בית הדין האירופי לזכויות אדם – דחיית עתירה של אזרח אריתריאה מטעמים של חוסר אמינות

M.O. v. Switzerland, Application no. 41282/16 (20 June, 2017) בית הדין האירופי לזכויות אדם דחה, מטעם של העדר אמינות, עתירה שהגישה אזרח אריתריאה נגד שוויץ. העותר טען שהוא ערק מן הצבא האריתראי, הוחזק תקופה מסוימת במעצר, ולאחר מכן נמלט מן המדינה באופן בלתי חוקי. בית הדין קבע שקיימת הפרה נרחבת של זכויות אדם באריתריאה, אך […]

בית הדין לעררים – מנגנון הגשת בקשות מקלט

ערר (ת"א) 1734-17 אוניצ'י נ' משרד הפנים (20.6.2017) בית הדין לעררים דן בערר שהגישה מבקשת מקלט בעניין סירוב רשות האוכלוסין וההגירה לקלוט בקשות מקלט מבלי שנקבע תור מראש ובעניין סירוב הרשות לתת רישיונות ישיבה זמניים למניעת הליכי אכיפה בתקופת הביניים. מפסק  הדין עולה שמדי יום מתאפשרת הגשתן של מאה בקשות חדשות למקלט בישראל, וכי מי […]

בית המשפט העליון – העדרם של מחשבים ושל רשת אינטרנט אלחוטית במתקן "חולות"

בג"ץ 4389/16 טספאיסיוס נ' נציבות בתי הסוהר (25.6.2017) בית המשפט העליון החליט למחוק עתירה בעניין התקנת מחשבים ורשת אינטרנט אלחוטית במתן "חולות", וזאת בעקבות תכנית "פיילוט" של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין זה. ההליך החל בדרישה למחשבים לשימוש חופשי ואינטרנט אלחוטי חופשי, שנענתה בסירוב מוחלט של שירות בתי הסוהר. לאחר דיון שהתקיים באפריל 2017 ניתן צו […]

בית המשפט העליון – התנאים במתקן "חולות"

בג"ץ 43856/16 מדיו נ' נציבות בתי הסוהר (13.6.2017) בית המשפט העליון פסק יחד בארבע עתירות, שהוגשו על ידי מבקשי מקלט וארגונים באמצעות האגודה לזכויות האזרח ובאמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, בעניין התנאים במתקן "חולות", שבו מוחזקים מי שמוגדרים כ"מסתננים". העתירות עסקו בצפיפות במתקן, באיסור על הכנסת ציוד אישי למתקן, בהעדר פעילות חינוך ופנאי במתקן […]

ועדת זכויות האדם של האו"ם – החלטה בעניין מבקשת מקלט טרנסג'נדרית אזרחית מלזיה

M.Z.B.M. v. Denmark, Communication no. 2593/15 (3 April, 2017) ועדת זכויות האדם של האו"ם דחתה תלונה של אזרחית מלזיה, שטענה שגירושה מדנמרק למלזיה יעמיד אותה בסכנה בשל היותה טרנסג'נדרית. המבקשת נולדה כגבר, אבל מחשיבה את עצמה להינדית. היא החלה ליטול הורמונים ועברה ניתוח לשינוי מין בתאילנד. לאחר שנעצרה מספר פעמים בין השנים 2001-2010, ועברה במעצר […]

ועדת זכויות האדם של האו"ם – החלטה בעניין הפרת זכויותיה של מבקשת מקלט איראנית וילדיה על ידי דנמרק

Rezaifar v. Denmark, Communication no. 2512/2014 (10 April, 2017) ועדת זכויות האדם של האו"ם קיבלה תלונה של אזרחית איראן, וקבעה שהחזרתה והחזרת ילדיה מדנמרק לאיטליה תהווה הפרה של זכויותיהם שלפי האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות. המבקשת עזבה את איראן יחד עם בעלה וילדיה בשל פעילות פוליטית של הבעל. המשפחה קיבלה מקלט באיטליה. באיטליה המבקשת וילדיה […]

