בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק שמעצרו וגירושו הצפוי של אזרח סוריה תושב חאלב מהווים פגיעה בזכות לחיים, בזכות שלא להיות נתון להתעללות ובזכות לחירות, המחייבות את רוסיה מכוח האמנה האירופית לזכויות אדם, וזאת נוכח המצב ההומניטרי והביטחוני בסוריה.