ביום 12/7/2018 נמסרה תשובה  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין טיפול בבקשות מקלט של להטבא"ק בהתאם להוראות אמנת הפליטים להגנה על פליט הנרדף על רקע זהותו המינית ו/או זהותו המגדרית. תשובת רשות האוכלוסין מאשרת כי הוועדה המייעצת לענייני פליטים פועלת בסוגיה זו לאור הוראות אמנת הפליטים, אך מציינת כי אין ביכולתה לספק נתונים מפורטים על בקשות תלויות ועומדות של מבקשי מקלט להטבא"ק או פילוח בקשותיהם לפי מדינות מוצא. בתשובה נמסר שמשנת 2014 ועד חודש יולי 2018 הוכרו בישראל רק 2 פליטים בשל טענתם להיותם "נרדפים בעילת להטבא"ק". שניהם אזרחי אריתריאה.

רשות האוכלוסין השיבה שאין באפשרותה לספק נתונים על בקשות מקלט של להטבא"ק (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, ביסקסואלים, אינטרסקס וקווירים) שנדחו ע"י הוועדה ו/או פילוח של נתונים אלה לפי מדינות מוצא. כמו כן, מציינת הרשות בתשובה לשאלתנו כי בחינת הבקשות נעשית באופן פרטני בהתאם לאמנה ולנוהל הטיפול במבקשי מקלט, אך ללא סקירה, נייר עמדה או חוות דעת שערכה הרשות בנושא הלהטבא"ק.

שאלותינו בעניין בקשות מקלט של להטבא"ק פלסטינים ודחייתן לא נענו, ואך צויין כי פלסטינים מצויים תחת חסות אונר"א ולכן בקשותיהם אינן נבחנות ע"י יחידת הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל.