בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין דחיית בקשה למעמד בשל אי המצאת מסמכים

עמ"נ (ת"א) 22493-02-20 מסימי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (26.9.2021)

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישו אזרחית ישראל ואזרח ירדן על פסק דין של בית הדין לעררים, שדחה את בקשתם להסדרת מעמדו של המערער מכוח נישואיו למערערת.

משרד הפנים דחה את בקשת בני הזוג להסדיר את מעמדם לאחר שהתקשו להמציא את כל המסמכים שנדרשו, וזאת בשל משבר דיפלומטי בין ישראל לבין ירדן, שהביא לסגירת השגרירות הישראלית בירדן. ערר פנימי וערעור לבית הדין לעררים שהוגשו על המערערים נדחו.

בית המשפט המחוזי קבע שמשרד הפנים הפר את חובת ההגינות בכך שהפר את הוראותיו שלו בעניין אופן ההודעה על דחיית בקשה למעמד. עוד נקבע שנפל פגם בהתנהלות משרד הפנים בכך שנצמד לכללים ופורמליזם קשוח, ללא בחינה של נסיבותיהם הספציפיות של המערערים והפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבותיהם.

בית המשפט אף העביר ביקורת על הפרקטיקה של רשות האוכלוסין וההגירה, שאינה מאשרת באופן ברור קבלת מסמכים ואינה מציינת סירוב לקבל מסמכים, באופן שמביא למחלוקות עובדתיות בשאלה אלו מסמכים הוגשו.

בית המשפט קבע שעניינם של המערערים יוחזר אל הרשות, שתדון בבקשתם המקורית, וקצב לוחות זמנים להצגת דרישות למסמכים מעודכנים ולטיפול בבקשה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה