עמ"נ (ת"א) 56707-08-19 קוואנקה נ' משרד הפנים (2.8.2020)

בית המשפט המחוזי הורה למשרד הפנים לאפשר הגשת בקשה חדשה למעמד מטעמים הומניטריים ולבחון אותה בהתאם למצב המשפטי העדכני.

נגד המערערים, אם אזרחית הפיליפינים ובנה שנולד בישראל בשנת 2007, הוצא בשנת 2019 צו הרחקה. המערערת התחייבה לעזוב את הארץ עד יולי 2019, אך בעקבות תאונה שעבר המערער לפני מועד זה, השניים הגישו בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, שנדחתה. המערערים הושמו במשמורת ושוחררו לאחר שבוע, ובהמשך הציגו חוות דעת פסיכיאטרית בדבר הנזק הנפשי שנגרם לקטין בעקבות החזקתו במעצר.

בית הדין לעררים דחה ערר שהמערערים הגישו על דחיית הבקשה למעמד מטעמים הומניטריים ללא העברת עניינם לדיון בוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים, ועל פסק דינו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי עמד על כך שבאופן חריג הדיון בערעור התקיים רק כשנה לאחר הגשתו, אך משרד הפנים לא התייחס להתפתחויות שחלו מאז, ובכלל זה התדיינות משפטית בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון בדבר קיום שימועים לקטינים טרם גירושם (פסק הדין בעניין רילאשיון, ופסק הדין בעניין לופז ובקשת רשות הערעור עליו התלויה ועומדת בבית המשפט העליון), שינוי נוהל משרד הפנים בחודש מאי 2020 כך שיש לערוך ראיון בעת קליטת בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, וסיכום דיון שהתקיים אצל נציג היועמ"ש בנוגע לצורך בשמיעת הקטין.

בית המשפט קבע כי לא ניתן להתעלם מן השינויים שחלו מאז הגשת הבקשה על ידי המערערים, וכי שינוי נסיבות זה מצדיק מתן אפשרות להגשת בקשה חדשה למעמד מטעמים הומניטריים, שתיבחן בהתאם למצב המשפטי העדכני.