הארת פסיקה בעניין פסיקת בית הדין לעררים

טל שטיינר, אין לו לדיין אלא מה שרואות עיניו: בעקבות ערר (י-ם) 4087-17 פלוני נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, מבזק הארות פסיקה 83 (אוקטובר 2018) רשימה של עו"ד שטיינר, מנהלת המחלקה המשפטית של המוקד לפליטים ומהגרים, על פסק דינו של בית הדין לעררים, שבמסגרתו דיין בית הדין מנחם פשיטיצקי פרס את משנתו ביחס […]

דו"ח על מערכת המקלט בישראל

המוקד לפליטים ומהגרים, הנה ערלה אוזנם: הליכי מקלט בישראל (אוקטובר 2018) המוקד לפליטים ומהגרים פרסם דו"ח חדש על מערכת המקלט בישראל. הדו"ח מתאר את מערכת המקלט בישראל, מתאר מגוון מקרים המדגימים את מחדליה הרבים של יחידת הטיפול במבקשי מקלט, וחושף את כשלים בסיסיים העומדים בבסיס תפקודה של היחידה.

דו"ח בעניין השפעת חוק הפיקדון על מבקשי מקלט

א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, "מרעיבים אותי כדי שאעזוב את ישראל": השלכות חוק הפיקדון על מבקשי המקלט הפונים לעמותת א.ס.ף., יולי 2018. ארגון א.ס.ף. פרסם דו"ח על השפעות חוק הפיקדון, המחייב מעסיקים לנכות 20% משכרם של מבקשי מקלט ושל מי שמוכרים כזכאים להגנה זמנית מפני הרחקה. הדו"ח עומד על הגידול במספר מבקשי המקלט […]

נציבות האו"ם לפליטים – מבקשי מקלט מדרפור

עמדת נציבות האו"ם לפליטים בנוגע לצרכי ההגנה הבינלאומיים של יוצאי דרפור, יוני 2018 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עמדה עדכנית בעניין מבקשי מקלט שמוצאם מדרפור. המסמך מתייחס, בין השאר, לחזרה מרצון לדרפור, לסוגי האנשים המצויים בסיכון מוגבר ולאפשרות העתקת מקום מגורים פנימית.

הקליניקה לזכויות פליטים, אוניברסיטת תל-אביב – דפי מידע בנושאי חינוך ובריאות

הקליניקה לזכויות פליטים פרסמה דף מידע בנושא חינוך ודף מידע בנושא בריאות. דף המידע בנושא חינוך מתייחס לזכויותיהם של פליטים בחינוך בגיל הרך, חינוך חובה וחינוך גבוה. דף המידע בנושא בריאות מתייחס לזכויות הבריאות של פליטים בין השאר במתקני שירות בתי הסוהר, במצבי חירום רפואיים, במקרים של לידה, במקרים של תאונות עבודה, בתחום בריאות הנפש […]

חומרי הדרכה בעניין ייצוג ילדים מהגרים

International Commission of Jurists, Training materials on access to justice for migrant children, April 2018 נציבות המשפטנים הבינלאומית (ICJ) פרסמה סדרה של חומרי הדרכה בעניין גישה לצדק של ילדים מהגרים. חומרי ההדרכה נועדו לסייע לעורכי דין המייצגים ילדים מהגרים להרחיב את הידע שלהם בעניין זכויותיהם של ילדים מהגרים, בעניין שימוש במנגנונים בינלאומיים ביחס להפרות זכויות […]

מאמר בעניין סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט

יובל לבנת, סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט בישראל, משפט וממשל יט 79 (תשע"ח) מאמרו של ד"ר יובל לבנת נכתב בתגובה למאמרו של מנחם הופנונג בעניין המחיר שמדינת ישראל נדרשת לשלם עבור גיוס פלסטינים המסייעים לכוחות הביטחון הישראליים ועבור שיקום וקליטה שלהם, ומתייחס למחויבויות המשפטית של מדינת ישראל כלפי פלסטינים אלה, אשר לא נבחנו במאמרו של הופנונג. […]

דו"ח: המחאה שלנו נגד הגירוש

דו"ח של היא"ס ישראל המתאר את התעוררות החברה האזרחית נגד גירוש מבקשי המקלט. הדו"ח מסכם את החודשים מאז החלה מדיניות הגירוש ועד לעצירתה, תוך תיאור ההליכים החברתיים, המדיניים והמשפטיים. בדו"ח מצוטטים אקטיביסטים שלקחו חלק בפעילויות השונות נגד הגירוש ולמען מבקשי המקלט.

מבקר המדינה – ביקורת בעניין מבקשי מקלט ודו"ח מעקב בעניין "זרים שאינם בני הרחקה"

מבקר המדינה פרסם ביום 8.5.2018, במסגרת דו"ח הביקורת השנתי, פרק בעניין מבקשי מקלט. כמו כן פורסם דו"ח מעקב, בהמשך לדו"ח משנת 2014, העוסק ב"זרים שאינם בני הרחקה". במסגרת הפרק העוסק במבקשי מקלט, מבקר המדינה ביקר, בין השאר, את משך הטיפול בבקשות מקלט; את העיכובים בטיפול בבקשות מקלט שהגישו "זרים שאינם בני הרחקה" (כלומר אזרחי אריתריאה […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות

UNHCR, Legal considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries (April 2018) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות. בעמדה מפורטים, בין היתר, התנאים להסכמים בינלאומיים בדבר העברת מבקשי […]

דו"ח בעניין תופעת הזנות אצל מבקשי מקלט

בסוף מה שנשאר לי זה למכור את הגוף שלי: מיפוי תופעת הזנות בקהילת מבקשי המקלט מאפריקה (קיץ 2017). הדו"ח סוקר וממפה את תופעת הזנות בקרב מבקשי המקלט אזרחי אריתריאה וסודן בישראל. את המיפוי יזמו המשרד לשירותים חברתיים, המתאמת הבין משרדית למאבק בסחר בבני אדם, ומרפאת לוינסקי של לשכת הבריאות תל-אביב. בכתיבת הדוח השתתפה מחלקת מהגרים וחסרי מעמד […]

נתונים אודות בקשות מקלט של אזרחי סודן

ביום 28.2.2018 נמסרה תשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהגישו עורכות הדין כרמל פומרנץ ומיכל פומרנץ בעניין הטיפול בבקשות המקלט של אזרחי סודן. התשובה מכילה נתונים בין השאר בנוגע למספר בקשות המקלט שהוגשו, למספר הבקשות שנדחו על הסף או בהליכים אחרים ועוד.

משרד האו"ם לענייני סמים ופשיעה: קובץ פסיקה בעניין היבטים ראייתיים של סחר בבני אדם

UNODC, Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases (2017) משרד האו"ם לענייני סמים ופשיעה פרסם קובץ פסקי דין ממספר מדינות, העוסקים בנושאים ראייתיים בעבירות של סחר בבני אדם.

נציבות האו"ם לפליטים – נתונים בדבר שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן במדינות האיחוד האירופי. הנתונים כוללים את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט אלה כפליטים ואת שיעורי ההכרה בהם כמי שזכאים להגנה משלימה מתחילת שנת 2014 ועד הרבעון השלישי של שנת 2017. מן הפרסום עולה שבתקופה זו שיעור ההכרה הממוצע במבקשי מקלט אריתריאים כפליטים עמד על 63% […]

הנחיות נציבות האום לפליטים באשר לבחינת בקשת מקלט של מדינות שהוכרזו בטוחות ובפרט גיאורגיה ואוקראינה

UNHCR – Safe country of Origin Report בשים לב לשינוי נוהל הטיפול במבקשי מקלט, כך שבקשות של אזרחי אוקראינה וגיאורגיה נבחנות בסדר דין מהיר, נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות באשר לבחינת בקשת מקלט של מדינות שהוכרזו בטוחות ובפרט גיאורגיה ואוקראינה. הנציבות מבהירה כי הגם שהיא אינה מתנגדת להגדרת מדינות כבטוחות, יש להבטיח הליך הוגן למבקשים […]

נציבות האו"ם לפליטים – תחולת אמנת הפליטים על פלסטינים

UNHCR, Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees, December 2017 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש דצמבר 2017 הנחיות לגבי פרשנות סעיף 1D לאמנה בדבר מעמדם של פליטים, המתייחס למעמדם של פליטים הזוכים להגנה וסיוע של סוכנות אחרת של האו"ם (בפועל – פלסטינים תחת המנדט של […]

מחקר על הסכנה הנשקפת באריתריאה לאינטרסקס

Eritrea. Risks on return  for a deserter identifying as Intersex אסיילוס היא רשת של חוקרים אירופאים העורכים בהתנדבות מחקרים לביסוס טענות מקלט. לבקשתנו, ערך הארגון מחקר על הסכנה הנשקפת באריתריאה לאינטרסקס (א.נשים שהפיזיולוגיה המינית שלהם אינה באופן מובהק של זכר/נקבה). המחקר מקנה גם מידע כללי על רדיפת להט"בים באריתריאה.

