בר"ם 6598/23 טסרבוב (בונדרנקו) נ' משרד הפנים (14.9.2023)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של בני זוג, אזרח רוסיה ואזרחית ישראל, שבקשתם להסדרת מעמדו של בן הזוג נדחתה בשל מניעה פלילית.

משרד הפנים דחה את בקשת המבקש להסדרת מעמדו בישראל נוכח העובדה שהורשע ברוסיה בשנת 1991 בעבירה של אינוס בצוותא וריצה עונש מאסר של שש שנים בגין הרשעה זו, וכן בנימוק שהמבקשים לא הוכיחו את כנות הקשר ביניהם נוכח סתירות שעלו בראיונותיהם. בא כוח המבקשים סירב במסגרת ההליך למסור את פסק הדין שבו המבקש הורשע, וטען כי ההרשעה נמחקה לפי הדין ברוסיה ובהתאם לדיני ההתיישנות החלים על הרשעה בעבירה דומה בישראל.

ערר שהוגש של ההחלטה נדחה על ידי בית הדין לעררים, וכך גם ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהוגשה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, וקבע שהבקשה לא עומדת באמות המידה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי", משום שעל אף ניסיונם של המבקשים לשוות כסות עקרונית לבקשתם, הבקשה נטועה היטב בנסיבותיו הקונקרטיות של המבקש על רקע עברו הפלילי, ובממצאי עובדה הנוגעים להתנהלות בפני משרד הפנים.