אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח על התנכלות למגיני זכויות אדם מאריתריאה

Amnesty International, Eritrea: Repression without Borders, Threats to Human Rights Defenders Abroad (June 2019) ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח בעניין מגיני זכויות אדם מאריתריאה החיים מחוץ למדינה. מן הדו"ח עולה פרקטיקה של הטרדה ואיומים כלפי מגיני זכויות אדם. הדו"ח מתאר גם את התנאים באריתריאה, ובהם השירות הלאומי הבלתי מוגבל בזמן ופגיעת הרשויות בחופש הביטוי.

ארה"ב – דו"ח מחלקת המדינה על חופש דת

US State Department, 2018 Report on International Religious Freedom (June 2019) מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את הדו"ח השנתי על חופש דת. הדו"ח סוקר את המצב בתחום זה במדינות העולם, וניתן לעשות בו שימוש לצורך בדיקת התנאים במדינות מוצאם של מבקשי מקלט לתמיכה בבקשות מקלט המבוססות על רדיפה על רקע דת.

הארת פסיקה על ההליכים הנוגעים למבקשי מקלט מדרפור

מירב בן זאב ונמרוד אביגאל: "נפלטים מהמשפט" בעקבות בר"ם 2317/19 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה, המשפט ברשת: זכויות אדם, מבזק הארות פסיקה 89, הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא. הארת הפסיקה עוסקת בהחלטה של בית המשפט העליון בבר"ם 2317/19, אשר דחה בקשת רשות ערעור כנגד החלטת בית המשפט המחוזי ליתן צו ביניים, לפיו נשלל רישיון מסוג […]

נציבות האו"ם לפליטים – דו"ח שנתי

UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2018 (June 2019) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2018 העוסק בפליטים, מבקשי מקלט ועקורים אחרים. הדו"ח מתאר מגמות עולמיות בשנה זו, ומביא נתונים מספריים הנוגעים לתופעה. יחד עם פרסום הדו"ח, הנציבות פרסמה טבלאות מספריות מפורטות, המכילות נתונים הנוגעים, בין השאר, לשעורי ההכרה בפליטים לפי חלוקה של מדינות […]

דו"ח בעניין מדינות האיחוד האירופי

European Asylum Support Office (EASO), Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2018 (June 2019) EASO, גוף שנוסד על ידי האיחוד האירופי, פרסם דו"ח שנתי אודות מקלט במדינות האיחוד האירופי. הדו"ח, בין השאר, מפרט אודות ההתפתחויות העיקריות ברמת האיחוד האירופי וברמת המדינות באיחוד האירופי בשנת 2018; מביא נתונים מספריים הנוגעים לפליטים, […]

מאמר בעניין ההליכים המשפטיים בעניין החוק למניעת הסתננות

ענת בן-דור ואפרת בן-זאב, הסיפור של החוק למניעת הסתננות: הילכו שניים יחדיו? עורכי דין ומבקשי מקלט במאבק על חירות, מעשי משפט, כרך י' (מאי 2019) במסגרת כתב העת מעשי משפט פורסם מאמרן של עו"ד ענת בן-דור ופרופ' אפרת בן-זאב אודות ההתדיינות החוקתית בעניין שלושת התיקונים לחוק למניעת הסתננות בין השנים 2012-2015. המאמר בוחן כיצד תפסו מבקשי […]

הכנסת – דו"ח בעניין מבקשי מקלט מאריתריאה

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המדיניות של שוויץ ושל דנמרק לגבי מבקשי מקלט מאריתריאה (24.2.2019) מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסום דו"ח בעניין מדיניותן של שתי המדינות ביחס למבקשי מקלט מאריתריאה. המחקר נעשה לפי בקשת חברת הכנסת לשעבר ענת ברקו ובעקבות דו"חות של שתי המדינות, שבהם דווח על הקלה מסוימת ביחס הרשויות למי שערקו משירות […]

נציבות האו"ם לפליטים – גרסה חדשה של ספר העזר

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה גרסה מעודכנת של ספר העזר בעניין הליכים וקריטריונים לבחינת בקשות מקלט בהתאם לאמנה בדבר מעמדם של […]