הערות כלליות משותפות לוועדת האו"ם לזכויות הילד והוועדה להגנה על זכויות מהגרים ובני משפחותיהם

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Convention on the Rights of the Child, Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee […]

דו"ח נציבות זכויות האדם של האו"ם על זכויות מהגרים בגבולות אירופה

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), In Search of Dignity: report on the human rights of migrants at Europe's borders  נציבות זכויות האדם של האו"ם פרסמה דו"ח המתעד את ממצאיהן של משלחות מטעמה, שבחנו את מצבם של מהגרים בבולגריה, צרפת, יוון, איטליה, יוגוסלביה לשעבר ומקדוניה.

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה ביחס למעמדם של אזרחי סודן ואריתריאה בישראל

UNHCR’s position on the status of Eritrean and Sudanese nationals defined as ‘infiltrators’ by Israel נציבות האו"ם לפליטים הציגה בבית המשפט העליון, במסגרת ההליכים בעניין חוקתיות "חוק הפיקדון", את עמדתה בעניין מעמדם של אזרחי סודן ואריתריאה בישראל. הנציבות עמדה על כך שרבים ממבקשי המקלט לא הגישו בקשות מקלט רשמיות בשל העדר מידע אודות האפשרות לעשות […]

דו"ח רופאים לזכויות אדם

מחיר ההדרה: עלות הפקרת בריאותם של מבקשי המקלט החיים בישראל והצעה לגיבוש מדיניות בריאות שוויונית, 28 בנובמבר, 2017 ארגון רופאים לזכויות אדם פרסם דו"ח אודות המחיר הבריאותי, המוסרי, והכלכלי הכרוך בהיעדר מדיניות בריאות ופתרונות מערכתיים כלפי מבקשי המקלט החיים בישראל. הדו"ח עומד על כך שמשרד הבריאות פיתח מענה חלקי ונקודתי לטיפול בבעיות הבריאותיות של מבקשי […]

תשובה לבקשת חופש מידע – הוצאות בבית הדין לעררים

בתשובה לבקשת חופש מידע שהגשנו על ההוצאות שנפסקות בביה"ד לעררים, קיבלנו את התשובה הזו. לפי הנתונים: בסך-הכול נפסקו הוצאות ב-852 עררים מתוך 4387 עררים שהוכרעו בשנה האחרונה, שזה קרוב ל-19% מהעררים. בשנה האחרונה היו יותר מקרים בהם נפסקו הוצאות לטובת עוררים מאשר לטובת הרשות (פער של 79 עררים). עם זאת, הסכום הממוצע שנפסק לטובת עוררים הוא 2,657 לערר, והסכום הממוצע שנפסק לטובת הרשות הוא […]

דו"ח בעניין מצב החירויות באריתריאה

Freedom House: Freedom in the World 2017 – Eritrea (September 2017) ארגון Freedom House פרסם דו"ח אודות מצב החירויות במדינות השונות, לרבות אריתריאה. הציון הכללי שאריתריאה קיבלה במדד החופש הוא 3 מתוך 100. בדו"ח מובא תיאור וניתן ציון בקטיגוריות של זכויות אזרחיות, זכויות פוליטיות, חופש הביטוי, חופש דת, חופש ההתאגדות, שלטון החוק, אוטונומיה של הפרט […]

נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת עדכנית בדבר מבקשי מקלט מאריתריאה

UNHCR Updated Position on Claims by Eritrean Draft Evaders Deserters נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות-דעת עדכנית שצורפה לערר שמתנהל בבית הדין לעררים בירושלים בעניין דחיית בקשות מקלט של אריתראים (ערר 1010/14). חוות-הדעת (מחודש יולי, שמפורסמת עתה לראשונה) מנתחת את המצב העדכני באריתריאה (כולל התייחסות לדו"ח הבריטי, הדני, השוויצרי) וכן מדגימה בפירוט את האופן שבו יש […]

נציבות האו"ם לפליטים: תרגום מעודכן לספר העזר

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה תרגום עדכני לספר העזר "מדריך וקווים מנחים להליכים וקריטריונים לקביעת מעמד של פליט". ספר העזר מהווה כלי מרכזי לפרשנות אמנת הפליטים, והתרגום העדכני כולל עתה גם: –          קווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 11: הכרה במעמד פליט על בסיס חזקת prima facie ; –          וקווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 12: בקשות למעמד פליט הקשורות במצבים של סכסוך חמוש.

נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת בעניין בקשות מקלט בישראל

כפי שתואר בעדכון נפרד, נציבות האו"ם לפליטים הגישה חוות דעת במסגרת ההליכים בבית המשפט העליון בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט. הנציבות הבהירה כי חוות הדעת נועדה לשימוש אך לצורך הליך זה. עם זאת, באחרונה קיבלנו חלק מאותה חוות דעת, המתאר כיצד בשל פגמים שונים בהליכי המקלט בישראל הנציבות רואה בסודנים ובאריתראים כ- refugee-like situation. ניתן להיעזר בחוות הדעת, […]

מאמר על טיפול נפשי במבקשי מקלט בישראל

שלומית בן שמואל, גשר על פני מים סוערים – סיפור של טיפול שהוא חיפוש אחר תקווה: טיפול במבקשי מקלט במרפאת "גשר" בפברואר 2014, ביוזמה משותפת של משרד הבריאות ונציבות האו"ם לפליטים, קמה מרפאת "גשר" במרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו. עיקר העבודה הקלינית במרפאה היא במתן שירותי אבחון וטיפול פסיכיאטרי-פסיכוסוציאלי לאוכלוסיית מבקשי מקלט וקורבנות סחר מאריתריאה […]

אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח בעניין רדיפת סטודנטים בדרפור

Amnesty Inernational, Uninvestigated, Unpunished: Human Rights Violations against Darfuri Students (15 May, 2017) אמנסטי אינטרנשיונל פרסמה דו"ח בעניין הפרת זכויות זכויות האדם של סטודנטים בחבל דרפור, ובכלל זה פגיעה בחופש הביטוי וההפגנה, מעצרים שרירותיים, עינויים והרג.

דו"ח האו"ם בדבר מצב זכויות האדם באריתריאה

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, 7 June, 2017 הדווחת המיוחדת של האו"ם לעניין מצב זכויות האדם במדינה פרסמה דו"ח חדש. הדו"ח מתייחס, בין היתר, להפרת זכויות האדם של אזרחי אריתריאה במסגרת השירות הצבאי והשירות הלאומי וכן למצבם של פליטים אריתראים.

דו"ח מבקר המדינה – טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות למעמד של בני משפחה של אזרחי ותושבי ישראל

דו"ח ביקורת שנתי 67ב, עמ' 1013-1071 (מאי 2017) מבקר המדינה פרסם דו"ח מקיף אודות טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות להסדרת מעמדם של בני זוגם של אזרחי ותושבי ישראל. בין השאר הועברה בדו"ח ביקורת על משך הטיפול בבקשות להסדרת מעמד, על העדר טיפול בקשיים המתגלים בבחינת כנות הקשר בין בני זוג, על קשיים בדרישות המסמכים במסגרת […]

ארה"ב – דו"ח על פגיעה בחופש הדת ברחבי העולם

United States Commission on International Religious Freedom, Annual Report, April 26, 2017 נציבות חופש הדת בארה"ב פרסמה דו"ח שנתי הבוחן את מצב חופש הדת במדינות שונות ברחבי העולם, ומסווג מדינות לקבוצות בהתאם. ניתן להשתמש בדו"ח לצורך מחקר אודות התנאים במדינות המוצא (COI) של מבקשי מקלט. באופן ספציפי יש לשים לב שאריתריאה וסודן, המדינות שמהן מגיע […]

Overseas Development Institute (ODI), Journey on Hold: How Policy Influences the Migration Decisions of Eritreans in Ethiopia (February 2017)

דו"ח חדש הבוחן את תהליכי קבלת ההחלטות של מבקשי מקלט אריתריאים באתיופיה, את השיקולים הנוגעים להישארות באתיופיה או עזיבתה לצורך חיפוש מקלט במדינות אחרות, ואת הבעיות בקבלת מקלט באתיופיה הגורמות למבקשי מקלט לעבור למדינות אחרות. בשולי הדו"ח מצוטט מבקש מקלט המסביר ששקל להגיע לישראל, אך מסביר שישראל סגרה את גבולותיה ולכן אירופה נותרה האופציה היחידה […]

