COI – אריתריאה – דו"ח אמנסטי אינטרנשיונל על שירות לאומי

Amnesty International, Just Deserters: Why Indefinite National Service in Eritrea has Created a Generation of Refugees (2 December, 2015) ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח חדש המתייחס בהרחבה למאפייני השירות הלאומי באריתריאה ולרדיפת מי שערקו משירות לאומי.

קנדה: בית המשפט העליון – פרשנות הוראות החוק בעניין שלילת זכות למקלט של מי שהבריח מבקשי מקלט למדינה

קנדה: בית המשפט העליון – פרשנות הוראות החוק בעניין שלילת זכות למקלט של מי שהבריח מבקשי מקלט למדינה B010 v. Canada (Citizenship and Immigration), 2015 SCC 50 (27 November, 2015) בית המשפט העליון בקנדה, קבע כי הוראת החוק השוללת את האפשרות לקבל מקלט בקנדה ממי שעסק בהברחה מאורגנת של אנשים, אינה חלה במקרים של סיוע […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – שימוע נוסף והוצאות

עת"מ (חי') 13816-05-15 גרשון נ' משרד הפנים בעניין איחוד משפחות, קבע השופט שפירא (באופן שרלבנטי לגם לתיקי חולות) כי: "עם זאת סבור אני כי עצם העובדה שהמשיב עצמו הבין כי עליו לאסוף עוד נתונים, לערוך שימוע נוסף ולשקול שוב את בקשת העותרים, מעידה, בנסיבות המקרה שבפני, על כך שההחלטה נושא העתירה התקבלה בלא שנבחנו כל העובדות […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – קבלת עתירה בעניין ההליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג של אזרחי ישראל

עת"מ (י-ם) 31022-01-14 ביצ'ל נ' משרד הפנים (22.11.2015) בית המשפט המחוזי (השופט סובל) קיבל עתירה בעניין הסדרת מעמדו של אזרח טורקיה הנשוי לאזרחית ישראל. העותרים החלו בהליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג של אזרחי ישראל, אולם יחסיהם ידעו עליות ומורדות. ההליך המדורג הופסק בעקבות פרידתם, אך לאחר שחזרו השניים לחיות כזוג הוגשה בקשה לחידוש […]

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז – דחיית ערעור המדינה על החלטת שחרור של בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (מרכז) 59949-10-15 מדינת ישראל נ' רוקוו (9.9.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת מרוז) דחה ערעור של המדינה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהורה על שחרורו של המשיב, אזרח הפיליפינים. בקשותיו של המשיב לקבלת מעמד בישראל מכוח אמנת הפליטים ומכוח החלטת הממשלה להסדרת מעמדם של ילדי מהגרי עבודה נדחו, והוא הושם במשמורת לצורך גירושו מישראל. […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני לעיכוב הרחקת מבקשת מקלט מישראל

עמ"נ (ת"א) 54405-10-15 פרננדס נ' מדינת ישראל בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט ורדי) דחה בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט מהודו, שבקשתה למקלט נדחתה ושערר שהגישה על ההחלטה לדחות את בקשתה נדחתה על ידי בית הדין לעררים. המערערת, ששהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה לעבודה בענף הסיעוד, התקשרה עם אדם אחר לתיווך עובדים מהודו. בדיעבד הסתבר […]

בית המשפט המחוזי מחוז מרכז – קבלת ערעור המדינה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (מרכז) 52440-11-15 משרד הפנים נ' ברקאת (26.11.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת מרשק מרום) קיבל ערעור של משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהחליט על קיצור תקופת ההעברה למשמורת של המשיב, אזרח אריתריאה. המשיב לא חידש את רישיון הישיבה בו אחז במשך 10 חודשים. בעקבות זאת החליט משרד הפנים על העברתו למשמורת לפרק […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשה לעיכוב התייצבות במתקן חולות והתייחסות ל"עשיית דין עצמי"

בר"ם 7489/15 נורדין נ' משרד הפנים (16.11.2015) בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור של אזרח אריתריאה, שביקש למנוע את שילוחו למתקן "חולות" משום שעבר עינויים. בית המשפט ציין כי על בקשות רשות ערעור מהסוג האמור חלה אמת מידה מצמצמת, אך הוסיף כי "ככלל אין לטעמי מקום להתנות את הגשת התגובה לצו הביניים […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשה לעיכוב התייצבות במתקן חולות ופרשנות מרחיבה של סמכות בית הדין לעררים

בר"ם 8185/15 Hamed נ' רשות האוכלוסין וההגירה (1.12.2015) בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור של אזרח סודן, שזומן להתייצב במתקן "חולות", ונמנע מלהתערב בהחלטות בית הדין לעררים ובית המשפט המחוזי, שדחו בקשה לסעד זמני, שימנע את התייצבותו במתקן. בית המשפט ציין כי על בקשות רשות ערעור מהסוג האמור חלה אמת מידה מצמצמת, […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור להסרת הכיתוב "יינקטו הליכי אכיפה נגד העסקה לא חוקית"

עמ"נ (ת"א) 51169-08-15 אברהם נ' רשות האוכלוסין וההגירה (9.11.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת שיצר) דחה ערעור מינהלי שהגיש המוקד לפליטים ולמהגרים בשמו אדם ששוחרר ממשמורת. בערעור התבקש כי הכיתוב "יינקטו הליכי אכיפה כנגד העסקה לא חוקית" יוסר מרישיון הישיבה שניתן לו. המערער הוחזק בעבר כארבע וחצי שנים במשמורת, וזאת משום שמשרד הפנים זיהה אותו כאזרח […]

תזכיר חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ו-2015

http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42591_x_AttachFile.docx ביום 29.11.2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון החוק למניעת הסתננות. התזכיר גובש בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8665/14, בו נפסלה ההוראה שאפשרה החזקת "מסתננים" במתקן שהייה לפרק זמן של 20 חודשים. בפסק הדין נקבעה הוראת השעיית בטלות עד ליום 11.2.2016, ואם עד למועד זה לא ייחקק התיקון לחוק, ההוראות בדבר החזקה במתקן "חולות" תפקענה. בהתאם לתזכיר […]

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע – דחיית עתירה בעניין העברה למשמורת של מי שמתנגדים לשליחתם לאוגנדה או רואנדה וערעור לבית המשפט העליון

עת"מ (ב"ש) 5126-07-15 צגטה נ' שר הפנים (8.11.2015) עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים (29.11.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת ברקאי) דחה עתירה שהגישו שני מבקשי מקלט ומספר ארגוני זכויות אדם באמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב. העתירה הוגשה נגד המתווה שקבע משרד הפנים, שלפיו אזרחי סודן ואריתריאה שיסרבו לתת את הסכמתם לשליחתם לאוגנדה או רואנדה […]