בריטניה – בית הדין לערעורים – פסק דין בעניין מבקש מקלט הומו מאלבניה

LC (Albania) v. Secretary of State for the Home Department, [2017] EWCA Civ 351 (9 May, 2017) בית המשפט לערעורים בבריטניה פסק בערעור של מבקש מקלט מאלבניה, שבקשתו למקלט על רקע נטייתו המינית נדחתה בנימוק של העדר אמינות ובנימוק, לפיו יוכל לחיות באלבניה כהומו. בערכאות הקודמות נפסק, בין השאר, שאם המערער יוחזר לאלבניה הוא יחיה […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין התייצבות במתקן "חולות"

רע"מ (ת"א) 24256-05-17 אסמעאיל נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.5.2017) בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים שלא לתת צו ביניים המעכב את התייצבותו של המבקש, אזרח סודן, במתקן "חולות" עד להכרעה בערר. המבקש טען שהוא תושב דרפור, וכי מטעם זה אין לזמנו אל המתקן. בית המשפט עמד על […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין הארכת רישיון ישיבה והוצאות

עמ"נ (י-ם) הונגבין נ' משרד הפנים (16.5.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעורו של אזרח סין על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הארכת רישיון הישיבה שלו וההוצאות המשמעותיות שנפסקו נגדו. בין משרד הפנים לבין המערער ניטשה מחלוקת בשאלה האם מועד כניסתו הראשונה לישראל היה בשנת 1999 או 2006. משרד הפנים טען שאדם […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הכרה בפליטה

עמ"נ (י-ם) 1987-01-17 אידריס נ' מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה (2.6.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור של אזרחית ניגריה שבקשתה למקלט נדחתה. המערערת טענה שגודלה על ידי דודה, שהוא ראש קהילה מוסלמית ומנהיג ארגון איסלמי המתנגד לנישואי מוסלמים עם נוצרים. המערערת טענה גם שנישאה לאדם נוצרי והתנצרה לאחר נישואיה. לטענתה משפחתה כפתה עליה ביצוע הפלה, […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – הוראה להציג נוהל להמצאת מסמכים

עת"מ (חי') 18023-04-17 אקסנטה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (9.4.2017) החלטת ביניים בעתירה בעניין הימנעות רשות האוכלוסין וההגירה מלמסור לידיהם של העותרים את המסמכים ששימשו בסיס לקבלת ההחלטה בעניינם. בית המשפט הורה לרשות להבהיר את נוהל המצאת המסמכים ששימשו בסיס להחלטת הרשות ואת לוחות הזמנים למסירתם של מסמכים אלה. כמו כן ניתן צו להימנע מהרחקת העותרת […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור בעניין שהייה במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 57130-03-17 בהטה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (6.4.2017) בית המשפט המחוזי דחה את בקשה המערער, אזרח אריתריאה, לתת סעד זמני בעניין שהייתו במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור שהגיש על החלטת בית הדין לעררים. המערער טען שבפני משרד הפנים ובפני בית הדין לעררים הוצגו מסמכים המעידים על כך שהוא חולה אפילפסיה, וכי החזקתו במתקן עלולה […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – אין לדחות בקשה להסדרת מעמד בשל הרשעה בפלילים לפני זמן רב

עמ"נ (י-ם) 20776-12-16 קוצ'טוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (3.4.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין החלטת משרד הפנים לדחות בקשה להסדרת מעמדו של אזרח אוקראינה מכוח זוגיות עם אזרחית ישראל בשל עברו הפלילי. המערער נדון באוקראינה למאסר לתקופה של 10 שנים בגין עבירת אלימות שבמהלכה נהרג אדם. מאז שנת 1998 […]

בית הדין לעררים – מתן רישיונות ישיבה מסוג א/5 למבקשי מקלט מדרפור שבקשתם למקלט לא הוכרעה

ערר (י-ם) 1364-15 חסן נ' משרד הפנים (4.5.2017) בית הדין לעררים קיבל ערעורים שהגישו שני מבקשי מקלט תושבי חבל דרפור שבסודן, והורה לתת להם רישיונות ישיבה מסוג א/5. העוררים הגישו בקשות למקלט לפני זמן רב, אך בקשותיהם למקלט, כמו כל יתר הבקשות של תושבי דרפור (למעט אחת), לא הוכרעו על ידי משרד הפנים. בית הדין […]

בית המשפט העליון – תשובות לצווים על-תנאי והודעות עדכון בעתירות בעניין התנאים במתקן "חולות"

