מזה כשלושה עשורים היא"ס ישראל מפעיל תכנית מלגות לסטודנטים עולים

About Scholarships 500x500

ההרשמה לתוכנית המלגות 2019 נסגרה 

ההרשמה למלגת היא"ס סגורה כעת ותפתח שוב באוגוסט 2020

המועמדות פתוחה בפני סטודנטים עולים שעומדים בקריטריונים הבאים:
1. עליה לישראל החל מתאריך 1.1.2008, ועבור עולים יוצאי אתיופיה עליה החל מתאריך 1.1.1990.
2. סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימוד תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3. נותרה למועמד/ת לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום התואר.
הערה: קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים העומדים בתנאים אלו יכולים להגיש את מועמדותם בהנתן שהם שהו מעל לעשר שנים בחו"ל.

דרישות סף אקדמיות

המלגה מיועדת לתלמידי אוניברסיטאות ומכללות, לרבות בתי ספר להנדסה, סיעוד, מחשבים, מדעים או כל תוכנית לימודים אקדמית אחרת המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

שאלות ותשובות

מה לעשות במקרה של שינוי כתובת לאחר שנשלחה הבקשה?

בעת שלבי המיון ועד היוודע רשימת המועמדים הסופיים יהיה עליך לגלות זמינות. בכל מקרה של שינוי כתובת, מס' טלפון או כתובת אלקטרונית, עליך לידע אותנו מיידית כדי שנוכל לאתרך במקרה הצורך. על כל שינוי כאמור דווח/י לנו באמצעות הדואר האלקטרוני. בכל פניה אלינו ציין/י שם מלא (פרטי ומשפחה) וכן מספר תעודת זהות.

האם אדרש להציג או לצרף בעתיד מסמכים נוספים?

אם תגיע/י לשלב הסופי תידרש/י לשלוח אלינו את המסמכים הבאים:

  1. צילום של תעודת העולה שלך. מועמדים הרשומים בתעודת העולה של הוריהם ישלחו גם את העמוד בו מופיע שמם. 
  2. גיליון ציונים רשמי וחתום ע"י מזכירות הפקולטה (במידה ולא צורף לטופס). 
  3. התקבלת ללימודי המשך בתואר מתקדם – אישור קבלה ללימודי המשך.
  4. אישור לימודים בפועל לשנה"ל הנוכחית. 
  5. העתק חוזה שכירות ו/או מסמכים המוכיחים את גובה התשלומים החודשיים שאת/ה משלמ/ת כשכר דירה או משכנתא.
  6. דפי חשבון בנק ובהם פירוט מצב חשבונך נכון ליום מילוי שאלון המועמדות לקבלת המלגה. (בדף החשבון חייב להופיע שם בעל החשבון + מספר החשבון אחרת האישור אינו תקף.)  
  7. תלושי שכר/אישורי ביטוח לאומי הנכונים לשלושה חודשים לפני מועד מילוי השאלון – לנשואים ועובדים: תלושי שכר שלך ושל בן/בת הזוג או במידה, לנשואים שאינם עובדים: אישורי ביטוח לאומי תקפים . ללא נשואים: תלושי שכר שלך ושל ההורים (גם אם את/ה לא גר עימם) או אישורי ביטוח לאומי תקפים (במידה והוריכם אינם עובדים).
  8. מכתבים המאשרים השתתפות בפעילות התנדבותית מטעם הארגון שהזכרת בטופס ההרשמה ו/או במכתב לשופטים כי היית/ הנך פעיל בו.

מה קורה במקרה של אי התאמה בין הנתונים שמסרתי לבין המסמכים ששלחתי?

במקרה זה  בקשתך למלגה עשויה להיפסל והטיפול בה יופסק.

מה בוחן חבר השופטים?

השופטים בוחנים כל מועמד/ת בשלושה מימדים: הישגים לימודיים, צורך כלכלי ומידת המחויבות האישית של כל מועמד/ת לקהילה ולעשייה ציבורית.

מתי אדע אם זכיתי במלגה?

על פי דירוג השופטים יחולקו המועמדים לשלוש קבוצות: מועמדים סופיים, רשימת המתנה ומועמדים שנדחו. המועמדים הסופיים ידרשו לשלוח אלינו את המסמכים שפורטו לעיל. בכל מקרה, את התשובה הסופית (בין אם היא חיובית או שלילית) תקבל/י מאיתנו לקראת סוף דצמבר בדוא"ל.

מה עליי להגיש כדי להירשם לתוכנית המלגות ובאיזה מועד?