נציבות האו"ם לפליטים – עדכון עמדה בנוגע להחזרה לדרום סודן

UNHCR, Position on Returns to South Sudan – Update II (April 2019) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עדכון לעמדתה בדבר החזרה לדרום סודן. בהתאם לפרסום זה, הפסקת האש בדרום סודן בעקבות הסכם בחודש ספטמבר 2018 נשמרת ורמת האלימות ירדה. למרות זאת, הצדדים לעימות ממשיכים לבצע הפרות זכויות אדם חמורות. הנציבות מדווחת שהמצב ההומניטרי בדרום סודן ממשיך […]

COI – מחקר בעניין חזרת תושבי דרפור לסודן

Waging Peace, Submission as expert witness for non-Arab Darfuri Country Guidance Case (January, 2019) ארגון Waging Peace, העוסק בזכויות אדם בסודן, פרסם בחודש ינואר 2019 מחקר אודות הסיכונים בהחזרת תושבי דרפור לסודן. הדו"ח סוקר, בין השאר, את המצב הביטחוני ואת המצב ההומניטרי בדרפור ואת האפשרות להעתקת מקום מגורים על ידי תושבי דרפור, ומתייחס למקרים שונים […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין חובות כלפי מבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה

UNHCR, Legal Considerations on State Responsibilities for Persons Seeking International Protection in Transit Areas or "International" Zones at Airports, 17 January 2019 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בדבר השיקולים המשפטיים הנוגעים למבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה. בין השאר נכתב בהנחיות שבהתאם לדין הבינלאומי, עקרון אי-ההחזרה (non-refoulement) חל גם באזורים אלה. כמו כן צוין ש"אזורים […]

עמדת קבוצת המומחים לסודן שמונתה על ידי מועצת הביטחון

United Nation Security Council, Letter dated 10 January 2019 from the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 (2005) addressed to the President of the Security Council קבוצת המומחים לסודן שמונתה על ידי מועצת הביטחון של האו"ם פירטה במכתב מיום 10.1.2019 את המצב הנוכחי במדינה. קבוצת המומחים ציינה שלמרות יוזמות השלום […]

COI – סודן

משרד הפנים בממלכה המאוחדת פרסם שני דו"חות חדשים הרלוונטיים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי סודן: UK Home Office, Country Policy and Information Note Sudan: Opposition to the government, including sur place activity (version 2.0), November 2018 UK Home Office, Report of a fact-finding mission to Khartoum, Sudan Conducted between 10 and 17 August 2018, November […]

הארת פסיקה בעניין פסיקת בית הדין לעררים

טל שטיינר, אין לו לדיין אלא מה שרואות עיניו: בעקבות ערר (י-ם) 4087-17 פלוני נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, מבזק הארות פסיקה 83 (אוקטובר 2018) רשימה של עו"ד שטיינר, מנהלת המחלקה המשפטית של המוקד לפליטים ומהגרים, על פסק דינו של בית הדין לעררים, שבמסגרתו דיין בית הדין מנחם פשיטיצקי פרס את משנתו ביחס […]

דו"ח על מערכת המקלט בישראל

המוקד לפליטים ומהגרים, הנה ערלה אוזנם: הליכי מקלט בישראל (אוקטובר 2018) המוקד לפליטים ומהגרים פרסם דו"ח חדש על מערכת המקלט בישראל. הדו"ח מתאר את מערכת המקלט בישראל, מתאר מגוון מקרים המדגימים את מחדליה הרבים של יחידת הטיפול במבקשי מקלט, וחושף את כשלים בסיסיים העומדים בבסיס תפקודה של היחידה.

חוות דעת של יחידת הטיפול במבקשי מקלט על אריתראים להט"ב

חוות דעת של יחידת הטיפול במבקשי מקלט ממליצה על הכרה במבקשת מקלט טרנסקסואלית מאריתריאה כפליטה. חוות הדית מכירה בלהט"ב כקבוצה חברתית מסוימת, ובסכנה שיש להם באריתריאה. בנוסף, חוות הדעת מתייחסת לעילת מקלט סור-פלאס, הרלבנטית כאשר אדם "יצא מהארון" בישראל או החל בישראל בהליכי התאמת מגדר כאשר מדובר בטרנסים.