במסגרת חמש עתירות שהוגשו על ידי מבקשי מקלט יחד עם האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ומהגרים והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב, הוגשו ביום 30.4.2017 תשובות המדינה לצווים על-תנאי והודעות עדכון מטעם המדינה. ראו כתב התשובה בעתירה בעניין הצפיפות במתקן חולות; כתב התשובה בעתירה בעניין הכנסת ציוד אישי למתקן; הודעת העדכון בעתירה בעניין פעילות פנאי […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – החזקת מבקשי מקלט בנמל תעופה

Z.A & others v. Russia, application no. 61411/15 (28 March, 2017) בית הדין האירופי לזכויות אדם קבע שרוסיה הפרה את סעיפים 3 ו-5(1) לאמנה האירופית לזכויות אדם בהחזיקה ארבעה מבקשי מקלט באזור המעבר של נמל תעופה במוסקבה. מבקשי המקלט, אזרחי עיראק, סוריה, סומליה והרשות הפלסטינית, הוחזקו באזור המעבר בנמל התעופה תקופות שנעו בין שלושה חודשים […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט

עמ"נ (ת"א) 21673-02-17 Ivchenko נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.3.2017) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני למניעת גירושו מישראל של אזרח אוקראינה, שבקשתו למקלט נדחתה על ידי משרד הפנים ועררו נדחה על ידי בית הדין לעררים. המערער נכנס לישראל באשרת תייר, ולאחר בואו לישראל ביקש מקלט וטען שגילה כי רשויות אוקראינה מבקשות לגייסו לצבא. בית […]

בית המשפט המחוזי מרכז – החזרת תיק לבית הדין לביקורת משמורת לצורך הערכת מסוכנות

עמ"נ (מרכז) 36461-03-17 רשות האוכלוסין וההגירה נ' חסן (21.3.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור, שהגישה רשות האוכלוסין וההגירה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והחזיר את הדיון לבית הדין. המשיב, אזרח סודן שהגיש בקשה למקלט בישראל, הורשע בשנת 2010 בעבירת הריגה, ובמסגרת הסדר טיעון נגזרו עליו 7 שנות מאסר. עם סיום […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה למסירת מסמכים המוחזקים בידי רשות האוכלוסין וההגירה

עמ"נ  (ת"א) 51831-12-16 צנקסליאני נ' משרד הפנים (22.3.2017) בית המשפט המחוזי דחה בקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה למסור למערערים מסמכים המוחזקים בידיה, הנוגעים לבקשתם למעמד בישראל. הבקשה נדונה במסגרת ערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה ערר על החלטת הרשות לסרב להעניק למערער מעמד בישראל מכוח נישואיו ומכוח היותו אב לילד שהוא אזרח ישראל. במסגרת […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 64413-12-16 יביין נ' משרד הפנים (23.3.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט מינץ) דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, ואישר את החלטת משרד הפנים שלא להעניק מעמד מטעמים הומנטריים לאזרחית אתיופיה, אם לילדה בעלת אזרחות ישראלית. המערערת נישאה לאזרח ישראל וקיבלה מעמד בישראל. לשניים נולדה בת בשנת 2012. בשל אלימות שסבלה […]

בית המשפט העליון – פסק דין בעניין שיקולי הוועדה לעניינים הומניטריים במתן מעמד למי שחלה עליהם הוראת השעה

בג"ץ 4380/11 פלונית נ' שר הפנים (26.3.2017) בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי עתירה של אם, תושבת מזרח ירושלים שנישאה לתושב יהודה ושומרון, ושתי בנותיה. בתקופת ילדותן של הבנות, המשפחה חילקה את מגוריה בין מזרח ירושלים לבין יישוב סמוך לירושלים בשטחי יהודה ושומרון, ושתי הבנות התחנכו במזרח ירושלים. שתי הבנות ביקשו לקבל מעמד מטעמים הומניטריים […]

בית המשפט העליון – עתירה בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת (עתירה מיום 13.3.2017) ביום 13.3.2017 הגישו שבעה מבקשי מקלט ושישה ארגוני זכויות אדם עתירה לביטול סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ה-2014 או חלקים ממנו. בהתאם לחוק חמישית משכרם של מי שמוגדרים כ"מסתננים" תופקע מהם ותופקד בקרן ייעודית. הסכומים שיופקדו בקרן אמורים […]

בית המשפט העליון – צו על-תנאי בעתירות בעניין התנאים במתקן "חולות"

בג"ץ 4386/16 מיו נ' נציבות בתי הסוהר (4.4.2017) ביום 3.4.2017 קיים בג"ץ דיון בחמש עתירות הנוגעות לתנאי ההחזקה במתקן "חולות" – עתירה בעניין צפיפות החדרים במתקן, בה התבקש בית המשפט להורות על צמצום את מספר המוחזקים בכל מגורון מ-10 אנשים ל-6 אנשים; עתירה בעניין הכנסת ציוד אישי למתקן "חולות", בה התבקש בית המשפט להורות לשירות […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע: דחיית ערעור של אזרח אריתריאה המוחזק במשמורת בשל עבירת אלימות

עמ"נ (ב"ש) 41099-11-16 ביאה נ' משרד הפנים (5.1.2017). בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהחליט להותיר את המערער במשמורת. המערער, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירת תקיפה כלפי בת זוגו ובעבירת היזק לרכוש, ולאחר שסיים לרצות את עונש המאסר שהוטל עליו, הוצא נגדו צו משמורת. בית הדין דחה את בקשתו לשחרור ממשמורת. בית […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017) משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח ההליך המדורג

בר"ם 7172/16 בבנקו נ' משרד הפנים (8.1.2017) המבקשת היא אזרחית אוקראינה השוהה בישראל מאז שנת 2008, ועבדה כמטפלת של אביו של המבקש עד לפטירתו. לפי טענתם במהלך תקופת עבודתה של המבקשת אצל אביו של המבקש, התפתחו יחסי זוגיות בין השניים. משרד הפנים דחה את הבקשה להסדיר את מעמדה של המבקשת מכוח יחסי זוגיות עם המבקש. […]

European Court of Human Rights, S.K. v. Russia, Application no. 52722/15 (14 February 2017)

בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק שמעצרו וגירושו הצפוי של אזרח סוריה תושב חאלב מהווים פגיעה בזכות לחיים, בזכות שלא להיות נתון להתעללות ובזכות לחירות, המחייבות את רוסיה מכוח האמנה האירופית לזכויות אדם, וזאת נוכח המצב ההומניטרי והביטחוני בסוריה.

Kenya National Commission on Human Rights v. Attorney General, Petition No. 227 of 2016 (9 February 2017)

בית המשפט העליון בקניה ביטל את החלטת הממשלה לסגור את מחנה הפליטים דאאב, אחד ממחנות הפליטים הגדולים ביותר בעולם, שבו חיים למעלה מ-250,000 פליטים. החלטת הממשלה לסגור את מחנה הפליטים התבססה על טענות לפיהן המחנה שימש בסיס להתקפות טרור נגד קניה. ארגוני זכויות האדם, שהגישו את העתירה נגד סגירת המחנה, טענו שסגירת המחנה מביאה לגירוש […]

בג"ץ 5109/16 לשכת עורכי הדין נ' שירות בתי הסוהר (28.2.2017)

בעקבות עתירה שהגישה לשכת עורכי הדין נגד מגבלות חדשות על ביקור אסירים על ידי עורכי דין, ניתן תוקף של פסק דין לפקודת מתוקנת של שירות בתי הסוהר שהוגשה לבית המשפט ולהנחיות שב"ס לעורכי דין, בהן הוסרו חלק מן ההגבלות. העתירה, פקודת שב"ס המתוקנת וההנחיות החדשות מופיעות כאן.