Amnesty International Report 2016/17: The State of the World’s Human Rights (21 February 2017)

כמדי שנה, ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח מפורט אודות מצב זכויות האדם בעולם לפי חלוקה למדינות. מומלץ לעשות שימוש בדו"ח לצורך מחקר התנאים במדינות המוצא של מבקשי מקלט (COI) בעת הטיפול בבקשות מקלט ובהליכים משפטיים אחרים של פליטים ומבקשי מקלט.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים ביחס לדרישה ממבקשי מקלט ופליטים להשיג מסמכים מרשויות מדינות המוצא שלהם, פברואר 2017

[בעברית ובאנגלית] נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש פברואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה לפיה אין לדרוש ממבקשי מקלט לפנות לרשויות מדינותיהם כדי להשיג מסמכים.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים בנוגע למעצר ומהגרים בהקשרים של הגירה, ינואר 2017

(באנגלית ובעברית) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש ינואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה, הנסמכת על הוראות הדין הבינלאומי, לפיה, בין השאר, בכל עניין הנוגע לילדים השיקול הראשון במעלה יהיה טובת הילד; ילדים שהופרדו מהוריהם אינם צריכים להיות במעצר אלא במסגרות טיפוליות הולמות; לא ניתן להצדיק מעצר על בסיס מעמד של הילד או הוריו; ויש לבחון […]

UNHCR, Bureau of Europe, Desperate Journeys: Refugees and Migrants Entering and Crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkan Routes

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח על מגמות הנוגעות לנתיבי כניסה של מבקשי מקלט לאירופה בשנת 2016. הדו"ח עוסק, בין השאר, בירידה המשמעותית בכניסת מבקשי מקלט לאירופה דרך הים בהשוואה לשנת 2015, ובנתיבים היבשתיים לכניסת מבקשי מקלט ליבשת.

נייר עבודה בנושא בריאות הנפש מהגרים במעצר

Global Detention Project, Challenges to Providing Mental Health Care in Immigration Detention: Global Detention Project, Working Paper No. 19 (December 14, 2016) Global Detention Project פרסם נייר עבודה על בריאות הנפש של מהגרים במעצר. נייר העמדה מסביר את הנזקים הנפשיים שגורם מעצר, מתייחס לספרות המקצועית בעניין זה ולניסיונם של הכותבים במתקני מעצר באוסטרליה, ומציג מודל […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין טענות מקלט במצבים של סכסוך מזוין או אלימות

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions (December 2, 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בעניין טיפול בבקשות מקלט של מי שנמלטו […]

נתוני רשות האוכלוסין וההגירה בעניין בקשות מקלט בישראל במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע

לצפייה בקישור: http://hias.org.il/wp-content/uploads/2017/11/FOI.amnesty.2016.pdf במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, רשות האוכלוסין וההגירה מסרה מידע ביחס לטיפול בבקשות מקלט בישראל. בין היתר נמסרו נתונים מספריים על בקשות המקלט שהוגשו על ידי אזרחי סודן ואריתריאה בשנתיים האחרונות, דחיית בקשות מקלט על הסף, דחיית בקשות מקלט בסדר דין מקוצר, ישיבות הוועדה המייעצת לענייני פליטים, הכרה […]

הוועד הציבורי נגד עינויים – תיעוד עינויים וייצוג משפטי: מדריך לעורכי/ות דין

הוועד הציבורי נגד עינויים פרסום בחודש נובמבר 2016 מדריך לעורכי ועורכות דין המתייחס, בין השאר, לדין הבינלאומי הנוגע לעינויים, למפגשים עם קורבנות עינויים בבתי כלא, לראיונות עם קורבנות עינויים ולייצוג משפטי שלהם. המדריך אינו עוסק במבקשי מקלט באופן ספציפי, אך יכול להיות לעזר גם במסגרת הטיפול באוכלוסייה זו.