דו"ח בעניין השפעת חוק הפיקדון על מבקשי מקלט

א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, "מרעיבים אותי כדי שאעזוב את ישראל": השלכות חוק הפיקדון על מבקשי המקלט הפונים לעמותת א.ס.ף., יולי 2018. ארגון א.ס.ף. פרסם דו"ח על השפעות חוק הפיקדון, המחייב מעסיקים לנכות 20% משכרם של מבקשי מקלט ושל מי שמוכרים כזכאים להגנה זמנית מפני הרחקה. הדו"ח עומד על הגידול במספר מבקשי המקלט […]

נציבות האו"ם לפליטים – מבקשי מקלט מדרפור

עמדת נציבות האו"ם לפליטים בנוגע לצרכי ההגנה הבינלאומיים של יוצאי דרפור, יוני 2018 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עמדה עדכנית בעניין מבקשי מקלט שמוצאם מדרפור. המסמך מתייחס, בין השאר, לחזרה מרצון לדרפור, לסוגי האנשים המצויים בסיכון מוגבר ולאפשרות העתקת מקום מגורים פנימית.

הקליניקה לזכויות פליטים, אוניברסיטת תל-אביב – דפי מידע בנושאי חינוך ובריאות

הקליניקה לזכויות פליטים פרסמה דף מידע בנושא חינוך ודף מידע בנושא בריאות. דף המידע בנושא חינוך מתייחס לזכויותיהם של פליטים בחינוך בגיל הרך, חינוך חובה וחינוך גבוה. דף המידע בנושא בריאות מתייחס לזכויות הבריאות של פליטים בין השאר במתקני שירות בתי הסוהר, במצבי חירום רפואיים, במקרים של לידה, במקרים של תאונות עבודה, בתחום בריאות הנפש […]

חומרי הדרכה בעניין ייצוג ילדים מהגרים

International Commission of Jurists, Training materials on access to justice for migrant children, April 2018 נציבות המשפטנים הבינלאומית (ICJ) פרסמה סדרה של חומרי הדרכה בעניין גישה לצדק של ילדים מהגרים. חומרי ההדרכה נועדו לסייע לעורכי דין המייצגים ילדים מהגרים להרחיב את הידע שלהם בעניין זכויותיהם של ילדים מהגרים, בעניין שימוש במנגנונים בינלאומיים ביחס להפרות זכויות […]

מאמר בעניין סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט

יובל לבנת, סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט בישראל, משפט וממשל יט 79 (תשע"ח) מאמרו של ד"ר יובל לבנת נכתב בתגובה למאמרו של מנחם הופנונג בעניין המחיר שמדינת ישראל נדרשת לשלם עבור גיוס פלסטינים המסייעים לכוחות הביטחון הישראליים ועבור שיקום וקליטה שלהם, ומתייחס למחויבויות המשפטית של מדינת ישראל כלפי פלסטינים אלה, אשר לא נבחנו במאמרו של הופנונג. […]

דו"ח: המחאה שלנו נגד הגירוש

דו"ח של היא"ס ישראל המתאר את התעוררות החברה האזרחית נגד גירוש מבקשי המקלט. הדו"ח מסכם את החודשים מאז החלה מדיניות הגירוש ועד לעצירתה, תוך תיאור ההליכים החברתיים, המדיניים והמשפטיים. בדו"ח מצוטטים אקטיביסטים שלקחו חלק בפעילויות השונות נגד הגירוש ולמען מבקשי המקלט.

