ביום 9.11.2022 פנו המוקד לפליטים ולמהגרים והיא"ס ישראל אל משרד הפנים בעניין זימון לראיונות מקלט של אזרחי קונגו, שמדיניות ההגנה הזמנית שחלה עליהם כעשרים שנים בוטלה. בין השאר התבקש שתימסר הודעה של שבועיים לפחות לפני קיום ראיונות מקלט לאזרחי קונגו, וכי הבקשות יטופלו בשים לב לשיהוי הכבד שנפל בטיפול בהן.
ביום 27.12.2022 השיב מנהל יחידת הטיפול במבקשי מקלט, כי אף על פי שנוהל הטיפול במבקשי מקלט מחייב להודיע למבקשי מקלט על הראיונות עד 48 שעות לפני מועד הראיון, ייעשה מאמץ לזמן את אזרחי קונגו לפחות כשבועיים לפני מועד הראיון.