דו"ח ועדת חקירה של מועצת זכויות האדם של האו"ם על הפרת זכויות אדם באריתריאה

Report of the commission of inquiry on human rights in Eritrea (May 9, 2016) ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם, שהוקמה לחקור הפרת זכויות אדם באריתריאה, פרסמה דו"ח חדש בחודש מאי. בדו"ח נקבע כי אריתריאה מבצעת פשעים נגד האנושות והפרות אחרות של זכויות אדם בהיקף רחב.

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 7547-06-16 אמהציון נ' משרד הפנים (21.6.2016) בית המשפט דחה בקשה לסעד זמני בעניין עיכוב התייצבותו של אזרח אריתריאה במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר שהגיש על החלטת משרד הפנים להחזיקו במתקן. המערער הוא איש דת בכיר שנרדף באריתריאה והגיש בקשה למקלט שטרם הוכרעה. הוא לא […]

בית המשפט המחוזי – פער גילאים אינו מלמד על קשר לא כנה

עמ"נ (ת"א) 60062-02-16 נליוג נ' רשות האוכלוסין וההגירה (8.6.2016) בית המשפט המחוזי קיבל את עתירתו של זוג נשוי, אזרח ישראל ואזרחית הפיליפינים, שמשרד הפנים החליט להפסיק את ההליך המדורג בו החלו. משרד הפנים החליט להפסיק את ההליך המדורג, בין השאר משום שגרושתו של המערער התגוררה בחדר נפרד באותה הדירה שבה מתגוררים בני הזוג. כמו כן […]

בית הדין לעררים – העברת עניינו של אזרח אריתריאה לוועדת לעניינים הומניטריים

ערר (י-ם) 1796-14 גזאווי נ' משרד הפנים (25.5.2016) העורר הוא אזרח אריתריאה, בן לאב אריתראי ולאם אתיופית, שנכנס לישראל בשנת 1997 והגיש בקשה למקלט בשנת 1999 לנציבות האו"ם לפליטים. הנציבות דחתה בשנת 2001 את בקשתו למקלט, אך בשנת 2002 נתנה חוות דעת לפיה יש לטפל בו כפי שמטופלים משתמטי שירות צבאי אריתראים, ובשנת 2004 ניתן […]

בית הדין לעררים – קיצור תקופת החזקה ב"חולות"

ערר (ב"ש) 4474-15 א.ח.א.ח. נ' משרד הפנים (7.6.2016) העורר, אזרח סודן, זומן למתקן "חולות". לטענתו לא ניתן די משקל לעובדה שבקשתו למקלט תלויה ועומדת 7 חודשים מבלי שניתנה בה החלטה, ולכך שהוא מהווה משענת כלכלית לבני משפחתו החיים במחנה פליטים. בית הדין עמד על כך שממונה ביקורת הגבולות, במועד הוצאת הוראת השהייה, ביסס את החלטתו […]

בית הדין לעררים – הליך מדורג למבקש מקלט

ערר (ב"ש) 3837-15 עבדאללה נ' משרד הפנים (16.6.2016) בית הדין לעררים דן בעררם של אזרח סודן ואזרחית ישראל, שנישאו זה לזה וביקשו להסדיר את מעמדו של בן הזוג. בתחילה בקשתם נדחתה על הסף משום שלא הציגו את כל המסמכים הנדרשים. בהמשך הוגשה בקשה שנייה להסדיר את מעמדם תוך צירוף המסמכים הנדרשים, אולם משרד הפנים דרש […]

בית הדין לעררים – השהיית הוראת שהייה ב"חולות" עד שתוכרע בקשת המקלט

ערר (ת"א) 4245-1 האגוס נ' משרד הפנים (27.6.2016) מבקש מקלט מאריתריאה הגיש בקשת מקלט בפברואר 2014 ועבר ריאיון לפני שנה. הערר הוגש נגד זימונו לחולות. בית הדין קבע כי הגשת בקשת מקלט לכשעצמה אינה מצדיקה ביטול הוראת שהייה, אולם "נראה כי נקודת האיזון לעניין זה נשתנתה מן הקצה אל הקצה, כאשר המשיב הפר את התחייבותו […]

הליך הטיפול בבקשות להליך מדורג של "מסתננים"

החודש הסתבר כי מזה קרוב לשנה קיים מסמך שכותרתו "טיפול בבקשות להליך מדורג לבני זוג של מסתננים – סיכום והנחיות" מיום 10.8.2015 (לצפייה בקישור זה). אף על פי שמדובר בהנחיה מינהלית כללית לגבי אופן הטיפול בבקשות מסוג מסוים, ולמרות החובה לפרסם את נהלי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה מעולם לא פרסמה את המסמך. בהתאם לנוהל, […]

בית המשפט העליון – קביעת אמות מידה למתן הוראות שהייה

בר"ם 4604/16 גברמדהין נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.6.2016) במסגרת בקשת רשות ערעור, שהגיש המוקד לפליטים ולמהגרים, נטען כי נוכח העובדה שלא נקבעו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה אמות מידה לשילוח אנשים למתקן "חולות" ולקביעת משך הזמן שבמהלכו יוחזקו אנשים במתקן, יש לשחרר את המבקש מהמתקן. בית המשפט העליון ציין שהמדינה הודיעה כי היא פועלת לגיבוש […]

מאמר על פליטים ומבקשי מקלט להט"בים בישראל

במסגרת הספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית" בעריכת עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי ואלון הראל, התפרסם מאמרו של יונתן ברמן, "פליטים להט"בים בישראל". המאמר מנתח את תחולת האמנה בדבר מעמדם של פליטים על מי שנרדפים על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית ולאחר מכן בוחן את הפרקטיקות של רשויות המדינה ובתי המשפט בישראל […]