עמ"נ (ת"א) 48332-03-24 בלוך נ' מדינת ישראל (4.4.2024)
בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לסעד זמני בערעור על פסק דין של בית הדין לעררים.
המערערים הם אזרחית ישראל ואזרח מאלי, שהגישו בקשה להסדרת מעמד בהיותם ידועים בציבור. בקשתם נסגרה פעמיים לאחר שלא הציגו את כל המסמכים הדרושים, ועם הגשת בקשתם השלישית להסדרת מעמדו של המערער, הם טענו כי בשל העדרה של נציגות של רפובליקת מאלי בישראל, על משרד הפנים להנפיק לו תעודת מעבר ישראלית עם "אשרת חוזר" על מנת שיוכל לצאת מישראל לצורך הנפקת דרכון, ולחזור לישראל. הבקשה נדחתה וכך גם ערר פנימי, במסגרתו נטען כי המערערת בהריון והמערער הוא אבי העובר. בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש על ההחלטה האמורה, ועל פסק דינו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, ויחד עמו בקשה לסעד זמני בערעור.
בית המשפט המחוזי צין שיש להקפיד עם המערער לעניין הוכחת זהותו, וכי אין להתעלם מהתנהלותו לאורך השנים ומעברו הפלילי, אולם שיקולים אלה יישקלו במסגרת הבקשה שאותה יגישו המערערים לאחר הצגת דרכון. בית המשפט קבע ש"מבחינת סיכויי הערעור לא ניתן לומר שהם קלושים, כאשר מדובר בטענות שראוי שתשמענה ותתבררנה במסגרת ההליך העיקרי, וזאת לכל הפחות אלה הקשורות לחובתה של הרשות לשקול טרם פרידה כפוייה של קטין מאביו, גם את שיקולי טובת הקטין עובר להחלטה האם ליתן למבקש אשרת חוזר".
לעניין מאזן הנוחות, בית המשפט קבע שנוכח העובדה שמדובר בניתוק תינוק רך מאביו לפרק זמן נוסף לאחר שהמערער יקבל דרכון, מאזן הנוחות מטה את הכף לקבלת הבקשה לסעד זמני.