בעמוד האחרון של הטופס האלקטרוני, תתבקש/י לצרף את המסמכים הבאים בקבצי PDF או JPG:
1. חיבור מודפס וחתום על ידך בעברית או באנגלית, בהיקף של 100 – 250 מילים, המספר עליך ועל שאיפותיך. מטרתו של חיבור זה הינה לאפשר לשופטים להעריך את תרומתך בעבר, בהווה ובעתיד לקהילתך או לעולמך, כפי שאת/ה מגדיר/ה אותם. אנא תאר/י את שאיפותיך וחלומותיך לקראת העתיד. לאחר מכן, אנא ספר/י לנו כיצד לימודיך יאפשרו לך להתקרב להגשמת חלום זה.
אם החיבור בשפה שאינה עברית או אנגלית, יש לשלוח מסמך מתורגם, בצירוף המסמך המקורי. זכור/זכרי כי זוהי ההזדמנות העיקרית שלך לפנות לשופטים בצורה בלתי אמצעית. הרושם שתיצור/תיצרי על ידי חיבור זה הינו בעל חשיבות גבוהה בקרב מכלול השיקולים שיישקלו על ידי השופטים במסגרת הערכת בקשתך.
2. עותק של תעודת הזהות שלך.
3. גיליון ציונים הכולל: (א) ממוצע המשוקלל של ציוניך במוסד הלימוד עד כה, כולל השנים הקודמות והחוגים המשניים , (ב) מספר נקודות הזכות שצברת עד כה; (ג) ממוצע עבור שנת הלימודים תשע"ז , (ד) פרטים מזהים אודותיך, כגון שם מלא ו/או מספר תעודת זהות.  סטודנטים ללימודים מתקדמים נדרשים להגיש את גליון הציונים של תארים קודמים גם כן.

האם סיכויי להיבחר ייפגעו אם רמת העברית/אנגלית בחיבור שאשלח אינה טובה?

אם כוונת דבריך ברורה, סיכוייך להיבחר לא ייפגעו בגלל שגיאות לשוניות. אם את/ה חושש/ת כי יכולותיך באנגלית אינן טובות דיין, כתוב/כתבי את החיבור בשפתך והסתייע/י במתרגם. במקרה זה עלייך לשלוח אלינו בצמוד לתרגום, גם את הטקסט בשפה המקורית.

האם אוכל להשתתף בתוכנית המלגות בהעדר פעילות התנדבותית?

כן. אמנם פעילות התנדבותית תגביר את סיכוייך לזכות במלגה, אך היא אינה חיונית להשתתפותך בתחרות.

האם מובטחת זכייתי אם אמצא ברשימת המועמדים הסופיים?

אם תיבחר/י לרשימת המועמדים הסופיים ותתגלה התאמה בין הנתונים שמסרת לבין המסמכים שתידרש/י להציג, סיכוייך לזכות יהיו גבוהים.

מה הכוונה בשאלה: מהי הכנסתך החודשית?

המונח הכנסה חודשית מתייחס להכנסה שהינך מקבל/ת מידי חודש. ההכנסה יכולה להינתן ממקום העבודה ו/או מהמוסד לביטוח לאומי. אם הכנסתך אינה קבועה, יש לציין את הכנסתך הממוצעת של שלושה החודשים לפני מועד מילוי השאלון. אם תגיע/י לשלב הסופי תידרש/י לשלוח אלינו תלושי שכר/אישורי ביטוח לאומי הנכונים לשלושה חודשים לפני מועד מילוי השאלון.

יש לי שאלה נוספת, כיצד ניתן לפנות?

אם יש לך שאלה שהתשובה עליה אינה מופיעה באתר זה, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני: melagot@hias.org. נשתדל להשיב בהקדם האפשרי.

האם ניתן להפסיק את מילוי הטופס באמצע ולהמשיך בשלב מאוחר יותר?

כן. מועמדים שיעברו את השלב המקדמי ויעמדו בדרישות הסף יתבקשו למסור מספר תעודת זהות וסיסמה. באמצעות נתונים אלו תוכל/י לחזור בשלב מאוחר יותר לתוך המערכת מבלי לאבד את התשובות שכבר הזנת. על מנת לחזור לתוך המערכת יש לבחור ב"החשבון שלי" מתוך התפריט בראש העמוד, ולאחר מכן למלא את מספר תעודת הזהות והסיסמה שבחרת בעת מילוי הטופס לראשונה.

בעמוד האחרון של הבקשה יופיע כפתור "הגש בקשה". מרגע שתלחצ/י על כפתור זה לא תוכל/י לחזור יותר אל טופס הבקשה ולבצע שינויים/עדכונים ובקשתך תיחשב כסופית ומוגשת. יש לוודא כי כל הפרטים שהזנת בטופס הינם מלאים ונכונים לפני הלחיצה על כפתור זה.

כיצד פונים?

 תקופת ההרשמה לשנת תש"ף תפתח ב-1 לחודש אוגוסט 2019. ניתן להרשם כאן. על מנת להרשם למלגה יש למלא "טופס הרשמה למלגה" ולשלוח אותו באמצעות האתר בלבד. במהלך מילוי הטופס האלקטרוני תתבקש/י לצרף רשימה של מסמכים לפני הגשתו באתר.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: melagot@hias.org ואנו נשתדל להשיב בהקדם.

כיצד אדע אם אכן התקבלה פנייתי?

ישלח אישור בדוא"ל שהבקשה התקבלה.

הגשתי מועמדות בעבר. האם אוכל להגיש בשנית?

