ע"ר (י-ם) 14341-05-20 צ'ינקה נ' משרד הפנים (14.10.2020)

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת רשמת בית המשפט שלא לפטור את המערער מערבון. זאת במסגרת ערעור של אזרח ניגריה על החלטת בית הדין לעררים, שסירב לתת לו פטור מאגרה במסגרת ערר נגד החלטתו של משרד הפנים שלא לתת לו מעמד מטעמים הומניטריים על רקע מצבו הבריאותי.

המערער טען בבקשתו לפטור מערבון שאינו עובד בשל מצבו הרפואי, שהוא לן בכנסייה ולאחר שזו נסגרה הוא לן בגינת לוינסקי, וכי אין לו חסכונות, כסף או רכוש. רשמת בית המשפט המחוזי דחתה את הבקשה בנימוק לפיו סכום הערבון שנקבע בתיק הוא מופחת, ובנימוק לפיו המערער לא עשה מאמץ להוכיח את טענותיו, ולא תמך את הבקשה במסמך או בתצהיר של אדם המכיר אותו להוכחת מצבו הכלכלי הנטען. כמו כן, רשמת בית המשפט קבעה שהמערער לא הוכיח כי סיכויי ערעורו טובים.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור על החלטת הרשמת. בית המשפט עמד על כך שהמערער טען שאין לו הכנסות ולכן אין לו מסמכים שיוכלו לתמוך בטענה זו, וטען שפנה אל באי הכנסייה שבה לן, המסייעים לו לעתים בתרומות מזון, וביקש מהם לסייע לו במתן תצהיר, אך הם חששו לעשות זאת. עוד נקבע שהמשיב לא סתר את טענות המערער אלא הסתפק בטענה כי המערער לא הרים את הנטל הנדרש.

בית המשפט הוסיף שאין מקום לקבוע כי סיכויי הערעור קלושים או לא טובים, וכי גם בהנחה שסיכויי הערעור אינם על הצד הגבוה, יש לתת משקל לעובדה שמדובר בערעור על החלטה שלא לתת פטור מאגרה ולנהוג בגמישות על מנת שלא ליצור "מעגל קסמים", שכן במסגרת ערעור על אי מתן פטור מאגרה בסכום של 657 ₪, חיוב המערער להפקיד ערבון בסך 2,000 ₪ יסכל את ההליך.

בהתאם לכך בית המשפט קבע כי יש לפטור את המערער מהפקדת ערבון.