בית המשפט המחוזי בבאר שבע – אישור הוראות שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (ב"ש) פלוני נ' משרד הפנים (7.5.2015) בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מפי השופטת רחל ברקאי, אישר את הוראות השהייה במתקן "חולות" של שני מבקשי מקלט מסודן המוחזקים במתקן תקופות של למעלה משנה. בית המשפט דוחה את הטענות בדבר אי סבירות קריטריון הוותק לזימון למתקן "חולות" ודוחה את הטענה כי אין לזמן למתקן את אזרחי […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – אישור הוראת שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (ב"ש) 20367-02-15 פלוני נ' משרד הפנים (21.4.2015) בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מפי הנשיא יוסף אלון, דחה עתירה נגד הוראת שהייה שהוצאה נגד מבקש מקלט סודני מחבל דרפור. הנשיא אלון דוחה את הטענה, לפיה קריטריון הוותק לצורך זימון "מסתננים" למתקן חולות אינו סביר, ואף מציין כי הוא חולק על פסיקה מוקדמת יותר של השופטת […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – ביטול הוראת שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (ב"ש) 8837-04-15 גרמאטיזיו נ' שר הפנים (10.5.2015) בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מפי השופטת חני סלוטקי, ביטל הוראת שהייה שהוצאה נגד מבקש מקלט אריתריאי, השוהה בישראל משנת 2008 ושהחזיק ברישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל עד למועד זימונו למתקן "חולות". העותר טען כי הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן חולות אינם סבירים ובנוסף טען […]

בית המשפט העליון: דחיית בקשה לסעד זמני בערעור של בעל זהות שנויה במחלוקת

עע"מ 8988/14 עבדאללה נ' משרד הפנים (6.5.2015) בית המשפט העליון דחה בקשה לסעד במסגרת ערעור של מבקש מקלט הטוען כי הוא אזרח סודן המערער טוען כי הוא אזרח סודן, אך משרד הפנים קבע כי לא הוכיח את אזרחותו וכי הוא בעל זיקה ללוב, ולכן סירב להאריך את רישיון הישיבה בו אחז לפי סעיף 2(א)(5) לחוק […]

בית המשפט העליון: פטור מאגרה בהליך לשחרור מחולות

בר"ם 2459/15 פלוני נ' משרד הפנים (13.5.2015) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור נגד החלטת בית המשפט המחוזי שלא ליתן פטור מאגרת בית המשפט בעתירה מינהלית שעניינה החזקה במתקן "חולות". המבקש, מבקש מקלט מחבל דרפור שבסודן שבקשתו למקלט טרם הוכרעה, מוחזק במתקן "חולות" מאז חודש פברואר 2014. בית המשפט המחוזי, מפי השופט אליהו ביתן, […]

אנגליה: טריבונל ההגירה העליון: העברת מבקש מקלט אריתראי למלטה  

  R (on the application of Hagos) v. Secretary of State for the Home Department (Dublin returns – Malta) (IJR), [2015] UKUT 0271 (IAC), 21 May 2015, המערער הוא מבקש מקלט אריתראי שהגיע לאנגליה לאחר ששהה במלטה, אותה עזב בגלל תנאי חיים קשים. בהתאם לכללי דאבלין, משרד הפנים הבריטי ביקש להחזירו למלטה כדי שבקשתו למקלט תיבחן שם. […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם: עמדת ארגוני זכויות אדם ביחס להגנה בשל רדיפה על רקע נטייה מינית

A.T. v. Sweden (application no. 78701/14): Joint Submission by AIRE, Amnesty International, ILGA-Europe, ICJ and UKLGIG (19 May, 2015) מספר ארגוני זכויות אדם הגישו את עמדתם המשפטית לבית הדין האירופי לזכויות אדם בתיק תלוי ועומד נגד שוודיה בעניין גירושו של מבקש מקלט הומו לעיראק. העמדה כוללת חוות דעת וניתוח משפטי של החובה להעריך את מידת […]

בית המשפט בבאר שבע: תרגום בשימועים לקראת הוצאת "הוראת שהייה"

עת"מ (ב"ש) 61259-03-15 פלוני נ' משרד הפנים (4.5.2015) השופטת ברקאי ביטלה הוראת שהייה בשל הפגמים בשימוע וקבעה, כי אף במקרים בהם המראיין דובר את שפתו של המרואיין יש חובה לתרגם לעורך הדין ככל שהראיון לא מתקיים בעברית, ואם לא – יש להודיע לעו"ד מראש ולאפשר לו להיערך עם מתורגמן מטעמו. כן נפסקו 3,000 ₪ הוצאות.

בית המשפט בבאר שבע: מחיקת עתירה נגד מדיניות הגירוש למדינות שלישיות

עת"מ 54836-04-15 האגוס נ' משרד הפנים בית המשפט מחק את העתירה, שהוגשה ע"י שישה ארגוני זכויות אדם כנגד מעצר כלחץ לעזיבה למדינה שלישית, בקובעו שהיא מוקדמת. זאת, לאחר שהמדינה הודיעה שתקיים שימוע נוסף לפני שתכלא את מבקשי המקלט. בית המשפט קבע עוד כי ראוי להשהות החלטה על העברה למשמורת של מי שיסרב לצאת לאוגנדה או לרואנדה […]