אנגליה – הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לרדיפה על רקע דת

Country policy and information note: religious groups, Eritrea, version 2.0e, October 2016 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה המבוססות על רדיפה על רקע דת. בין השאר נקבע, שחופש הפולחן של מי שחבר באחת מארבע הדתות ה"רשומות" אינו נפגע, וככלל הוא אינו נרדף. יחד עם זאת, גם מי שחבר באחת […]

אנגליה –הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לשירות לאומי ויציאה שלא כדין

Country policy and information note: national service and illegal exit, Eritrea, version 4.0e, October 2016 בעקבות פסק דינו הנ"ל של בית הדין להגירה באנגליה, שדחה את עמדת משרד הפנים בעניין הקריטריונים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה, משרד הפנים הסיר מאתר האינטרנט שלו את הנחיותיו הקודמות בעניין, מחודש אוגוסט 2016, ופרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות […]

דו"ח משותף של משרד הפנים הבריטי ורשויות ההגירה בדנמרק על סודן

Sudan: Situation of Persons from Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum , August 2016 משרד הפנים הבריטי ורשויות ההגירה בדנמרק פרסמו דו"ח משותף על מצבם של אנשים מדרפור, דרום קורדופאן ואזור הנילוס הכחול בחרטום, בין השאר בכל הנוגע לטיפול באנשים אלה בשדה התעופה הבינלאומי בחרטום, יחס השלטונות אליהם, תנאי המחיה שלהם והגישה האווירית והיבשתית […]

אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח על הסכסוך בדרום קורדופאן והנילוס הכחול (סודן)

Amnesty International, Five Years and Counting: Intensified Aerial Bombardment, Ground Offensives and Humanitarian Crisis in Sudan's South Kordofan State דו"ח של אמנסטי אינטרנשיונל בוחן את העימותים בין ממשלת סודן לבין ארגון SPLM/A-N באזור דרום קורדופאן ובאזור הנילוס הכחול בחמש השנים האחרונות. בין השאר מסקנת הדו"ח היא שרבות מהמטרות של הצדדים לסכסוך היו מטרות אזרחיות באזורים […]

אמנסטי ישראל – דו"ח על עמדת ישראל לגבי בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

אמנסטי ישראל – משחק מכור: מערכת המקלט הישראלית דוחה באופן אוטומטי, קולקטיבי ופסול את בקשות המקלט של יוצאי אריתריאה דו"ח של אמנסטי ישראל מנתח את חוות הדעת של משרד הפנים שביססה את הדחיות של בקשות המקלט של מי שברחו מצבא אריתריאה, פורש מבט השוואתי על היחס כלפי מבקשי מקלט אריתראים בעולם, ומתאר את המצב העדכני […]

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין צו ביניים עד להכרעה בערר

רע"מ (ת"א) 18646-08-16 נקאש נ' משרד הפנים (8.9.2016) בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים לדחות בקשה לצו ביניים, שימנע את הרחקתה של קטינה מישראל עד להכרעה בערר הנוגע לסירוב כניסתה למדינה. בית המשפט עמד על כך שלמרות מסכת שקרים של המערערת, ישנן ראיות לכך שהיא ילדה את הקטינה כפונדקאית, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על בית הדין לעררים

עמ"נ 50113-08-16 הברה נ' משרד הפנים (14.9.2016) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין אי קיצור תקופת ההחזקה במתקן "חולות". המערער, אזרח אריתריאה הנמצא בישראל מאז שנת 2011, זומן למתקן "חולות", והגיש ערר לבית הדין לעררים נגד ההחלטה לזמנו. הערר נדחה בשל עשיית דין עצמי ואי התייצבותו של המערער במתקן. […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין החלת ההליך המדורג על בני זוג

עמ"נ (י-ם) 34687-12-15 דולגוב נ' משרד הפנים (11.9.2016) בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה למשרד הפנים לשקול מחדש להחיל על המערערים את ההליך המדורג. המערערים, אזרחית ישראל בת 70 ואזרח בולגריה בן 62, ששהה בישראל בעבר שלא כדין, הגישו בקשה להסדרת מעמדם מכוח היותם ידועים בציבור, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור

עמ"נ (ת"א) 42469-08-16 אלטאהר נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.9.2016) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המערער הוא אזרח סודן, שזומן למתקן חולות בחודש מרץ 2014, ולאחר שלא התייצב נעצר בחודש מאי 2014 והושם במשמורת. בהיותו במשמורת הגיש בקשה למקלט בישראל, ובחודש ספטמבר 2014 הועבר למתקן […]

בית הדין לעררים – שיהוי בהגשת בקשה למקלט

ערר (ת"א) 1813-16 טודריה נ' משרד הפנים (12.9.2016) העורר הוא אזרח גיאורגיה שנכנס לישראל בשנת 2014, והגיש בקשה למקלט כשנה וחצי לאחר שנכנס לארץ. לטענתו עבד בגיאורגיה במפעל, שהנהלתו השתייכה למשטר הקודם, והמשטר הנוכחי מנסה לגלות מי אחראי על בניית גשרים ללא היתר, ולשם כך אוסר ומענה את מי שעשוי להחזיק במידע זה. בקשתו למקלט […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר של אזרח אריתריאה בעניין כניסה להליך המדורג

ערר (י-ם) 1255-15 זאודה נ' משרד הפנים (22.9.2016) (התהפך בערעור) משרד הפנים סירב להחיל על העוררים, אזרחית ישראל ואזרח אריתריאה, את ההליך המדורג בשל העדרם של תעודת יושר ודרכון. העורר טען, בין השאר, שהוא ערק מצבא אריתריאה וכי על מנת להשיג דרכון תקף ותעודת יושר יהיה עליו להצטרף לרשימת התומכים במשטר ולשלם שוחד, דבר שאין […]

בית המשפט העליון – גירוש למדינות שלישיות

עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים כפי שציינו בניוזלטר לחודש נובמבר 2015, באותו חודש הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין המתווה להעברתם למשמורת של מי שמסרבים ל"עזיבה מרצון" לאוגנדה או רואנדה. ביום 30.12.2015 בית המשפט העליון (השופט יורם דנציגר) קיבל את הבקשה לצו ביניים. היום (9.10.2016) התקיים דיון נוסף […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – צו ביניים בהליך השוואת מעמד עם מבקש מקלט

עמ"נ 597-09-16 אמילי ואח' נ' שר הפנים (9.10.2016) בית המשפט המחוזי נתן צו ביניים בעניינם של בני זוג, אזרחית הפיליפינים ואזרח סודן שנישאו בבית הדין השרעי, עד להכרעה בערעור שהגישו יחד עם בנם המשותף ושתי ילדותיה של המערערת, על החלטת בית הדין לעררים. הערעור נסב על החלטת משרד הפנים שלא להשוות את מעמדם של בני […]

דו"ח על בית הדין לעררים

לקריאת הדו"ח המלא בתי הדין לעררים הוקמו כערכאה שיפוטית לענייני הגירה במאי 2014, ונפתחו עד כה בבאר שבע, תל אביב וירושלים. הקמתם נועדה להפחית את העומס שהוטל על בתי המשפט לעניינים מנהליים וליצור ערכאה מומחית בתחום ההגירה והמעמד, כמקובל במדינות רבות בעולם.  דו"ח חדש של המוקד לפליטים ולמהגרים וארגון היא"ס עומד על הכשלים הרבים של […]