הממלכה המאוחדת: מידע על רדיפה על רקע נטייה מינית וזהות מגדר באוקראינה

UK Home Office, Country Information and Guidance, Ukraine: Sexual Orientation and Gender Identity, 17 December 2015 רשויות ההגירה הבריטיות פרסמו הנחיות חדשות לבחינת בקשות מקלט על רקע נטייה מינית וזהות מגדר באוקראינה. ההנחיות סוקרות את הרקע המשפטי והעובדתי הנוגע לרדיפת להט"בים במדינה זו.

אמסנטי אינטרנשיונל: דו"ח על עריקים משירות לאומי באריתריאה

Amnesty International, Just Deserters: Why Indefinite National Service in Eritrea has Created a Generation of Refugees, 2 December 2015 ארגון אמנסטי אינטרנשיונל דו"ח חדש המסביר את אופי השירות הלאומי הבלתי מוגבל בזמן באריתריאה, את העונשים המוטלים על עריקים מן השירות הלאומי ועל בני משפחותיהם ואת השלכות השירות הלאומי על בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה.

בית הדין לעררים בירושלים – דחיית ערר על דחיית בקשה למקלט

ערר 3547-15 העורר הוא אזרח ניגריה שלטענתו, לאחר שסירב לדרישה להחליף את אביו בתור "הרופא הרוחני" כפרו החל לסבול מ"התקפות רוחניות" בשנתו וזאת לאחר שהמלך המקומי אמר לו שאם לא יקבל את התפקיד "שד (או רוח) ייצא נגדו". בית הדין קבע כי פחדו של העורר הוא פחד סובייקטיבי בלבד, שאינו מבוסס בראיות חיצוניות, וקבע כי […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – דחיית עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" והפחתת שיעור האגרה

עת"ם 55378-10-15 בהטה נ' משרד הפנים (13.12.2015) בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה עתירה שהגיש אזרח אריתריאה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות". בית המשפט קבע כי בעניינו של העותר לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא לזמנו למתקן, וכי טענותיו בדבר הפגיעה בחירותו רלוונטיות לרוב העותרים נגד הוראות שהייה. בית המשפט הוסיף, כי עצם […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – כשל בייצוג בעתירה נגד הוראת שהייה ב"חולות"

עת"ם 7700-11-15 אלרחים נ' משרד הפנים (30.12.2015) בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות", תוך שהוא עומד על כשלים חמורים בייצוגו של העותר. במסגרת פסק הדין עמד בית המשפט על כך שהאמור בעתירה ובתצהיר שצורף לה אינו אמת, אך הוסיף כי חרף האמור ספק בעיניו אם מדובר בחוסר […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – מחיקת עתירה נגד הוראת שהייה ב"חולות" בשל רשלנות עורך דין

עת"ם 41136-12-15 אלדין נ' משרד הפנים (21.12.2015) בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה על הסף עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות". בפסק הדין צוין, כי בית המשפט נתקל בעתירות רבות נגד הוראות שהייה שנכתבו בצורת "העתק-הדבק" עם קורות חיים ותאריכי לידה זהים. בית המשפט ציין כי אוכלוסיית מגישי העתירות נגד הוראות שהייה במתקן […]

בית המשפט העליון – צו ביניים בעניין העברה למשמורת של מי שמסרב ל"עזיבה מרצון" לאוגנדה או רואנדה

עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים כפי שציינו בניוזלטר לחודש נובמבר 2015, ביום 29.11.2015 הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין המתווה להעברתם למשמורת של מי שמסרבים ל"עזיבה מרצון" לאוגנדה או רואנדה. ביום 29.12.2015 המדינה הגישה את תגובתה לבקשה לצו ביניים שהוגשה במסגרת הערעור, במסגרתה התנגדה למתן צו הביניים שהתבקש. […]

בית המשפט העליון – בקשה לביזיון בית המשפט בהליך החוקתי בעניין החוק למניעת הסתננות

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת ביום 7.12.2015 הגישו העותרים בבג"ץ 8665/14 (פסק הדין שפסל חלק מן התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות) בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. בבקשה נטען כי המדינה מבזה את פסק הדין בכך שאינה מקיימת את הוראת בית המשפט העליון לשקול בכל מקרה את משך השהייה במתקן "חולות" בהתאם לנסיבות האינדיבידואליות של […]

בית המשפט העליון – הוראת שהייה ומסמכים רפואיים

עע"מ 7497/15 פטסואמלק נ' משרד הפנים (30.12.2015) בית המשפט העליון דן ביום 30.12.2015 בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שבו נדחתה עתירה של מבקש מקלט מאריתריאה נגד הוראת שהייה, על פיה היה אמור להתייצב במתקן "חולות". בית המשפט המחוזי דחה את העתירה, וקבע כי המסמכים הרפואיים שהגיש המערער, אין בהם די […]