ערר (י-ם) 1197/16 עמנואל נ' משרד הפנים (29.10.2018)

בית הדין לעררים דחה ערר על החלטה של משרד הפנים לדחות בקשה למתן מעמד מטעמים הומניטריים.

העורר נכנס לישראל ללא היתר בשנת 2010, וטען כי נולד בסודן וגדל בזימבבואה. ניסיון לגרשו לזימבבואה לא צלח, אף על פי שהעורר חתם על בקשה לתעודת מעבר, וזאת משום שכניסתו לזימבבואה סורבה לאחר שטען בפני ביקורת הגבולות במדינה זו כי הוא אזרח סודן.

לאחר מספר הליכים משפטיים, העורר עבר ראיון בסיסי ביחידת תשאול וזיהוי מסתננים, ולאחר מכן הודע לו שבקשתו למקלט נדחתה. זאת אף על פי שמעולם לא ביקש מקלט, ואף שהראיון נועד לזהות את מדינת מוצאו. עתירה מינהלית שהוגשה בשנת 2012 נגד ההחלטה, לפיה על העורר לעזוב את הארץ, נדחתה.

בשנת 2015 העורר הגיש בקשה למעמד מטעמים הומניטריים בטענה כי הוא מחוסר אזרחות. הבקשה נדחתה על הסף ללא הבאתה בפני הוועדה המייעצת לעניינים הומניטאריים, וערר פנימי שהוגש נגד ההחלטה נדחה. בשלב הבא הוגש ערר לבית הדין לעררים, אשר נדחה. ערעור לבית המשפט המחוזי התקבל, ובית המשפט המחוזי קבע שפסק הדין בערר לא נומק כראוי ביחס לשורה של טענות שהעלה העורר, ועל כן החזיר את הדיון בערר לבית הדין.

מפסק הדין עולה כי בדיון שהתקיים בבית הדין לעררים, הדיין מני פשיטיצקי הורה על עריכת בדיקת פוליגרף לעורר. עוד עולה מפסק הדין כי "מסיבות שונות", כך בלשון פסק הדין, התיק הועבר באותו שלב לטיפולה של ראשת בתי הדין לעררים. בהמשך אף הוגשו תוצאות בדיקת פוליגרף שנערכו לעורר, ולפיהן לא נמצאו סימנים להיותו דובר שקר, כאשר נשאל אם סיכל את הרחקתו לזימבבואה, אם הוא בעל אזרחות כלשהי, ואם שיתף פעולה עם הרחקתו מישראל.

בית הדין דן ברף הראייתי הדרוש על מנת שאדם יוכיח כי הוא חסר אזרחות, וקבע כי על מי שטוען כי הוא אינו אזרח של מדינה כלשהי, להוכיח כי הוא אינו נחשב לאזרח של אף מדינה על פי דיניה הפנימיים, כשהנטל להוכיח את הדין הזר מוטל עליו.

בית הדין קבע שהעורר לא הוכיח כי הוא אינו זכאי לקבל אזרחות על פי הדין בזימבבואה או בסודן. עוד נקבע כי מחוסר אזרחות אינו מי שזהותו אינה ידועה לרשויות, אלא מי שאינו זכאי לאזרחות באף מדינה, וכי העורר לא הוכיח את זהותו אלא רק מסר גרסה, שאין לה תימוכין בכתב, של קורות חייו.

בנוסף, בית הדין קבע שטענותיו העובדתיות של העורר בעניין קורותיו אינן עקביות ונמצאו בהן סתירות, וכי הוא אינו משתף פעולה בפועל עם הניסיונות להרחיקו מישראל.