עת"מ (מרכז) 62635-02-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקווה

האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים וארגון א.ס.ף הגישו ביום 28.2.2017 עתירה מינהלית נגד עיריית פתח תקווה, חברת החשמל ותאגיד המים והביוב האזורי, לאחר שעיריית פתח תקווה החליטה לנתק את החשמל והמים בבתים בעיר, שבהם מתגוררים מבקשי מקלט בטענה לפיה מדובר בדירות שפוצלו שלא כדין. ביום 1.3.2017 בית המשפט המחוזי קיים דיון דחוף בבקשה לצו […]

בג"ץ 3736/16 משרד תומר ורשה – עורכי דין נ' שר הפנים (22.2.2017)

בג"ץ דחה ברוב דעות עתירה שהוגשה נגד מינויו של עו"ד ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים. משרד עורכי הדין תומר ורשה הגיש עתירה נגד מינויו של עו"ד אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה בטענה שבחירת יו"ר הוועדה נעשתה בהליך בלתי תקין, ללא קביעת קריטריונים ואיתור מועמדים מתאימים, וללא בדיקת יכולתו של עו"ד אמיר להקדיש את […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017) משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח ההליך המדורג

בר"ם 7172/16 בבנקו נ' משרד הפנים (8.1.2017) המבקשת היא אזרחית אוקראינה השוהה בישראל מאז שנת 2008, ועבדה כמטפלת של אביו של המבקש עד לפטירתו. לפי טענתם במהלך תקופת עבודתה של המבקשת אצל אביו של המבקש, התפתחו יחסי זוגיות בין השניים. משרד הפנים דחה את הבקשה להסדיר את מעמדה של המבקשת מכוח יחסי זוגיות עם המבקש. […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין מניעת גירוש עד להכרעה בערעור מינהלי

בר"ם 54/17 עובדיה נ' מדינת ישראל – משרד הפנים (30.1.2017) בית הדין לעררים דחה ערר שהגישו המבקשים, אזרח ישראל ובת זוגו אזרחית הפיליפינים, נגד סירוב משרד הפנים להחיל עליהם את ההליך המדורג נוכח העובדה שהמבקשת נשואה לבן זוג אחר המתגורר בפיליפינים. בני הזוג הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי, במסגרתו התבקש צו ביניים שימנע את גירושה […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – מקום עריכת שימועים לזימון למתקן "חולות"

עמ"נ (ב"ש) 1336-11-16 מדינת ישראל נ' אבאקר (15.1.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של המדינה על פסק דין של בית הדין לעררים, בו חויב משרד הפנים לקיים שימוע לצורך זימון למתקן "חולות" באזור משרדו של בא כוח המשיב, אך הותיר על כנה את תוצאתו האופרטיבית של פסק הדין. המשיב, המתגורר בפתח תקווה, זומן לשימוע שאמור […]

עתירה לבג"ץ בעניין זכויות קורבנות עינויים וזימונם למתקן "חולות"

בג"ץ 718/17 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' מנכ"לית משרד המשפטים (הוגש ביום 22.1.2017) המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים לזכויות אדם וא.ס.ף הגישו עתירה בה מתבקש בג"ץ להורות על קיום החלטת ועדת המנכ"לים למאבק בסחר בבני אדם לקבוע המלצות בדבר זיהוי קורבנות עינויים, שלא הוכרו כקורבנות סחר בבני אדם, ובדבר ההטבות שיוענקו להם, ולהורות לרשות האוכלוסין וההגירה להימנע […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – החזרת סוגיית ההכרה באזרחי אריתריאה כפליטים לבית הדין לעררים

עמ"נ (י-ם) 32641-10-16 רשות האוכלוסין וההגירה נ' פלוני (26.1.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעורי המדינה על פסקי דינו של בית הדין לעררים בעניין חוות דעת משרד הפנים, הנוגעת להכרה באזרחי אריתריאה כפליטים על בסיס טענת עריקות מן הצבא. בהתאם לחוות דעתו של משרד הפנים, שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ישראל מסרבת להכיר […]

בריטניה – הטריבונל העליון לענייני הגירה – הכרה בנפגעות אלימות במשפחה כקבוצה חברתית מסוימת

DD (Albania) v SSHD (December 12, 2016) הטריבונל העליון לענייני הגירה הפך את קביעות הערכאה הראשונה של הטריבונל בעניין משמעויות היותה של המערערת נפגעת אלימות במשפחה במסגרת הליך בקשתה למקלט. המערערת, אזרחית אלבניה, סבלה מאלימות קשה מידי בעלה, עד שהחליטה לעזוב את המדינה, להימלט לבריטניה ולבקש בה מקלט. טריבונל ההגירה בערכאה הראשונה קבע שהאלימות שממנה […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – קבלת ערעור מינהלי של עובד ארגון הומניטארי

