משרד החוץ הבריטי ומחלקת המדינה של ארה"ב – דו"חות על מצב זכויות האדם

UK  Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report (21 April, 2016) משרד החוץ הבריטי פרסם דו"ח אודות מצב זכויות האדם בעולם בחלוקה לפי מדינות. US Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices (13 April, 2016) מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את דו"ח זכויות האדם השנתי שלה, הסוקר את המצב במדינות […]

חופש מידע על בקשות מקלט

עו"ד אלעד כהנא הגיש בשם המוקד לפליטים ולמהגרים בבקשה לפי חוק חופש המידע ביחס למערכת המקלט, עבור שנת 2015 (קישור לבקשה). תשובת משרד הפנים (בקישור זה), שעונה לחלק מהשאלות, מלמדת על מספרי בקשות המקלט שהוגשו, על כך שיותר משליש מבקשות המקלט שממתינות להכרעה, תלויות ועומדות למעלה משנה, ועוד, ועל כך שרבע מהמהבקשים שההמתינו להכרעה בשנת […]

בית הדין לעררים – אי מענה ממושך לבקשת מקלט של דרפורי

ערר (י-ם) 1364-15 (18.4.2016) בית הדין נתן החלטת ביניים בעררים שהוגשו בגין אי-מענה ממושך לבקשת מקלט שהגישו אזרחי סודן מחבל דרפור, לאחר שההליכים נמשכו בבית הדין למעלה משנה, לפיה אם משרד הפנים לא ייתן החלטה בבקשת המקלט עד 31.5.16, יטיל עליהם הוצאות.

בית הדין לעררים – קיצור תקופת השהייה במתקן "חולות" מטעמים רפואיים

ערר (ב"ש) 1389-16 עבדאללה נ' משרד הפנים (11.4.2016) בית הדין לעררים קיבל חלקית ערר נגד הוראת שהייה, וקיצר את משך החזקתו של העורר, אזרח סודן, משנה לתשעה חודשים. בית הדין עמד על כך שממסמכים רפואיים שהציג העורר עולה שהוא סובל מבעיה אורולוגית, אשר טופלה לפני שליחתו למתקן "חולות" באופן פרטי. הטיפול הרפואי שהעורר קיבל לפני […]

בית הדין לעררים – מחיקת ערר בשל ריבוי עוררים

ערר (ב"ש) 1617-16 קסיו נ' משרד הפנים (13.4.2016) בית הדין לעררים מחק ערר, שהוגש על ידי המוקד לפליטים ומהגרים בשם מבקשי מקלט, ובו התבקש לבטל או לקצר את משך הוראות השהייה שניתנו להם ולקבוע קריטריונים ברורים ושקופים לעניין הוצאת הוראות שהייה ומשכן. בית הדין קבע כי אין מקום לדון בערר שהוגש על ידי מספר גדול […]

בית הדין לעררים – קבלה חלקית של ערר בשל אי מתן החלטה בבקשה למקלט

ערר (ת"א) 4355-15 עבדאלסלאם נ' משרד הפנים (17.4.2016) בית הדין קיבל באופן חלקי ערר נגד הוראת שהייה במתקן "חולות", שהוצאה לאזרח סודן. הטענה המרכזית של העורר היא שכבר בתחילת שנת 2014 הגיש בקשה למקלט, כי עד למועד זה טרם התקבלה החלטה, וכי בהתאם להתחייבות המדינה בבג"ץ הייתה צריכה להתקבל החלטה בבקשה לא יאוחר מחודש פברואר […]

בית הדין לעררים – קיצור תקופת השהייה במתקן "חולות"

ערר (ב"ש) 1597-16 א.א. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.4.2016) בית הדין לעררים קיבל חלקית ערר נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" וקיצר את משך השהייה של העורר במתקן מתשעה חודשים לחצי שנה. העורר, שנכנס לישראל כקטין, טען ששליחתו למתקן "חולות" מהווה הפליה לעומת אחרים שנכנסו לישראל כקטינים לא מלווים ונשלחו לכפרי הנוער של החינוך ההתיישבותי. בית […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור מינהלי בעניין ההליך המדורג

עמ"נ (ת"א) 9304-09-15 קונלושיון נ' רשות האוכלוסין וההגירה (11.4.2016) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, וביטל את החלטת בית הדין, לפיה על העותר והעותרת, אזרח ישראל ואזרחית הפיליפינים שנישאו זה לזה, להתחיל מחדש את ההליך המדורג. העותרים הגישו בשנת 2005 בקשה להסדרת מעמדה של העותרת לפי הנוהל המדורג להסדרת […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים לדחות בקשה להסדרת מעמד של בת זוג של אזרח ישראל

עת"מ (חיפה) 49995-01-16 אשקר נ' משרד הפנים (31.3.2016) בית המשפט המחוזי קיבל עתירה נגד החלטת משרד הפנים בעניין הסדרת מעמדה של בת זוגו של אזרח ישראל.משרד הפנים דחה את בקשתם של בני הזוג להסדיר את מעמדה של אשתו של העותר. זאת בנימוק לפיו לא הוצגו הוכחות משכנעות לכנות הקשר ולקיומו של משק בית משותף, למעט […]

בית המשפט המחוזי – מחיקת עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (חיפה) 38774-12-15 ABRSHS נ' משרד הפנים (4.4.2016) בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת משרד הפנים למחוק עתירה שהוגשה נגד הוראת שהייה שהוצאה לעותר, ולפיה היה עליו להתייצב במתקן "חולות". לפני הגשת בקשת משרד הפנים למחוק את ההליך, התנהלו בבית המשפט העליון הליכי ביזיון בית משפט בבג"ץ 8665/14, שהוגשו משום שמשרד הפנים המשיך להוציא הוראות […]