בית הדין האירופי לזכויות אדם – הפרת האמנה האירופית לזכויות אדם בשל משך מעצרם ותנאי מעצרם של מבקשי מקלט קטינים

Elmi and Abubakar v. Malta (nos. 25794/13 and 28151/13) [Articles 3 and 5], 22 November 2016 בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק בעתירתם של שני ילדים, אזרחי סומליה, שנעצרו עם הגעתם למלטה לצורך ביצוע הערכת גיל, אך גם לאחר שנמצא כי הם קטינים הוסיפו להיות מוחזקים מספר חודשים נוספים במהלך בחינת בקשתם למקלט. בית הדין קבע שנוכח […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 19360-10-16 אוקבסלאסי נ' מדינת ישראל (13.11.2016) המערער, אזרח אריתריאה, הגיש ערר על ההחלטה לזמנו למתקן "חולות" חרף העובדה שהציג מסמכים רפואיים המעידים על בעיות גב והמלצה של הרופא המטפל בו שלא לזמנו למתקן. בית הדין לעררים דחה את הערר. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרו של ערעור על פסק […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – דחיית בקשתם של תושבי דרפור לקבל רישיונות מסוג א/5 בהתאם להחלטת שר הפנים משנת 2007

עמ"נ (ת"א) 46603-08-16 מוסא אדם חאתר נ' משרד הפנים (19.11.2016) בית המשפט המחוזי דחה שלושה ערעורים, שהדיון בהם אוחד, ושבהם התבקש להעניק למבקשי מקלט תושבי דרפור רישיון ישיבה מסוג א/5. הערעור הוגש על בסיס החלטת שר הפנים בחודש דצמבר 2007, לפיה יוענקו רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-600 תושבי דרפור שהוכרו ככאלה על ידי נציבות האו"ם […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמדה של משפחה שילדיה נולדו וגדלו בישראל

בר"ם 6493/16 פלוני נ' משרד הפנים (24.11.2016) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה משפחה של אזרחי גאנה, שביקשו לקבל מעמד בישראל לפי החלטת ממשלה מס' 2183 משנת 2010, בדבר הסדרת מעמדם של ילדי שוהים שלא כדין. המשפחה ביקשה לקבל מעמד, אף על פי שילדי המשפחה לא עמדו בשניים מתנאי החלטה הממשלה – התנאי […]

בית המשפט העליון – החזקה במתקן חולות לאור טענות בדבר עבירת החזקה בתנאי עבדות

בר"ם 7699/16 הברה נ' משרד הפנים (21.11.2016) המבקש, אזרח אריתריאה שהוחזק במתקן "חולות", טען שלא היה מקום לזמנו למתקן משום שהוא נדרש לשירות ארוך וכפוי בצבא אריתריאה, ומטעם זה הוא קורבן לעבירה של החזקה בתנאי ערבות ועומד בתנאי סעיף 32ד(ב)(6) לחוק למניעת הסתננות, שלפיו אין לזמן למתקן השהייה "מסתנן" שמשטרת ישראל הודיעה לגביו שיש ראיות […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון ישיבה מסוג ב/1 לתושב דרפור בשל עיכוב במענה לבקשת המקלט

ערר (ת"א) 1202-16 א.ג.מ. נ' משרד הפנים (28.11.2016) העורר, אזרח סודן השוהה בישראל ברישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, הגיש בקשה למקלט בחודש פברואר 2014. עד למועד ההכרעה בערר לא התקבלה החלטה בבקשת המקלט. בית הדין עמד על כך שבחודש פברואר 2015, משרד הפנים התחייב בפני בית המשפט העליון לסיים בתוך שנה את […]