נוהל, מס' 5.1.0025, נוהל הטיפול בהטלת מגבלות גיאוגרפיות על מי שאזרחותו/תושבות הקבע שלו בוטלה מחמת הפרת אמונים ושקיבל מעמד חלופי במדינת ישראל (5.3.2023)
משרד הפנים פרסם נוהל הקובע הוראות לפיהן שר הפנים רשאי לקבוע הגבלות על שהיית שהייתו במרחבים גאוגרפיים מסוימים של מי שאזרחותו או תושבות הקבע שלו בוטלה לבקשת מי שנפגע מפיגוע או בני משפחתו, במקום בו עלולה להתרחש היתקלות באופן תדיר בין מי שנפגע בפיגוע לבין מי שביצע אותו.
האגודה לזכויות האזרח פנתה בעניין אל ממ"מ שר הפנים וטענה כי הנוהל אינו חוקי וכי יש לבטלו.