ערר (י-ם) 1485-20 פלונית נ' משרד הפנים 

בית הדין לעררים הורה להעניק מעמד מטעמים הומניטאריים לקורבן לסחר בבני אדם. העוררת היא אזרחית ניז'ר אשר הוכרה בשנת 2010 כקורבן לסחר בבני אדם, ובשנת 2013 הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטאריים. מאז ניהלה מספר הליכים משפטיים כנגד דחיית בקשתה. בית הדין קבע כי היה על הוועדה ההומניטארית לבחון את שאלת הסיכון מפני חזרת העוררת לארצה ואת טענותיה לסכנה לסחר חוזר. בית הדין קבע כי היותה משתייכת לקבוצת מיעוט בשילוב עם מצבה המשפחתי כאם חד הורית מעמיד אותה בסיכון מוגבר בארצה. עוד קבע בית הדין כי שגתה הרשות בהישענות על המועד בו העלתה העוררת לראשונה את חששותיה ואת סיפור מסעה, בשים לב להיותה קורבן לעבירת מין. עוד נקבע כי הוועדה לא בחנה את הפגיעה הצפוייה בילדים אם יורחקו מישראל, ובכלל זאת הפרדתם מאביהם והסכנה לביטחונם.  

לבסוף, בית הדין קבע כי בנסיבותיה החריגות של העוררת, להודעת המשיב כי אין בדעתו לבחן את עניינה בשנית ועל מנת למנוע ממנה עינוי דין נוסף, יש להעניק לה רישיון מסוג א/5.