בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של מבקש מקלט מטורקיה

עמ"נ (י-ם) 55498-11-22 ס' ס' נ' שרת הפנים (27.11.2022)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור בעניין דחיית בקשת המקלט של אזרח טורקיה ללא שנתבקשה תשובת משרד הפנים.

המערער שהה בישראל באשרת עבודה משנת 2012 עד שנת 2017, וחזר לישראל באשרת תייר בשנת 2019, אז הגיש בקשה למקלט. בית המשפט ציין שבראיון שנערך לו על ידי משרד הפנים, המערער אמר שיצא מטורקיה באופן חוקי וללא קושי על רקע בעיה כלכלית וקושי במציאת מקום עבודה, וכי הוסיף כי הגיש את בקשת המקלט משום שהיה לו משפט בקשר לסכסוך קרקעות בינו לבין דודו, שבנו הוא בעל דרגה בכירה בצבא, וכי היו לו בעיות בשל תמיכתו במפלגת  CHP.

משרד הפנים דחה את בקשת המקלט בנימוק כי המערער מסר גרסאות סותרות בקשר לזהות המפלגה, אופי פעילותו והיעדר מעצריו; כי המערער יצא ונכנס ללא קושי מספר פעמים לטורקיה בשנים 2012 עד 2017, בהן שהה בישראל; כי הסכסוך עם בן משפחתו אינו חוסה תחת עילות אמנת הפליטים; כי מפלגת CHP היא מפלגה חוקית, ותיקה ומרכזית בטורקיה הנמנית כיום עם הממשל שם; כי המערער "נקט בברירה מדינתית", בכך ש"טייל" בירדן טרם הגעתו לישראל ואף לא הגיש שם בקשת מקלט מהנימוק שלדבריו, זו אינה מדינה מתקדמת; כי חל שיהוי בהגשת בקשתו, ועוד.

ערר שהוגש לבית הדין נדחה ללא דיון על יסוד נימוקי משרד הפנים. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים וקבע כי "אין מקום להתערב בפסק דינו המפורט, המנומק היטב ובהרחבה של בית הדין לעררים", וכי "אין לערעור הנדון סיכוי להתקבל ולפיכך ראיתי לנכון לדחותו אף ללא צורך בקבלת תשובת המשיבים".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה