בג"ץ 6277/23 מילובנובה נ' ממשלת ישראלעתירה מיום 17.8.2023תגובת המדינה לבקשה לצו ביניים מיום 21.8.2023 והחלטה מיום 22.8.2023

ארבעה אזרחי אוקראינה השוהים בישראל, ארגוני זכויות אדם ואנשי רפואה הגישו עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה להפסיק את הכיסוי הביטוחי לטיפול רפואי לאזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת "מדיניות אי-ההרחקה" בשל המלחמה באוקראינה.
במסגרת העתירה העותרים עמדו על כך שהמדינה קבעה הסדר לפיו כ-14,000 אזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת מדיניות אי-ההרחקה יקבלו כיסוי רפואי, אולם ביום 9.8.2023, ללא כל הודעה מוקדמת, הוחלט שהמדינה תפסיק לממן את הביטוח. זאת תוך הותרת אזרחי אוקראינה ללא יכולת לממן קבלת טיפול רפואי, והותרת מאות אזרחי אוקראינה הנמצאים בעיצומם של טיפולים רפואיים שהופסקו – לרבות חולי לב, חולי סרטן ונשים בהריון – במצבים מסכני חיים.
בתגובה שהגישה המדינה לבקשה לצו ביניים צוין שהכיסוי הרפואי הופסק משום שלא נמצא מקור תקציבי להמשך מימונו, אולם ביום 17.8.2023 נערכה ישיבה שבה סוכם שהכיסוי הביטוחי לאזרחי אוקראינה ימשיך במתכונת בה התקיים עד כה עד סוף שנת 2023, וכי התקציב למימון הכיסוי יחולק בין המשרדים הרלוונטיים לפי החלטת מנכ"ל משרד ראש הממשלה. בנוסף צוין בתגובה שעד סוף חודש אוגוסט 2023 תתקבל החלטה לגבי המשרד שיהיה אחראי להמשך מתן המענים בתחום הבריאות בשנת 2024 ולגבי אופן הסדרת הנושא.
בהחלטה מיום 22.8.2023 בית המשפט ציין שלפי הודעת המשיבים, חרף ההחלטה להמשיך במתכונת הקיימת עד סוף השנה, הפעילות טרם חודשה, והורה למשיבים להודיע בתוך יומיים האם קיים פתרון לכיסוי הביטוחי לטיפולים שכבר החלו ונקבעו.