עמ"נ (י-ם) 44186-08-22 באג'ם נ' משרד הפנים (25.12.2022)
בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של אזרח הודו בעניין דחיית בקשתו למקלט.
המערער נכנס לישראל בשנת 2017 עם קבוצת תיירים ברישיון ישיבה מסוג ב/2, ולאחר ארבעה חודשים הגיש בקשה למקלט בישראל.
המערער טען כי הוא נרדף בהודו מטעמים פוליטיים על ידי מפלגת TRS. בקשתו נדחתה על ידי משרד הפנים בנימוק לפיו נמצאו סתירות בראיון עמו, ובנימוק לפיו מדובר במפלגה מקומית והמערער לא מיצה את האפשרות למצוא חלופת מגורים פנימית בהודו ולא הציג מניעה אובייקטיבית לגור באזור אחר בהודו.
עררו של המערער לבית הדין לעררים נדחה, ועל פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
בית המשפט המחוזי קבע ש"די בקריאת הריאיון שנערך למערער ובמסקנות הוועדה המייעצת בחוות דעתה, כדי להגיע למסקנה כי יש לדחות את הערעור. המערער לא הוכיח כי מתקיימים בעניינו התנאים הקבועים באמנת הפליטים, לא הוכיח פעילות פוליטית שבעטיה הוא נרדף ואף נמצא כי התמונה שעליה ביקש לבסס טענה מטענותיו היא מזויפת".
בית המשפט אף דחה את טענות המערער בדבר פגמים שנפלו בהליך בבית הדין לעררים, ודחה את הערעור.