רע"מ (ת"א) 1964-03-20 אדראש נ' רשות האוכלוסין וההגירה (8.7.2020)

בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט אזרח אריתריאה ושל מעסיקו, שבקשתם לצו ביניים, שיאפשר למבקש המקלט לעבוד בפריקת והעמסת סחורה בתל-אביב, נדחתה על ידי בית הדין לעררים.

המבקש שוחרר לפני מספר שנים ממתקן "חולות", והוטלה עליו מגבלה, לפיה נאסר עליו לעבוד באילת ובתל-אביב. מעסיקו של המבקש עוסק בהרכבת רהיטים מחוץ לתל-אביב, ומעוניין כי יתאפשר למבקש לאסוף רהיטים מתל-אביב ולהרכיבם בבית הלקוח מחוץ לתל-אביב. בקשה שהשניים הגישו למשרד הפנים לבטל את המגבלה הגאוגרפית נדחתה, ובמסגרת ערר שהוגש לבית הדין לעררים, בית הדין דחה בקשה לצו ביניים שיאפשר למבקש לאסוף רהיטים מתל-אביב עד להכרעה בערר.

בית המשפט המחוזי קבע כי בהתאם לסעיף 13לא(ב) לחוק הכניסה לישראל, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור רק על החלטת ביניים של בית הדין בעניין עיכוב ביצוע או בעניין סמכות עניינית. בית המשפט המחוזי קבע שהבקשה לצו ביניים שהוגשה לבית הדין לעררים היא בקשה לבטל עד להכרעה בעתירה את המגבלה הגאוגרפית שהוטלה על המבקש ואינה בקשה לעיכוב ביצוע. בהתאם לכך נקבע כי מדובר בהחלטה שלא ניתן להגיש בעניינה בקשת רשות ערעור, וכי די בכך כדי לדחות את הבקשה.