מועצת זכויות האדם של האו"ם: דו"ח מומחה עצמאי על מצב זכויות האדם בסומליה (4.9.2015)

Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia המומחה העצמאי מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם הגיש למועצה דו"ח בעניין מצב זכויות האדם בסומליה. בדו"ח צוין כי ארגון אל-שבאב עדיין שולט בחלקים נרחבים של סומליה, וכי הממשלה הפדראלית של סומליה מוגבלת ביכולתה להבטיח את זכויות האדם של האוכלוסייה במדינה. הדו"ח […]

בית הדין האירופי לצדק – עמדת הפרקליט הכללי (General Advocate) בעניין חופש תנועה של מי שזכאים להגנה משלימה (6.10.2015)

CJEU: Advocate General Opinion in Joint Cases C-443/14 and C-444/14 Alo and Osso במסגרת הליך תלוי ועומד בבית הדין האירופי לצדק הגיש הפרקליט הכללי (General Advocate) של בית הדין את עמדתו בשאלת ההגבלות על חופש התנועה שמטילה גרמניה על מי שזכאים להגנה משלימה (subsidiary protection). ההליך עוסק בעניינם של שני אזרחי סורים הזוכים להגנה משלימה […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין בקשות מקלט המבוססות על עבירות נגד הריבון

Guidance Note on Refugee Claims Relating to Crimes of Lèse Majesté and Similar Criminal Offences September 2015) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות ביחס לבקשות מקלט המבוססות על עבירות שעברו מבקשי מקלט נגד הריבון, עבירות של פגיעה בכבודו של השליט ועבירות אחרות של העלבת המדינה ועובדיה או פגיעה במוניטין שלהם. ההנחיות מפרטות באלו מקרים רדיפה על […]

ועדת זכויות האדם של האו"ם – החזרה מדנמרק לאיטליה

Jasin v. Denmark, Communication no. 2360/2014 (25 September, 2015) ועדת זכויות האדם של האו"ם קבעה שגירושה של מבקשת מקלט סומלית מדנמרק לאיטליה תהווה הפרה של סעיף 7 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, האוסר על עינויים ועל יחס אכזרי או בלתי אנושי. המבקשת, אישה סומלית ואם לשלושה ילדים, נמצאה זכאית באיטליה ל"הגנה משלימה" (subsidiary protection), […]

בית המשפט המחוזי – צווים המעכבים התייצבות במתקן "חולות" וביקורת על העדר קיומו של בית דין לעררים במחוז חיפה

עת"מ (חי') 36599-10-15 Mohamed נ' משרד הפנים (20.10.2015) עת"מ (חי') 36605-15-15 Abdalla  נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (20.10.2015) בשתי החלטות שניתנו במסגרת עתירות נגד הוראות התייצבות ב"חולות" ביקר בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט שפירא) את העובדה שעד כה במחוז חיפה ובמחוז הצפון לא הוקם בית דין לעררים, ולפיכך נפגעות הזכויות הדיוניות של מי שההחלטה […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 4807-10-15 ברקטאב נ' רשות האוכלוסין (15.10.2015) בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט ורדי) דחה בקשה לסעד זמני בערעור, שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית ערר נגד הוראת שהייה ב"חולות", שניתנה נגד אזרח אריתריאה. בית המשפט קבע כי סיכויי הערעור אינם גבוהים, נוכח העובדה שהמערער עומד בקריטריונים שנקבעו בחוק למניעת הסתננות. […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור בעניין "נוהל טיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי"

עע"ם 5807/14 רזינובסקי נ' שר הפנים (15.10.2015) בית המשפט העליון דחה ערעור, בו התבקש להסדיר את מעמדה של המערערת, אזרחית אוקראינה, בהתאם ל"נוהל טיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי". המערערת נישאה לאזרח ישראל וקיבלה מכוח נישואין אלה רישיונות ישיבה במשך כארבע שנים במסגרת ההליך המדורג […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור על החלטה לדחות בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

בר"ם 6698/15 וולדמארי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (19.10.2015) בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לתת סעד זמני בערעור, שעניינו התייצבות מבקש מקלט מאריתריאה במתקן "חולות". בית המשפט קבע כי נוכח העובדה שמדובר בבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי חלה אמת מידה מצמצמת להתערבות, אולם ציין כי נוכח […]