בר"ם 1234/15 מינה נ' משרד הפנים (26.4.2015)

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של אזרח סודן שקיבל זימון להתייצבות במתקן "חולות", והורה על מתן צו ביניים על בסיס מסמכים שהעידו על כך שהוא סובל מאסטמה.

המבקש הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאחר שקיבל זימון למתקן "חולות". בית המשפט דחה את בקשתו לצו ביניים שיעכב את התייצבותו בחולות עד להכרעה בעתירה. על החלטת בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות ערעור.

בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) קיבל את בקשת רשות הערעור וקבע כי הטענות ביחס למצבו הרפואי של המבקש מצדיקות מתן צו ביניים עד להכרעה בעתירה. בית המשפט ציין, בין השאר, שגישתם של מבקשי מקלט לשירותים רפואיים מוגבלת, ויש לזכור זאת בשעה שבוחנים את המסמכים הרפואיים שבידיהם.