בית הדין לעררים – קבלת ערר של ניגרי שנדחה בהליך מקוצר

ערר (י-ם) 1677-14 רשיד נ' משרד הפנים (2.3.2015) בית הדין לעררים קיבל ערר שעסק במבקש מקלט מניגריה, שטען כי נרדף בארצו בשל פעילות פוליטית, וכן נרדף על ידי השבט השכן כיוון שהוא נתפש כמנהיג השבט שלו. בקשת המקלט נדחתה בסדר דין מקוצר, וגם בקשה לעיון חוזר נדחתה. בית הדין קבע, כי כאשר הבקשה לעיון חוזר […]