עמ"נ (י-ם) 6740-02-24 מדינת ישראל נ' עבדאללה (6.3.2024)
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על ידי משרד הפנים, וביטל פסק דין של בית הדין לעררים, שהורה על עריכת ריאיון חוזר למבקש מקלט בשל פגמים נטענים בתרגום.
המשיב הוא אזרח אריתריאה שבקשתו למקלט נדחתה. בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש על ידי המשיב, וקבע שנוכח קשיי שפה העולים מפרוטוקול הריאיון, ייערך לעורר ראיון מוקלט מחודש באמצעות מתורגמן לשפתו, בתיאום מלא עם בא כוחו.
משרד הפנים הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק דינו של בית הדין לעררים. בית המשפט המחוזי עמד על כך ששפת האם של המשיב היא סאהו, כי הוא יודע גם אנגלית, וכי לא הסתייג מעריכת הריאיון בעברית ובאנגלית. בית המשפט ציין כי צפה בתיעוד הקולי והחזותי של הריאיון והתרשם כי המשיב הבין באופן מלא את השאלות שנשאל והשיב עליהן באופן מלא ומפורט, וכי הוא שולט בשפה האנגלית. בית המשפט הוסיף וקבע שבית הדין לא צפה בתיעוד הריאיון, וספק אם היה מקום שבית הדין יקבע מסמרות לגבי הריאיון בלי צפייה בתיעוד.
נוכח האמור בית הדין קיבל את הערעור, והחזיר את העניין לבית הדין לעררים על מנת להכריע בטענות הצדדים לגוף העניין.