בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי – ביטול התניית קבלת זכויות סוציאליות של זכאים ל"הגנה משלימה" במגורים באזור מסוים בגרמניה

CJEU: Joint Cases C-443/14 & C-444/14, Kreis Warendorf v Ibrahim Alo & Amira Osso v Region Hannover (1 March, 2016) בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי קבע שמדיניותה של גרמניה, שלפיה היא מתנה קבלת זכויות סוציאליות של הזכאים ל"הגנה משלימה" במגורים באזור שקבעה, מנוגדת לדירקטיבה האירופית המסדירה את הסוגיה (Qualification Directive). בהתאם למדיניות הגרמנית שעמדה […]

COI עולמי – אמנסטי אינטרנשיונל וHuman Rights Watch

COI – אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח שנתי – כל המדינות (24.2.2016) ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם החודש, כמדי שנה, דו"ח מקיף הסוקר את מצב זכויות האדם בכל המדינות (לרבות מדינות, כמו אריתריאה וסודן, שהמידע לגביהן עשוי להיות רלוונטי להליכי מקלט רבים בישראל).   COI – Human Rights Watch – דו"ח שנתי – כל המדינות (27.1.2016 ארגון […]

בית הדין לעררים בירושלים – שדרוג תושבות ארעית לתושבות קבע

ערר (י-ם) 1577-14 מקרסקי נ' משרד הפנים (14.2.2016) העוררת היא אזרחית אוקראינה בעלת רישיון לישיבת ארעי בישראל, שלשתי בנותיה אזרחות ישראלית. בקשתה למתן רישיון לישיבת קבע נדחתה על ידי משרד הפנים. בית הדין לעררים קיבל את הערר על החלטה זו וקבע כי העוררת נמצאת בישראל כבר 15 שנים, מתוכן 12 שנים במעמד של תושבת ארעית, […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 11752-12-15 ו.א. נ' משרד הפנים (2.2.2016) בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה ערעור מינהלי שהגיש אזרח סיירה לאון על החלטת בית הדין לביקורת משמורת שלא לשחררו ממשמורת. המערער נכנס לישראל שלא כדין בסוף שנת 2010, ושוחרר ממשמורת לאחר כשנה וחצי בשל הסכמתו לשתף פעולה עם החזרתו למדינת מוצאו לאחר דחיית בקשתו למקלט בישראל. […]

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין הארכת תקופת שחרור

עמ"נ (מרכז) 31963-12-15 קוני נ' משרד הפנים (10.2.2016) בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה ערעור מינהלי שהגיש אזרח חוף השנהב (שיוצג על ידי המוקד לפליטים ומהגרים) על החלטת בית הדין ביקורת משמורת, שסירב להורות על הארכת תקופת שחרורו ממשמורת. המערער הוא אזרח חוף השנהב, אולם אין בידיו מסמכים מזהים. הוא שהה תקופות ממושכות במשמורת, ושוחרר […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 58839-12-15 ג'. א. נ' משרד הפנים (10.2.2016) בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, שדחה בקשה לשחרור של אזרח ניגריה. המערער הוא אזרח ניגריה השוהה בישראל מספר שנים. בקשתו של המערער למקלט בישראל נדחתה כמה שנים לפני כן, ועתירה שהגיש נגד דחיית בקשת […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – אישור הוראת שהייה בחולות

עת"מ (חיפה) 36599-10-15 ABDELBSHIR נ' משרד הפנים (8.2.2016) בית המשפט המחוזי בחיפה דחה על הסף עתירה מינהלית של אזרח סודן נגד הוראת שהייה במתקן חולות. בפסק הדין נקבע כי בית המשפט העליון אישר את החזקתם של "מסתננים" במתקן חולות, וכי העותר לא הצביע על נזק או נסיבות מיוחדות שיש בהם כדי להצדיק את העדפת אינטרס […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – מחיקת עתירה לאור כוונת משרד הפנים לקיים שימוע חדש לעניין משך ההחזקה במתקן "חולות"

עת"מ (חיפה) 385-11-15 מהרי נ' משרד הפנים (1.3.2016) בית המשפט המחוזי מחק עתירה נגד החלטת משרד הפנים לזמן אזרח אריתריאה למתקן "חולות". הרקע להחלטה הוא הודעת משרד הפנים שניתנה בעתירה זו (כמו גם בעשרות עתירות ועררים נוספים), לפיה משרד הפנים יקיים לעותר שימוע נוסף כדי להחליט על משך החזקתו במתקן "חולות". בהודעת משרד הפנים נמסר […]

בית המשפט העליון – מתן תוקף של פסק דין להודעת המדינה בעניין מועד ההודעה על שימוע לאסירים שנשקל להעבירם למשמורת או למתקן "חולות"

עע"מ 5295/15 טספברהם נ' משרד הפנים (21.2.2016) בית המשפט העליון נתן תוקף של פסק דין להודעת המדינה בדבר המועדים למתן הודעה ל"מסתנן" המרצה עונש מאסר, על כך שיתקיים שימוע בפני ממונה ביקורת הגבולות בדבר השמתו במשמורת או העברתו למתקן "חולות". בהתאם להודעת  המדינה, ככלל תימסר הודעה לאסיר חודש לפני מועד שחרורו המינהלי הפוטנציאלי. כמו כן […]