משרד הפנים בממלכה המאוחדת פרסם שני דו"חות חדשים הרלוונטיים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי סודן:

UK Home Office, Country Policy and Information Note Sudan: Opposition to the government, including sur place activity (version 2.0), November 2018

UK Home Office, Report of a fact-finding mission to Khartoum, Sudan Conducted between 10 and 17 August 2018, November 2018