עמ"נ (י-ם) 58447-08-16 civile נ' משרד הפנים (8.12.2016) העותר, עובד ארגון הומניטארי בישראל, שהה בישראל ואחז ברישיון ישיבה מסוג ב/1 מחודש אפריל 2011 ועד לחודש יולי 2016, למעט במהלך תקופה של כשנתיים שבמהלכם לא שהה בישראל. בקשה שהגיש להארכת רישיון הישיבה שלו עד סוף חודש דצמבר 2016 נדחתה על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש לבית […]

בית המשפט העליון – החלטה בעתירה נגד מינוי ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים

בג"ץ 3736/16 משרד תומר ורשה, עורכי דין נ' שר הפנים (החלטה מיום 25.12.2016) ביום 21.12.2016 התקיים בבית המשפט העליון דיון בעתירה נגד מינויו של עו"ד ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים. בהמשך לדיון בית המשפט הורה ביום 25.12.2016 למדינה לפרט בהודעה שתוגש לבית המשפט את הנימוקים שהביאו למינוי עו"ד אמיר לתפקיד, לרבות התייחסות […]

בית המשפט העליון – פסק דין בעניין החזקה במשמורת של מי שסיים לרצות עונש מאסר

בר"ם 7696/16 אריא נ' משרד הפנים (4.1.2017) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של אזרח אריתריאה, שהורשע בעבירה של מעשה מגונה, סיים לרצות את מאסרו, והושם במשמורת בטענה לפיה הוא מסוכן לציבור. כפי שעולה מפסק הדין, נוכח מדיניות אי ההרחקה שחלה על אזרחי אריתריאה, לא מתקיימים הליכי הרחקה בעניינו של המבקש, ולכן החזקתו במשמורת […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – הפרת האמנה האירופית לזכויות אדם בשל משך מעצרם ותנאי מעצרם של מבקשי מקלט קטינים

Elmi and Abubakar v. Malta (nos. 25794/13 and 28151/13) [Articles 3 and 5], 22 November 2016 בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק בעתירתם של שני ילדים, אזרחי סומליה, שנעצרו עם הגעתם למלטה לצורך ביצוע הערכת גיל, אך גם לאחר שנמצא כי הם קטינים הוסיפו להיות מוחזקים מספר חודשים נוספים במהלך בחינת בקשתם למקלט. בית הדין קבע שנוכח […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 19360-10-16 אוקבסלאסי נ' מדינת ישראל (13.11.2016) המערער, אזרח אריתריאה, הגיש ערר על ההחלטה לזמנו למתקן "חולות" חרף העובדה שהציג מסמכים רפואיים המעידים על בעיות גב והמלצה של הרופא המטפל בו שלא לזמנו למתקן. בית הדין לעררים דחה את הערר. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרו של ערעור על פסק […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – דחיית בקשתם של תושבי דרפור לקבל רישיונות מסוג א/5 בהתאם להחלטת שר הפנים משנת 2007

עמ"נ (ת"א) 46603-08-16 מוסא אדם חאתר נ' משרד הפנים (19.11.2016) בית המשפט המחוזי דחה שלושה ערעורים, שהדיון בהם אוחד, ושבהם התבקש להעניק למבקשי מקלט תושבי דרפור רישיון ישיבה מסוג א/5. הערעור הוגש על בסיס החלטת שר הפנים בחודש דצמבר 2007, לפיה יוענקו רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-600 תושבי דרפור שהוכרו ככאלה על ידי נציבות האו"ם […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמדה של משפחה שילדיה נולדו וגדלו בישראל

בר"ם 6493/16 פלוני נ' משרד הפנים (24.11.2016) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה משפחה של אזרחי גאנה, שביקשו לקבל מעמד בישראל לפי החלטת ממשלה מס' 2183 משנת 2010, בדבר הסדרת מעמדם של ילדי שוהים שלא כדין. המשפחה ביקשה לקבל מעמד, אף על פי שילדי המשפחה לא עמדו בשניים מתנאי החלטה הממשלה – התנאי […]

