הנחיות משרד החוץ הבריטי בעניין הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה

http://www.refworld.org/type,COUNTRYREP,,,55dda9204,0.html בחודש אוגוסט 2015 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות בעניין בקשות מקלט המבוססות על טענות בדבר הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה. ההנחיות קובעות כי נשים בניגריה הן "קבוצה חברתית מסוימת" בהתאם להגדרת המונח "פליט" באמנה בדבר מעמדם של פליטים, משום שהן בעלות תכונת בלתי ניתנת לשינוי או תכונה פנימית, שהן אינן יכולות […]

בית הדין לעררים – פתיחה מחדש של תיק מקלט

ערר (ת"א 1078-15, פס"ד מיום 30.8.2015) בית הדין (הדיין ברגמן) קיבל ערר שהוגש בעניינו של מבקש מקלט מניגריה, שעזב את ישראל אחרי שנדחתה בקשתו למקלט, אולם חזר לישראל והגיש בקשה חדשה בה טען לרדיפה חדשה מהתקופה בה שהה בארצו לאחר שיצא מישראל. בית הדין קבע, כי לא ניתן היה לדחות את בקשתו לפתוח את בקשתו […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית ערעור מינהלי על החלטת בית הדין למשמורת

עמ"נ (ב"ש) 59920-05-15 במבה נ' משרד הפנים (27.7.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת דברת) דחה ערעור מינהלי על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והחליט שלא לשחרר את המערער, אזרח חוף השנהב, בן זוגה של המערערת מבקשת מקלט מניגריה. המערער, המוחזק במשמורת 8 חודשים, הוא בן זוגה של מבקשת מקלט, שבקשתה למקלט נדחתה, […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית עתירה נגד הוראת שהייה

עת"מ 27663-06-15 ראשיד נ' משרד הפנים (3.8.2015) בית המשפט המחוזי (השופט ביתן) דחה את עתירתו של אזרח סודן לביטול הוראת השהייה שהוצאה נגדו. בית המשפט דחה את הטענה כי מצבו הרפואי של העותר מחייב את ביטול הוראת השהייה, וקבע כי "החוק איננו מונע הוצאת הוראת שהייה לאדם חולה או המשך החזקתו במרכז שהייה. המניעה היא […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחייה על הסף של עתירה נגד הוראת שהייה

עת"מ (ב"ש) 314-04-15 גרמדהן נ' משרד הפנים (3.8.2015) בית המשפט המחוזי (השופט ביתן) דחה על הסף עתירה של אזרח אריתריאה לביטול הוראת שהייה במתקן "חולות", וזאת לאחר שקבע כי העותר נהג בחוסר ניקיון כפיים. בית המשפט תיאר הליכים משפטיים שנקט העותר נגד הוראות שהייה שהוצאו לו בעבר ושהביאו לעיכוב השמתו במתקן "חולות". בנוסף, בית המשפט […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – קבלה חלקית של עתירה נגד הוראת שהייה

עת"מ (ב"ש) 47704-07-15 אברה נ' משרד הפנים (20.8.2015) כמו בפסק הדין בעת"מ (ב"ש) 45653-01-15 הנ"ל, בית המשפט במחוזי (השופטת ברקאי) הורה לממונה ביקורת הגבולות לקיים שימוע חוזר לאזרח אריתריאה, שהוצאה לו הוראת שהייה לפרק הזמן המקסימלי, וזאת מאותם נימוקים שבפסק הדין הנ"ל. בנוסף לכך, בית המשפט התייחס לעובדה שהעותר הגיש בקשה לקבלת מעמד בקנדה. בית […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – קבלה חלקית של עתירה נגד הוראת שהייה

עת"מ (ב"ש) 45653-01-15 פלוני נ' משרד הפנים (20.8.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת ברקאי) קיבל באופן חלקי עתירה של אזרח סודן נגד הוראת שהייה שהוצאה נגדו והורה לקיים שימוע חדש, בו תישקל תקופת החזקתו במתקן "חולות". בפסק הדין נקבע, כי לאור פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין חוקתיות התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות, יש לדחות […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – צו ביניים המעכב התייצבות במתקן "חולות"

עת"מ (ב"ש) 53598-07-15 צאהי נ' משרד הפנים (23.8.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת ברקאי) נתן צו ביניים המעכב את התייצבותו של העותר, אזרח אריתריאה השוהה מזה מספר שנים בישראל, במתקן "חולות" עד להכרעה בעתירה שהגיש נגד ההחלטה לזמנו למתקן. בית המשפט קבע כי בהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון בהליכים בעניין חוקתיות החוק למניעת הסתננות, על […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – ביטול הוראת שהייה של אדם שחי בקיבוץ

עת"מ (ב"ש) 2719-02-15 פלוני נ' משד הפנים (20.8.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת ברקאי) קיבל את עתירתו של אזרח סודן, תושב חבל דרפור, והורה על ביטול הוראת השהייה שהוצאה לו. בית המשפט דחה את טענת המדינה כי העתירה, שהוגשה יומיים לפני המועד שנקבע להתייצבות העותר במתקן "חולות", לוקה בשיהוי, וקבע כי לא היה ראוי להעלות טענה […]

בית המשפט העליון – דחיית בר"ם על אי מתן צו ארעי כנגד זימון לחולות

בר"ם 5893/15 קסטה נ' משרד הפנים (1.9.2015) בית הדין לעררים (הדיין ברגמן) דחה בקשה לצו ארעי בעניינו של מבקש מקלט שזומן לחולות, תוך שקבע כי סיכויי הערר אינם גבוהים וכי לא הוכח שצו ארעי נדרש למניעת נזק חמור שאינו בר תיקון. בית הדין הורה כי תשובת המשיב תוגש רק לאחר שהעורר יתייצב בחולות. על כך […]

בית המשפט העליון – צו ביניים נגד העברה למתקן "סהרונים" של מי שאינם מסכימים להיות מגורשים למדינה שלישית

בר"ם 5061/15 צגטה נ' שר הפנים (12.8.2015) בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) קיבל בקשת רשות ערעור, שהגישו שני מבקשי מקלט ומספר ארגוני זכויות אדם, והורה להימנע מהעברת המבקשים למשמורת עד להכרעה בהליך העיקרי המתקיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בקשת רשות הערעור הוגשה על החלטת ביניים של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, במסגרת הליך בו […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור של מבקשת מקלט לסבית

עע"ם 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים (25.8.2015) בית המשפט העליון דחה את ערעורה של מבקשת מקלט מקולומביה, שבקשתה למקלט על בסיס רדיפה על רקע נטייתה המינית נדחתה על ידי משרד הפנים. בית המשפט קבע כי לא הוכח שלמערערת צפוי חשש מבוסס לרדיפה בקולומביה. זאת משום שלא הותקפה פיזית; משום שלא הוכיחה כי ההתנכלויות לה בקולומביה […]

שינוי הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן "חולות"

http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2717686 ביום 23.8.2015 עדכנה רשות האוכלוסין וההגירה את הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן "חולות". בהתאם לקריטריונים עד למועד זה, שולחו "מסתננים" למתקן בהתאם לקריטריונים הנוגעים לתקופת שהייתם בישראל ("קריטריון הוותק"). בהתאם לקריטריונים החדשים, ניתן לשלח למתקן על "מסתנן", אלא אם קיימת מניעה לפי הדין או לפי הנוהל לזימונו. לנוהל העדכני לזימון ל'חולות' לחצו כאן.