בית הדין לעררים – קיצור הוראת שהייה בשל מצב רפואי וגיל

ערר (ת"א) 4093-15 עבדאללה נ' משרד הפנים (29.3.16) הערר, כנגד זימונו של העורר לחולות, התבסס על מצבו הרפואי וגילו. לאחר שבקשה לצו ארעי נדחתה, העורר התייצב בחולות. לאחרונה, משרד הפנים ערך לעורר שימוע חדש בו החליט לקצוב את הוראת השהייה שבידו לתשעה חודשים. השבוע, לאחר שהעורר נמצא בחולות כבר חמישה חודשים, פסק בית הדין כי […]

אנגליה – הנחיות חדשות לטיפול בבקשות של מבקשי מקלט מסומליה

Country Information and Guidance report on Somalia (March 2016) משרד הפנים באנגליה פרסם מסמך חדש עם הנחיות לטיפול בבקשות מקלט של אזרחי סומליה הכולל מידע אודות המצב במדינה ועילות המקלט המרכזיות הרלוונטיות לאזרחי מדינה זו.

נציבות האו"ם לפליטים – מסמך בעניין הסכם האיחוד האירופי עם טורקיה להחזרת מבקשי מקלט

UNHCR: Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey (23 March 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה מסמך ביחס לעקרונות המשפטיים הנוגעים להחזרת מבקשי מקלט מיוון לטורקיה במסגרת ההסכם בין האיחוד האירופי לטורקיה. המסמך מנתח את המושגים "מדינת מקלט ראשונה" ו"מדינה שלישית בטוחה" בדין הבינלאומי ובדין האירופי, תוך התייחסות לסוגיות המהותיות […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – חובת הרשויות להתייחס גם לטעמים שבידיעתה ושמבקש המקלט אינו מבקש לבסס עליהם את בקשתו למקלט

F.G. v. Sweden (no. 43611/11) 23 March 2016, Grand Chamber העותר, אזרח איראן, הגיש בקשה למקלט בשוודיה בטענה כי נשקפת לו סכנה באיראן בשל פעילות פוליטית. העותר אף המיר את דתו מאסלאם לנצרות לאחר שהגיע לשוודיה, אך בראיון המקלט שלו מסר שאינו מבקש לבסס את בקשתו למקלט על המרת דתו. בית הדין האירופי לזכויות אדם […]

המוקד לפליטים ולמהגרים – דו"ח שנתי על כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל

בדו"ח המעקב הראשון על כליאת מהגרים בישראל, שמתייחס לשנת 2015, נבחנים תנאי המשמורת לאור הקווים המנחים שקבעה נציבות האו"ם לפליטים. מתקני הכליאה שנבחנו הם גבעון, סהרונים, חולות ויהלו"ם, וביחס לכל אחד מהם מתוארים תנאי הכליאה, הזכויות המובטחות לכלואים, הביקורת השיפוטית על כליאתם, שירותי הבריאות והמזון.

קבוצת מומחים של מועצת אירופה – דו"ח בעניין זיהוי קורבנות סחר בבני אדם

GRETA: 5th General Report with focus on identification of victims of trafficking among asylum seekers, refugees and migrants דו"ח המתייחס לפרקטיקות של מדינות שונות בזיהוי קורבנות סחר בבני אדם בקרב מבקשי מקלט, פליטים ומהגרים.

בית הדין לעררים – קבלת ערר נגד החלטה לדחות בקשת מקלט על הסף בשל שיהוי בהגשתה

ערר (ת"א) 2402-15 הטי נ' משרד הפנים (2.3.2016) בית הדין לעררים ביטל את החלטת משרד הפנים לדחות על הסף בקשת מקלט של אזרח סרי לנקה. הבקשה נדחתה על ידי משרד הפנים משום שהוגשה לאחר פרק זמן של למעלה משנה מאז כניסת מבקש המקלט לישראל, וזאת נוכח הוראות נוהל הטיפול במבקשי מקלט, המאפשר דחיית בקשה שהוגשה […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר נגד החלטה לדחות בקשת מקלט

ערר (י-ם) 1812-14 פלוני נ' משרד הפנים (20.3.2016) בית הדין לעררים דחה ערר של אזרח ניגריה, שבקשתו להיות מוכר כפליט נדחתה בהליך מקוצר. העורר טען כי קבוצת עובדי אלילים מכפרו רודפים אותו בשל סירובו להחליף את אביו בתפקיד "צ'יף פריסט". בית הדין קבע כי אילו היה העורר מוכיח פחד מבוסס לרדיפה הוא היה נופל תחת […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר לביטול הוראת שהייה בשל מצב רפואי וכוונה להגר להולנד

ערר (ת"א) 4632-15 אייסיס נ' משרד הפנים (22.3.2016) בית הדין לעררים דחה ערר של אזרח אריתריאה שביקש לבטל הוראת שהייה שהוצאה נגדו. בית הדין קבע כי אף על פי שיש להכיר בקושי של "מסתננים" להשיג תיעוד רפואי בעניין מצבם הבריאותי, אי אפשר לקבל טענות בדבר מצב רפואי הנטענות בעלמא ללא כל תיעוד. כמו כן נקבע […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – היטל עובדים זרים בגין העסקת אזרחי סודן ואריתריאה

ע"מ (ב"ש) 9266-03-14 סעד נ' פקיד שומה אשקלון (17.3.2016) בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ערעור על שומת מס של מעסיק שהעסיק אזרחי סודן ואריתריאה, שחלה עליהם מדיניות אי ההרחקה או ההגנה הזמנית. בית המשפט דחה את טענת המערער כי מעסיק אינו חייב בהיטל עובדים זרים בגין העסקתם של מבקשי מקלט או של מי שחלה […]

בית המשפט העליון – מתן צו על תנאי בעתירת מאוימות במובן הרחב

בג"ץ 4248/12 פלונית נ' מדינת ישראל (28.3.16) במספר מקרים שמתנהלים בבית המשפט העליון נדונה שאלת הטיפול בפלסטינים שטוענים למאויימות שלא בשל חשד לשיתוף פעולה עם ישראל. ועדת מאויימים אינה מטפלת באותם מקרים, ולעמדת משרד הפנים אותם אנשים מוחרגים מאמנת הפליטים לנוכח קיומה של אונר"א. ביום 28.3.2016 נערך דיון באחד מאותם תיקים, בו העותרת טוענת לסכנה […]

בית המשפט העליון – הכרה בגיורים אורתודוקסיים שלא במסגרת מערך הגיור הממלכתי

בג"ץ 7625/06 רגצ'ובה נ' משרד הפנים (31.3.2016) בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, פסק שמי שהתגיירו בגיור אורתודוקסי שהתקיים במדינת ישראל אך לא במסגרת מערך הגיור הממלכתי, יוכרו כיהודים לצורך חוק השבות ויהיו זכאים לאזרחות ישראלית.

בית המשפט העליון – דחיית ערעור על מחיקת עתירה בעניין הוראת שהייה

עע"מ 1884/16 מהרי נ' משרד הפנים (28.3.2016) משרד הפנים הגיש בקשות למחיקת הליכים במאות עררים ועתירות מינהליות נגד הוראות שהייה במתקן "חולות". זאת לאחר שבמסגרת הליכי ביזיון בית המשפט בבג"ץ 8665/14 נקבע שבמועד קיומו של שימוע בעניין הוצאת הוראת שהייה במתקן "חולות" יש לקבוע גם את משך ההחזקה במתקן. בעקבות ההחלטה משרד הפנים הודיע במסגרת […]