בית המשפט העליון – החזקה במתקן חולות לאור טענות בדבר עבירת החזקה בתנאי עבדות

בר"ם 7699/16 הברה נ' משרד הפנים (21.11.2016) המבקש, אזרח אריתריאה שהוחזק במתקן "חולות", טען שלא היה מקום לזמנו למתקן משום שהוא נדרש לשירות ארוך וכפוי בצבא אריתריאה, ומטעם זה הוא קורבן לעבירה של החזקה בתנאי ערבות ועומד בתנאי סעיף 32ד(ב)(6) לחוק למניעת הסתננות, שלפיו אין לזמן למתקן השהייה "מסתנן" שמשטרת ישראל הודיעה לגביו שיש ראיות […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון ישיבה מסוג ב/1 לתושב דרפור בשל עיכוב במענה לבקשת המקלט

ערר (ת"א) 1202-16 א.ג.מ. נ' משרד הפנים (28.11.2016) העורר, אזרח סודן השוהה בישראל ברישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, הגיש בקשה למקלט בחודש פברואר 2014. עד למועד ההכרעה בערר לא התקבלה החלטה בבקשת המקלט. בית הדין עמד על כך שבחודש פברואר 2015, משרד הפנים התחייב בפני בית המשפט העליון לסיים בתוך שנה את […]

בית משפט השלום – פסיקת פיצויים בשל עיכוב במתן מעמד מכוח זוגיות

ת"א (י-ם) 39994-11-14 כהן נ' מדינת ישראל (9.11.2016) בית משפט השלום בירושלים חייב את משרד הפנים לשלם פיצויים לבני זוג – אזרח ישראל ואזרחית מולדובה – שהטיפול בבקשתם להקנות לבת הזוג מעמד בישראל מכוח הנוהל להסדרת מעמדם של ידועים בציבור של אזרחי ישראל, נמשך פרק זמן בלתי סביר. בית המשפט עמד על כך שבתחילה סורבה […]

בית הדין להגירה באנגליה – פסק דין מנחה בעניין בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

MST and Others (national service – risk categories) Eritrea (CG) [2016] UKUT 443 (11 October, 2016) הערכאה הגבוהה של בית הדין להגירה באנגליה נתנה פסק דין מנחה, שבו נקבע כי קביעותיה בפסיקה קודמת בדבר הסכנה הנשקפת לאזרחי אריתריאה בגיל גיוס כפוי שיצאו מן המדינה נותרו ברובן ללא שינוי. בית הדין בחן במסגרת פסק דינו מקורות מידע […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – החזקה במשמורת של שוהים שלא כדין לאחר ריצוי מאסר פלילי

עמ"נ (ב"ש) 8913-08-16 דאנג נ' מדינת ישראל (26.10.2016) המערער, אזרח סודן, הורשע בעבירה של פציעה בצוותא ונגזר עליו עונש של מאסר בפועל. לאחר שסיים לרצות את מאסרו הוצא נגדו צו משמורת, ומאז הוא מוחזק במעצר לפי חוק הכניסה לישראל. בית הדין לביקורת דחה פעם אחר פעם את בקשתו להשתחרר ממשמורת, וקבע כי שחרורו יסכן את […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – ערעור המדינה על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

ביום 26.10.2016 הגיש משרד הפנים ערעור לבית המשפט המחוזי (עמ"נ 32641-10-16) על פסק דינו של בית הדין לעררים (ערר 1010-14), שבו נקבע כי משרד הפנים אינו רשאי לדחות באופן גורף את בקשות המקלט של אזרחי אריתריאה המבוססות על עריקה מן הצבא. בית המשפט המחוזי החליט ביום 5.11.2016 לעכב את ביצוע פסק דינו של בית הדין […]

בית הדין לעררים – אין לדחות על הסף בקשות מקלט של אזרחי סודן ואריתריאה שלא הגישו את בקשתם תוך שנה ממועד כניסתם לישראל

ערר (ת"א) 1279/16 א.ג. נ' משרד הפנים (6.11.2016) בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש במסגרת תכנית העמיתים של היא"ס על-ידי עו"ד נועה דיאמונד ממשרד עורכי דין גיא ברנד, על החלטת משרד הפנים לדחות בקשת מקלט של אזרח אריתריאה שנכנס לישראל בשנת 2010 והגיש את בקשתו לאחר למעלה מחמש שנים. בקשת המקלט של העורר נדחתה על […]

