אנגליה – ביטול העברת מבקשי מקלט להונגריה

Ibragim & Abasi v. SSHD [2016] EWHC 2048 (Admin) (5 August, 2016) בית המשפט (High Court) הורה למשרד הפנים להימנע מגירוש מבקשי מקלט להונגריה. העותרים, אזרחי איראן, עברו לפני כניסתם לאנגליה בהונגריה, ולכן, בהתאם לתקנת דאבלין III, הוחלט להחזירם למדינה זו. בית המשפט קבע כי בהתאם לדיווחים אודות מערכת המקלט בהונגריה, ספק אם העותרים יוכלו […]

נציבות האו"ם לפליטים: הבהרה בדבר בחינת בקשות מקלט שנרשמו בנציבות

מאז דצמבר 2015, נוהג משרד הפנים לדחות בקשות מקלט של אריתראים וסודנים על הסף, כיוון שהבקשות לא הוגשו בתוך שנה מהכניסה לישראל. אחת מטענותיהם בעררים כנגד החלטות אלה, היא כי העובדה שאדם "נרשם באו"ם" בשנים 2009-2008, לא נחשב כהגשת בקשת מקלט. במכתב הבהרה מנציבות האו"ם לפליטים מהשבוע, מובהר כי עד להעברת הסמכויות למשרד הפנים מאמצע […]

בית הדין לעררים: דחיית בקשת מקלט של אזרח גאנה

ערר (י-ם) 1034-15 אצ'ימפונג נ' משרד הפנים (7.8.2016) בית הדין לעררים דחה ערר של אזרח גאנה נגד ההחלטה לדחות בהליך מקוצר את בקשתו למקלט בישראל. העורר טען כי לאחר מות דודו נדרש להחליפו בתפקיד מלך הכפר ולבצע טקסים פגאניים חרף היותו נוצרי קתולי. בית הדין קבע כי ייתכן שלעורר חשש סובייקטיבי לרדיפה, אולם הוא לא […]

בית הדין לעררים: הקניית מעמד קבע למי שההליך המדורג בעניינה הופסק בגין אלימות

ערר (י-ם) 2399-15 פלונית נ' משרד הפנים (14.8.2016) בית הדין לעררים דחה ערר בעניין שדרוג מעמדה של אזרחית רוסיה השוהה בישראל מאז שנת 2005. העוררת היא אם לקטין אזרח ישראל, שנולד בשנת 2006. היא החלה בהליך המדורג בעקבות נישואיה לאזרח ישראל בשל נישואין לאזרח ישראלי, אך נוכח פרדתה מבעלה, ההליך המדורג הופסק. בידי העוררת רישיון […]

בית הדין לעררים – שוהים ב'חולות' שהוחזקו בעבר תקופות ארוכות במשמורת

ערר 2259-16 קסיו ו-22 אחרים כפי שעדכנו במאי, בית הדין בית הדין לעררים מחק ערר (ערר (ב"ש) 1617-16 קסיו נ' משרד הפנים (13.4.2016)), שהוגש על ידי המוקד לפליטים ומהגרים בשם מבקשי מקלט המוחזקים ב'חולות' והוחזקו עם כניסתם לישראל משך תקופות ממושכות, העולות על שנה. בית הדין קבע כי אין מקום לדון בערר שהוגש על ידי […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת שחרור ממשמורת

עמ"נ (מרכז) 18500-08-16 מדינת ישראל נ' ברהני (11.8.2016) המשיב, אזרח אריתריאה שחלה עליו מדיניות "אי ההרחקה", סיים בחודש יוני 2016 לרצות מאסר של 48 חודשים בגין עבירה של מעשה מגונה בכוח ועבירת אלימות. עם סיום ריצוי מאסרו הוצא נגדו צו משמורת בהתאם לחוק הכניסה לישראל. במקביל ננקט נגדו הליך לפי חוק הגנה על הציבור מפני […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 44026-08-16 מדינת ישראל נ' אריא (24.8.2016) בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערעור משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, והורה על ביטול החלטת בית הדין ועל השארת המשיב במשמורת. המשיב, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירה של מעשה מגונה תוך שימוש בכוח, ונדון ל-14 חודשי מאסר בפועל. עם סיום ריצוי עונשו הוצא […]

בית המשפט המחוזי – אין סמכות להעביר למשמורת את מי שאינו בר-השמה במתקן "חולות"

עמ"נ (מרכז) 27891-07-16 פול נ' משרד הפנים (16.8.2016) בית המשפט המחוזי במחוז מרכז קיבל ערעור שהוגש על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והורה לשחרר את המערער, אזרח סודן, ממשמורת. המערער נכנס לישראל בשנת 2010, בהיותו בן 14 שנים, כקטין לא מלווה. הוא למד בתיכון "ימין אורד" ולומד כעת לימודי הנדסאים. רישיון […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשות רשות ערעור בעניין הוראות שהייה

בר"ם 5846/16 סולימן נ' משרד הפנים (17.8.2016) בית המשפט העליון דחה שלוש בקשות למתן רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי, שדחה בקשות למתן סעדים זמניים, שימנעו את השמת המבקשים במתקן "חולות" עד להכרעה בעררים שהגישו לבית הדין לעררים. המבקשים הם אזרחי סודן שהגישו בקשות למקלט בישראל, אשר טרם התקבלה בהם החלטה. לטענתם נוכח העובדה […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר בדבר דחיית בקשות מקלט של אריתראים שערקו מהצבא

ערר (י-ם) 1010-14 מסגנה אברהם נ' משרד הפנים (4.9.2016) ביוני 2014 הוגש הערר, שעניינו בדחיית בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בהליך מקוצר, על-בסיס חוות דעת משפטית של משרד הפנים לפיה עריקות מהצבא אינה מהווה עילה לפליטות בהתאם לאמנה. בערר, שהוגש ע"י התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב והמוקד לפליטים ולמהגרים, נטען כי השירות הצבאי באריתריאה […]