כן. אם הינך עומד/ת בדרישות להצגת מועמדות בשנה הנוכחית, תוכל/י לפנות בשנית גם אם זכית בעבר במלגת היא"ס. עליך לדעת כי זכייתך בשנים קודמות אינה ערובה לכך שתזכה/י שנית.

האם סטודנטים לתואר שני ושלישי זכאים להגיש מועמדות למלגת היא"ס ישראל?

המועמדות למלגת היא"ס ישראל פתוחה בפני סטודנטים לתואר שני ושלישי גם כן במידה שהם עומדים בקריטריונים הבאים:
1. שנת עליה- בשנת תש"ף המועמדות למלגת היא"ס ישראל תהא פתוחה בפני סטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל משנת 2008, וכן בפני סטודנטים שעלו מאתיופיה החל משנת 1990.
2. לימודים במוסד שמוסמך על ידי המל"ג.
3. נותר/ה למועמד/ת לפחות שנת לימודים נוספת.

כיצד יתבצע הקשר ביננו?

הקשר יתבצע דרך הדואר האלקטרוני המצויין בטופס ההרשמה למלגה. אי לכך, יש להיות זמינים בכתובת דוא"ל זו ויש לעדכן אותנו במידה שתשנה את כתובת הדוא"ל.

כיצד אוכל לברר מהו הממוצע המשוקלל שלי?

תוכל/י לקבל תדפיס של ציוניך, הכולל גם את הממוצע המשוקלל, במזכירות המוסד בו את/ה לומד/ת. כמו כן, ניתן להשתמש בטבלת החישוב המופיעה בטופס הבקשה למלגה, בפרק שנקרא "רקע אקדמי" בסמוך לשאלה אודות ממוצע משוקלל.

לתשומת לבך, מועמדים שיגיעו לשלב הגמר ממילא יתבקשו לשלוח למשרדנו גיליון ציונים רשמי מטעם מוסד הלימודים שלהם.

כיצד מגישים מועמדות לתוכנית המלגות?

ההרשמה לתוכנית המלגות של היא"ס ישראל לשנת תש"ף פתוחה בין ה-1.8.2019 ועד ה-5.9.2019. הרשמה למלגה תתבצע על ידי מילוי טופס "הרשמה למלגה" באתר זה.

השלב הראשון בהליך מילוי הטופס נועד לבדוק אם המועמד/ת עומד/ת בתנאי הסף לקבלת המלגה. מועמדים שעומדים בכל הקריטריונים המקדמיים יעברו לשלב השני, בו יידרשו להקליד את מספר תעודת הזהות שלהם ולבחור סיסמה. נתונים אלו ישמשו בהמשך לצורך זיהוי המועמד/ת על ידי המערכת.

בתום מילוי הפרטים האישיים של המועמד/ת, תישלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר/ה, ובה הסיסמה שבחר/ה והסבר כללי אודות השלבים הבאים בטופס.

בכל שלב של מילוי טופס הבקשה ניתן להפסיק למלא אותו ולחזור אליו בשלב מאוחר יותר, על מנת לאפשר למועמד/ת לאסוף את הנתונים הנדרשים להשלמתו. לשם כך, על המועמד/ת לבחור בתפריט הראשי ב"החשבון שלי", להקליד מספר תעודת זהות וסיסמה – ולשוב למלא את הטופס.

בעמוד האחרון של הטופס תופיע רשימה של מסמכים שיש לצרף לטופס האלקטרוני. ניתן לצרפם כקבצי PDF או JPG בלבד.

בעמוד האחרון של הבקשה יופיע כפתור "הגש בקשה". לאחר לחיצה על כפתור זה לא ניתן לחזור אל טופס הבקשה ולבצע שינויים/עדכונים והבקשה תיחשב כסופית ומוגשת. אי לכך, יש לוודא כי כל הפרטים המוזנים בטופס הינם מלאים ונכונים לפני הלחיצה על כפתור זה.

כיצד תבשרו לי אם זכיתי?

תקבל/י הודעה בדואר האלקטרוני.

מה מוענק לזוכי מלגת היא"ס ישראל?

לזוכים יוענקו 2,500 דולרים (ארה"ב) לצורך הוצאות לימודים ומחייה. כמו כן תוענק להם תעודת הוקרה במעמד טקס שבו יפגשו בראשי היא"ס, נציגים מארגונים חברתיים שונים ובנציגי חבר השופטים. כמה מהסטודנטים אף יזכו בפגישה אישית עם התורם או התורמים שבנדיבותם הרבה מאפשרים להיא"ס להעניק את המלגות. ביום הטקס יערך מפגש משותף לכל הזוכים בתחרות.

האם קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים זכאים להגיש בקשה למלגת היא"ס?

קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים שעומדים בקריטריונים הבאים רשאים להגיש מועמדות למלגת היא"ס:

1. שנת חזרה לישראל החל משנת 2008.
2. לימוד של לפחות סמסטר לתואר במוסד שמואשר על ידי המל"ג
3. יתרת לימוד של שנת לימודים נוספת לפחות
4. שהייה של לפחות עשר שנים בחו"ל