בית הדין לעררים – דחיית בקשת מקלט של אוקראינים שנמלטו משירות צבאי

ערר (ת"א) 1761-16 אדוארד ואח' נ' משרד הפנים (7.11.2016) בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש כנגד דחיית בקשות מקלט של אזרחי אוקראינה. בית הדין פתח בקביעה כי בשל אי התייצבותם של העוררים לדיון, דין הערר סילוק על הסף, אולם קבע כי גם לגופו של עניין דינו להידחות, שכן "להשקפת בית דין זה, עצם ההשתמטות או […]

בית המשפט העליון – שחרור קטינה ממתקן המסורבים

בר"ם 8122/16 פלונית נ' שר הפנים (3.11.2016) בית המשפט העליון הורה על שחרורה של קטינה המוחזקת במתקן המסורבים בנתב"ג. לפי הטענה, המבקש 3 הוא אביה הביולוגית של הקטינה, והמבקשת 1 היא פונדקאית שנשאה את הקטינה ברחמה, ואינה אמה הביולוגית. המבקשת 1 הובאה לישראל מסרילנקה בתיעוד מזויף, ומוחזקת יחד עם הקטינה במתקן. העניין מצוי בהתדיינות בבית […]

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין צו ביניים עד להכרעה בערר

רע"מ (ת"א) 18646-08-16 נקאש נ' משרד הפנים (8.9.2016) בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים לדחות בקשה לצו ביניים, שימנע את הרחקתה של קטינה מישראל עד להכרעה בערר הנוגע לסירוב כניסתה למדינה. בית המשפט עמד על כך שלמרות מסכת שקרים של המערערת, ישנן ראיות לכך שהיא ילדה את הקטינה כפונדקאית, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על בית הדין לעררים

עמ"נ 50113-08-16 הברה נ' משרד הפנים (14.9.2016) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין אי קיצור תקופת ההחזקה במתקן "חולות". המערער, אזרח אריתריאה הנמצא בישראל מאז שנת 2011, זומן למתקן "חולות", והגיש ערר לבית הדין לעררים נגד ההחלטה לזמנו. הערר נדחה בשל עשיית דין עצמי ואי התייצבותו של המערער במתקן. […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין החלת ההליך המדורג על בני זוג

עמ"נ (י-ם) 34687-12-15 דולגוב נ' משרד הפנים (11.9.2016) בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה למשרד הפנים לשקול מחדש להחיל על המערערים את ההליך המדורג. המערערים, אזרחית ישראל בת 70 ואזרח בולגריה בן 62, ששהה בישראל בעבר שלא כדין, הגישו בקשה להסדרת מעמדם מכוח היותם ידועים בציבור, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור

עמ"נ (ת"א) 42469-08-16 אלטאהר נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.9.2016) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המערער הוא אזרח סודן, שזומן למתקן חולות בחודש מרץ 2014, ולאחר שלא התייצב נעצר בחודש מאי 2014 והושם במשמורת. בהיותו במשמורת הגיש בקשה למקלט בישראל, ובחודש ספטמבר 2014 הועבר למתקן […]

בית הדין לעררים – שיהוי בהגשת בקשה למקלט

ערר (ת"א) 1813-16 טודריה נ' משרד הפנים (12.9.2016) העורר הוא אזרח גיאורגיה שנכנס לישראל בשנת 2014, והגיש בקשה למקלט כשנה וחצי לאחר שנכנס לארץ. לטענתו עבד בגיאורגיה במפעל, שהנהלתו השתייכה למשטר הקודם, והמשטר הנוכחי מנסה לגלות מי אחראי על בניית גשרים ללא היתר, ולשם כך אוסר ומענה את מי שעשוי להחזיק במידע זה. בקשתו למקלט […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר של אזרח אריתריאה בעניין כניסה להליך המדורג

ערר (י-ם) 1255-15 זאודה נ' משרד הפנים (22.9.2016) משרד הפנים סירב להחיל על העוררים, אזרחית ישראל ואזרח אריתריאה, את ההליך המדורג בשל העדרם של תעודת יושר ודרכון. העורר טען, בין השאר, שהוא ערק מצבא אריתריאה וכי על מנת להשיג דרכון תקף ותעודת יושר יהיה עליו להצטרף לרשימת התומכים במשטר ולשלם שוחד, דבר שאין לחייבו לעשות. […]