בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה מספר הודעות:

הארכת אשרות שהייה, 8.10.2023 – רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה על הארכת כל רישיונות הישיבה בישראל עד יום 9.11.2023.

אי-אכיפה במוסדות מסוגים מסוימים, 10.10.2023 – רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה שלא תתבצע אכיפה של איסור העסקת עובדים ללא רישיונות עבודה בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים עד יום 11.11.2023.

העסקת עובדי בניין במפעלים, 8.10.2023 – ראשת מינהל עובדים זרים הודיעה שעקב המצב הביטחוני הוחלט באופן זמני לאפשר לתאגידי בניין להעסיק את עובדיהם, בעלי רישיון לעבודה בענף הבניין, במפעלים חיוניים.