אנגליה – הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לרדיפה על רקע דת

Country policy and information note: religious groups, Eritrea, version 2.0e, October 2016 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה המבוססות על רדיפה על רקע דת. בין השאר נקבע, שחופש הפולחן של מי שחבר באחת מארבע הדתות ה"רשומות" אינו נפגע, וככלל הוא אינו נרדף. יחד עם זאת, גם מי שחבר באחת […]

אנגליה –הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לשירות לאומי ויציאה שלא כדין

Country policy and information note: national service and illegal exit, Eritrea, version 4.0e, October 2016 בעקבות פסק דינו הנ"ל של בית הדין להגירה באנגליה, שדחה את עמדת משרד הפנים בעניין הקריטריונים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה, משרד הפנים הסיר מאתר האינטרנט שלו את הנחיותיו הקודמות בעניין, מחודש אוגוסט 2016, ופרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות […]

דו"ח משותף של משרד הפנים הבריטי ורשויות ההגירה בדנמרק על סודן

Sudan: Situation of Persons from Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum , August 2016 משרד הפנים הבריטי ורשויות ההגירה בדנמרק פרסמו דו"ח משותף על מצבם של אנשים מדרפור, דרום קורדופאן ואזור הנילוס הכחול בחרטום, בין השאר בכל הנוגע לטיפול באנשים אלה בשדה התעופה הבינלאומי בחרטום, יחס השלטונות אליהם, תנאי המחיה שלהם והגישה האווירית והיבשתית […]

אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח על הסכסוך בדרום קורדופאן והנילוס הכחול (סודן)

Amnesty International, Five Years and Counting: Intensified Aerial Bombardment, Ground Offensives and Humanitarian Crisis in Sudan's South Kordofan State דו"ח של אמנסטי אינטרנשיונל בוחן את העימותים בין ממשלת סודן לבין ארגון SPLM/A-N באזור דרום קורדופאן ובאזור הנילוס הכחול בחמש השנים האחרונות. בין השאר מסקנת הדו"ח היא שרבות מהמטרות של הצדדים לסכסוך היו מטרות אזרחיות באזורים […]

אמנסטי ישראל – דו"ח על עמדת ישראל לגבי בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

אמנסטי ישראל – משחק מכור: מערכת המקלט הישראלית דוחה באופן אוטומטי, קולקטיבי ופסול את בקשות המקלט של יוצאי אריתריאה דו"ח של אמנסטי ישראל מנתח את חוות הדעת של משרד הפנים שביססה את הדחיות של בקשות המקלט של מי שברחו מצבא אריתריאה, פורש מבט השוואתי על היחס כלפי מבקשי מקלט אריתראים בעולם, ומתאר את המצב העדכני […]

דו"ח ועדת חקירה של מועצת זכויות האדם של האו"ם על הפרת זכויות אדם באריתריאה

Report of the commission of inquiry on human rights in Eritrea (May 9, 2016) ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם, שהוקמה לחקור הפרת זכויות אדם באריתריאה, פרסמה דו"ח חדש בחודש מאי. בדו"ח נקבע כי אריתריאה מבצעת פשעים נגד האנושות והפרות אחרות של זכויות אדם בהיקף רחב.

מאמר על פליטים ומבקשי מקלט להט"בים בישראל

במסגרת הספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית" בעריכת עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי ואלון הראל, התפרסם מאמרו של יונתן ברמן, "פליטים להט"בים בישראל". המאמר מנתח את תחולת האמנה בדבר מעמדם של פליטים על מי שנרדפים על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית ולאחר מכן בוחן את הפרקטיקות של רשויות המדינה ובתי המשפט בישראל […]

נציבות האו"ם לפליטים – הודעה בעניין גירוש אזרחי אריתריאה מסודן

UNHCR, UNHCR concerned by expulsions from Sudan (June 2, 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הודעה, שבה היא מביעה את דאגתה מגירוש קולקטיבי על אזרחי אריתריאה מסודן. בהתאם להודעה, ביום 22.5.2016 גירשה סודן 313 אזרחי אריתריאה בחזרה למדינת מוצאם לאחר שהורשעו בעבירה של כניסה שלא כדין למדינה. עוד נמסר בהודעה כי מספר ימים לפני כן גורשו […]

משרד החוץ הבריטי ומחלקת המדינה של ארה"ב – דו"חות על מצב זכויות האדם

UK  Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report (21 April, 2016) משרד החוץ הבריטי פרסם דו"ח אודות מצב זכויות האדם בעולם בחלוקה לפי מדינות. US Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices (13 April, 2016) מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את דו"ח זכויות האדם השנתי שלה, הסוקר את המצב במדינות […]