בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מבורקינה פאסו

בר"ם 6930/22 Bama נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.10.2022)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מבורקינה פאסו בעניין דחיית בקשתו למקלט בישראל.

המערער הגיש בקשה למקלט בשנת 2008, ובשנת 2009, לאחר שערכה עמו ראיון, נציבות האו"ם לפליטים (שהייתה באותו מועד הגורם המוסמך לבחון בקשות מקלט בישראל) המליצה להכיר בו כפליט. בהמשך לכך ראיינה אותו גם יחידת הטיפול במבקשי מקלט במשרד הפנים, ובהמלצתה נדחתה בקשת המקלט בשל טענה לקיומן של סתירות בראיונות שנערכו למבקש.

המבקש הגיש בקשה לעיון מחדש בהחלטה בשנת 2011, ורק בשנת 2019 נערך לו ראיון נוסף שבעקבותיו, בשנת 2020, נמסרה לו הודעה כי בקשתו לעיון מחדש נדחתה. ערר שהוגש לבית הדין לעררים נדחה, וערעור לבית המשפט המחוזי נדחה אף הוא, והמערער הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע כי מסקנותיהם של בית הדין לעררים ובית המשפט נטועות בנסיבותיו הפרטניות של המקרה, ואינן מצדיקות רשות לערער ב"גלגול שלישי", ובכלל זה הטענות לפיהן לא ניתן משקל ראוי לחוות הדעת של נציבות האו"ם לפליטים.

בית המשפט הוסיף כי התנהלות משרד הפנים בכל הנוגע לטיפול בבקשת המקלט ובבקשה לעיון מחדש והשיהוי שנפל בו, "לא חפה מקשיים", אך הדבר אינו מגלה עילה לבירור נוסף בבית המשפט העליון.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה