ערר (י-ם) 2072-21 שקיר נ' משרד הפנים (19.5.2022) 

בית הדין לעררים קיבל ערר על החלטת משרד הפנים לשלול רישיון ישיבה של תושב השטחים בשל נישואי ביגמיה, והורה למשרד הפנים לקיים שימוע ולשקול את החלטתו לאחר קיומו. 

העורר הוא תושב השטחים שקיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח נישואיו לתושבת קבע בישראל. משרד הפנים החליט לשלול את רישיונו לאחר שבשנת 2017 עודכנו במרשם נישואיו לאישה נוספת ולאחר שמסר בראיון כי יש לו שתי ילדות מאישה אחרת המתגוררת בקלקיליה. 

בית הדין קבע כי משרד הפנים הפר את חובתו לקיים שימוע טרם קבלת ההחלטה, והחליט להחזיר את עניינם של העוררים לבחינת משרד הפנים לצורך עריכת שימוע טרם קבלת החלטה חדשה.