הודעת הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים (31.3.2020)

ביום 31.3.2020 הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה הגישה הודעה כללית לבית הדין בדבר צמצום הליכי האכיפה.

בהודעה נכתב כי מינהל אכיפה וזרים ברשות פועל בימים אלה במתכונת מצומצמת ואינו מבצע פעולות יזומות של העברה למשמורת אלא במקרים חריגים. עוד צוין כי המינהל ממשיך לטפל בפניות משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר להעברה מהליך פלילי למינהלי ובקידום גירוש של מי שמצוי במשמורת.

עוד צוין שככל שיוחלט על ביצוע הליכי אכיפה של מי שעניינו תלוי ועומד בפני בית הדין, תינתן על כך הודעה לבית הדין 72 שעות לפני ביצוע המעצר, ככל הניתן.