עמ"נ (י-ם) 64290-06-22 קאנאיו נ' רשות האוכלוסין וההגירה (29.1.2023)
בית המשפט המחוזי דחה ערעור של אזרח ניגריה בעניין סירוב רשות האוכלוסין וההגירה להעניק לו מעמד מטעמים רפואיים.
המערער שהה בישראל באשרת סטודנט משנת 2005 עד שנת 2013, ולאחר פקיעת האשרה הגיש בקשה להכיר בו כפליט, שנדחתה. לאחר מכן הוגשה על ידו בקשה לקבלת מעמד מטעמים רפואיים, שאליה צורפה חוות דעת רפואית, לפיה הוא סובל ממחלת לב ראומטית, הפרעת קצב והרחבת עליות עם לב מוגדל, הטסתו לארצו מסכנת את חייו, והוא אינו כשיר לטיסה.
בקשת המערער נדחתה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, וגם ערר פנימי נדחה לאחר שרופא מטעם הרשות "לא התרשם מחומרה ייחודית או ממצב חרום" ו"הסביר כי המדובר במחלה כרונית, שדורשת טיפול ומעקב, ואף שהיעדר טיפול עלול לדרדר את מצבו של המערער, לא צפוי לו סיכון מיידי, אף אם תהיה הפסקה בנטילת התרופות". המערער הגיש בקשה חדשה, שנדחתה אף היא, וכך גם ערר פנימי שהגיש. בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש על ההחלטה, והמערער הגיש ערעור מינהלי לבית המשפט המחוזי.
בית המשפט המחוזי עמד על כך שהנוהל בעניין מעמד מטעמים רפואיים חל רק במצבי חירום רפואיים כהגדרתם בחוק זכויות החולה ובמקרים בהם מצבו הרפואי של המבקש אינו מאפשר את הטסתו, עד לייצוב מצבו הרפואי, ואינו חל במצבים של מחלה כרונית שאינה מעמידה את המבקש בסכנת חיים מיידית.
בית המשפט קבע שהמערער אינו עומד בתנאי הנוהל ולכן בצדק נדחתה בקשתו.