רציתי להיות כמוהם ולא הצלחתי – מבקשי מקלט פלסטינים להט"ב בישראל

דו"ח של היא"ס ישראל מתאר את מצבם של פלסטינים להט"ב שברחו לישראל וביקשו הגנה. הדו"ח, המבוסס על מידע שנאסף מייצוג של כ-20 אנשים בשנים האחרונות, נועד לבחון סיכונים להם חשופים להט"ב בשטחי הרשות הפלסטינית בגדה המערבית ואת טיפולה של ישראל בעניינם.

בחלקו הראשון, הדו"ח מתאר את דפוסי הרדיפה שחוו פלסטינים להט"ב שברחו לישראל ובעיקר: רדיפה אלימה מצד המשפחה, רדיפה מצד המשטרה הפלסטינית וחשדות בשיתוף פעולה עם ישראל. בחלקו השני, מתאר הדו"ח את המדיניות הישראלית המונעת מהם הגנה ומחריגה אותם מנהלי הטיפול במבקשי מקלט בניגוד לאמנת הפליטים ומותירה אותם חשופים למעצר ולגירוש וללא יכולת לקיים את עצמם. הדו"ח נכתב ע"י שירה אוה מרשל ועו"ד נמרוד אביגאל.

לאחרונה הוגשה מטעם היא"ס, ביחד עם ארגון רל"א, המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד, עתירה לבג"ץ בה התבקש להעניק לפלסטינים המקבלים היתרים לשהייה בישראל בגין מאוימות היתרים שמתירים להם לעבוד וכן זכויות רפואיות וסוציאליות (בג"ץ 7126/19). העתירה הוגשה ע"י עורכת הדין עדי לוסטיגמן.

לקריאת הדו"ח באנגלית:

I Wanted to be Like Them But I Could Not – Palestinian LGBT Asylum Seekers in Israel