרים בהם הטיפול בו הסתיים לפני הדיון בערר (תקנה 3א). לשון התקנה החדשה: "הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו לפי פרק ז' לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין […]

רשות האוכלוסין וההגירה – נוהל הטיפול בבקשות לתעודת מעבר ישראלית לזרים

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה (19.1.2017) נוהל חדש לטיפול בבקשות לתעודת מעבר ישראלית לזרים. בין השאר נקבע בנוהל שאין להנפיק תעודות מעבר ל"מסתננים", וזאת אף אם בידיהם רישיון ישיבה מסוג א/5 או רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל.    

עמדת נציבות האו"ם לפליטים ביחס לדרישה ממבקשי מקלט ופליטים להשיג מסמכים מרשויות מדינות המוצא שלהם, פברואר 2017

[בעברית ובאנגלית] נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש פברואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה לפיה אין לדרוש ממבקשי מקלט לפנות לרשויות מדינותיהם כדי להשיג מסמכים.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים בנוגע למעצר ומהגרים בהקשרים של הגירה, ינואר 2017

(באנגלית ובעברית) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש ינואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה, הנסמכת על הוראות הדין הבינלאומי, לפיה, בין השאר, בכל עניין הנוגע לילדים השיקול הראשון במעלה יהיה טובת הילד; ילדים שהופרדו מהוריהם אינם צריכים להיות במעצר אלא במסגרות טיפוליות הולמות; לא ניתן להצדיק מעצר על בסיס מעמד של הילד או הוריו; ויש לבחון […]