נציבות האו"ם לפליטים – הודעה בעניין גירוש אזרחי אריתריאה מסודן

UNHCR, UNHCR concerned by expulsions from Sudan (June 2, 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הודעה, שבה היא מביעה את דאגתה מגירוש קולקטיבי על אזרחי אריתריאה מסודן. בהתאם להודעה, ביום 22.5.2016 גירשה סודן 313 אזרחי אריתריאה בחזרה למדינת מוצאם לאחר שהורשעו בעבירה של כניסה שלא כדין למדינה. עוד נמסר בהודעה כי מספר ימים לפני כן גורשו […]

בית הדין לעררים – עררים נגד הוראות שהייה במתקן "חולות"

ערר (ב"ש) 4373-15 קאה נ' משרד הפנים (4.5.2016) ערר (ב"ש) 4496-15 שבתו נ' משרד הפנים (4.5.2016) ערר (ב"ש) 4552-15 קידנה נ' משרד הפנים (4.5.2016) ערר (ב"ש) 5262-15 עבדאללה נ' משרד הפנים (4.5.2016) במסגרת סדרה של עררים נגד הוראות שהייה במתקן "חולות", משרד הפנים הודיע כי לא יקיים לעוררים שימועים חדשים לשם זימונם למתקן "חולות" לפני […]

בית הדין לעררים – דחיית בקשה לזימון עד

ערר (י-ם) 3721-15 אנדריאנוב נ' משרד הפנים (3.5.2016) במסגרת ערר על החלטת משרד הפנים שלא לתת מעמד מטעמים הומניטריים לאם ושלושת ילדיה הבגירים, דחה בית הדין לעררים בקשה לזמן לעדות עד שחוות דעתו צורפה לערר. נקבע שבית הדין אימץ את הפרקטיקה של בתי המשפט לעניינים מינהליים בעניין בחינת תקינותן של החלטות מינהליות, ולפיה בית הדין […]

בית הדין לעררים – הוראה לקיים ראיון מקלט נוסף

ערר (י-ם) 1691-14 ט.ט. נ' משרד הפנים (18.5.2016) בית הדין לעררים קיבל ערר של אזרח בורמה, שבקשתו למקלט נדחתה.בית הדין ציין שלעורר נערך רק ראיון אחד, שהתקיים בשנת 2005. בית הדין קבע שנוכח הזכויות המוטלות על כף המאזניים, אין מקום להכריע בבקשת המקלט על בסיס ראיון שהתקיים לפני יותר מעשור, וזאת בפרט לאור העובדה שאחת […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים בעניין פליטה פלסטינית הנשואה לישראלי

עת"מ (חיפה) 22321-09-15 ותד נ' משרד הפנים (19.5.2016) בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל עתירה מינהלית בעניין הסדרת מעמדה של בת זוגו של אזרח ישראל. בקשתה של העותרת להסדרת מעמדה מכוח נישואיה לאזרח ישראל נדחתה בטענה שהיא תושבת לבנון ומשכך חל עליה חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003. העותרים טענו שהוראת השעה אינה חלה על […]

בית המשפט העליון –אישורי לידה לילדים שהוריהם אינם ישראלים

בג"ץ  1528/13 אטני ואח' נ' שר הפנים (1.6.2016) כשילד להורים שאינם ישראלים נולד, ניתנים שני מסמכים שמתעדים את לידתו: הודעת לידת חי – טופס שבית החולים מחוייב למלא, ואישור על לידה שניתן על ידי משרד הפנים. לפני כמה שנים משרד הפנים הפסיק לרשום את שמות האבות באישורים על לידה ולהחתים את ההורים על טופס לפיו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הוראת שהייה לאדם מבוגר

עמ"נ (ב"ש) 38006-04-16 אסגודום נ' משרד הפנים (17.5.2016) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הוראת שהייה. המערער, שיוצג על ידי המוקד לפליטים ולמהגרים, הוא אזרח אריתריאה שהוצאה נגדו הוראת שהייה המחייבת אותו לשהות המתקן "חולות" לפרק זמן של 12 חודשים. לטענתו, המבוססת על "תעודת הטבלה" שהציג, הוא בן […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין סעד זמני של אי גירוש

בר"ם 4329/16 ריבלין נ' שר הפנים (30.5.2016) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לתת סעד זמני בערעור המונע את גירושה של המבקשת. המבקשת היא אזרחית רוסיה, ילידת שנת 1999, שנכנסה לישראל וטענה שהגיעה לעבוד כדוגמנית ולאחר מכן הגישה בקשה להסדרת מעמדה לפי נוהל רשות האוכלוסין וההגירה להסדרת מעמדם […]

בית המשפט העליון – סמכות בית הדין לעררים למחוק על הסף הליך בשל חוסר ניקיון כפיים

בר"ם 2132/16 משרד הפנים נ' Brhne (10.5.2016) בית הדין לעררים דחה על הסף ערר שהגיש אזרח אריתריאה (המשיב) נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" משום שלא התייצב במתקן לאחר שבקשה לצו ביניים המונעת את התייצבותו נדחתה. במסגרת ערעור על החלטת בית הדין, בית המשפט המחוזי ביטל את החלטת בית הדין וקבע כי בית הדין נעדר סמכות […]