עמ"נ (י-ם) 32447-03-20 פלוני נ' משרד הפנים (25.10.2020)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור של מבקש מקלט בעניין דחיית בקשתו למקלט בישראל.

המערער, אזרח ניגריה, נכנס לישראל בשנת 2011 באשרת תייר, וכעבור חצי שנה הגיש בקשה למקלט, בה טען כי בהיותו בניגריה הצטרף אל מפלגת PDP, שהתפצלה למספר קבוצות שנאבקו אחת בשנייה; כי התרחש אירוע אלים בין הפלג של מפלגתו לבין האיגוד הלאומי של נהגי התובלה במדינת אויו; וכי הוא נמלט לאחר שנודע לו כי חברי האיגוד מחפשים אותו ורוצים לרצוח אותו. עוד נטען כי חברי האיגוד תקפו את אשתו, שנאלצה לברוח עם ילדיו לעיר לאגוס.

משרד הפנים דחה את בקשת המקלט בנימוק לפיו המערער לא ביסס אובייקטיבית כי צפויה לו סכנה אם יחזור לניגריה, כך שמדובר בחשש סובייקטיבי לחלוטין, ודחה בקשה לעיון מחדש בהחלטה. ערר שהוגש לבית הדין לעררים נדחה, אולם בערעור לבית המשפט המחוזי הוסכם, לאחר שמיעת הערות בית המשפט, שמשרד הפנים יבחן מסמכים חדשים שהוגשו על ידי המערער; שעותק מקורי של המסמכים יוצג; ושמכתבים שהוצגו ושנכתבו לפי הנטען על ידי עורך דין מקומי ומפקח המשטרה המקומית יאומתו בתצהיר בשגרירות ישראל בניגריה.

משרד הפנים שב ודחה את הבקשה למקלט בנימוקים של העדר אמינות, ובית הדין לעררים דחה ערר שהוגש על ההחלטה. בית המשפט המחוזי ניתח את דבריו של המערער בראיון המקלט שנערך לו, וקבע כי דחיית הבקשה הייתה כדין, בהעדר פחד מבוסס במישור האובייקטיבי. בית המשפט דחה את טענת המערער לפיה לא הצליח להביא להתייצבות המצהירים בקונסוליה הישראלית בניגריה לנוכח העלויות הכרוכות בהגעתם, וקבע שמתעוררות שאלות של אמינות ביחס למסמכים החדשים שהמערער הציג.

נוכח הדברים, בית המשפט החליט לדחות את הערעור.