מבקר המדינה – ביקורת בעניין מבקשי מקלט ודו"ח מעקב בעניין "זרים שאינם בני הרחקה"

מבקר המדינה פרסם ביום 8.5.2018, במסגרת דו"ח הביקורת השנתי, פרק בעניין מבקשי מקלט. כמו כן פורסם דו"ח מעקב, בהמשך לדו"ח משנת 2014, העוסק ב"זרים שאינם בני הרחקה". במסגרת הפרק העוסק במבקשי מקלט, מבקר המדינה ביקר, בין השאר, את משך הטיפול בבקשות מקלט; את העיכובים בטיפול בבקשות מקלט שהגישו "זרים שאינם בני הרחקה" (כלומר אזרחי אריתריאה […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות

UNHCR, Legal considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries (April 2018) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות. בעמדה מפורטים, בין היתר, התנאים להסכמים בינלאומיים בדבר העברת מבקשי […]

דו"ח בעניין תופעת הזנות אצל מבקשי מקלט

בסוף מה שנשאר לי זה למכור את הגוף שלי: מיפוי תופעת הזנות בקהילת מבקשי המקלט מאפריקה (קיץ 2017). הדו"ח סוקר וממפה את תופעת הזנות בקרב מבקשי המקלט אזרחי אריתריאה וסודן בישראל. את המיפוי יזמו המשרד לשירותים חברתיים, המתאמת הבין משרדית למאבק בסחר בבני אדם, ומרפאת לוינסקי של לשכת הבריאות תל-אביב. בכתיבת הדוח השתתפה מחלקת מהגרים וחסרי מעמד […]

נתונים אודות בקשות מקלט של אזרחי סודן

ביום 28.2.2018 נמסרה תשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהגישו עורכות הדין כרמל פומרנץ ומיכל פומרנץ בעניין הטיפול בבקשות המקלט של אזרחי סודן. התשובה מכילה נתונים בין השאר בנוגע למספר בקשות המקלט שהוגשו, למספר הבקשות שנדחו על הסף או בהליכים אחרים ועוד.

משרד האו"ם לענייני סמים ופשיעה: קובץ פסיקה בעניין היבטים ראייתיים של סחר בבני אדם

UNODC, Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases (2017) משרד האו"ם לענייני סמים ופשיעה פרסם קובץ פסקי דין ממספר מדינות, העוסקים בנושאים ראייתיים בעבירות של סחר בבני אדם.

נציבות האו"ם לפליטים – נתונים בדבר שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן במדינות האיחוד האירופי. הנתונים כוללים את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט אלה כפליטים ואת שיעורי ההכרה בהם כמי שזכאים להגנה משלימה מתחילת שנת 2014 ועד הרבעון השלישי של שנת 2017. מן הפרסום עולה שבתקופה זו שיעור ההכרה הממוצע במבקשי מקלט אריתריאים כפליטים עמד על 63% […]

חוות הדעת של משרד הפנים לגבי צפון סודן

חוות הדעת לגבי צפון סודן, לפיה נבחנות בקשות מקלט של סודנים שאינם דרפורים (משבטים אפריקאים). עיקר חוות הדעת מתייחסת לשאלת SUR PLACE. חוות הדעת קובעת כי העובדה שסודנים נכנסו לישראל, שהיא מדינת אוייב עבורם, אינה מצדיקה לכשעצמה להכיר בהם כפליטים, כי מדובר בניצול לרעה של האמנה וכי יש צורך בעילת רשיפה פרטנית. יצויין כי דו"חות אחרים […]

הנחיות נציבות האום לפליטים באשר לבחינת בקשת מקלט של מדינות שהוכרזו בטוחות ובפרט גיאורגיה ואוקראינה

UNHCR – Safe country of Origin Report בשים לב לשינוי נוהל הטיפול במבקשי מקלט, כך שבקשות של אזרחי אוקראינה וגיאורגיה נבחנות בסדר דין מהיר, נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות באשר לבחינת בקשת מקלט של מדינות שהוכרזו בטוחות ובפרט גיאורגיה ואוקראינה. הנציבות מבהירה כי הגם שהיא אינה מתנגדת להגדרת מדינות כבטוחות, יש להבטיח הליך הוגן למבקשים […]

נציבות האו"ם לפליטים – תחולת אמנת הפליטים על פלסטינים

UNHCR, Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees, December 2017 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש דצמבר 2017 הנחיות לגבי פרשנות סעיף 1D לאמנה בדבר מעמדם של פליטים, המתייחס למעמדם של פליטים הזוכים להגנה וסיוע של סוכנות אחרת של האו"ם (בפועל – פלסטינים תחת המנדט של […]

הערות כלליות משותפות לוועדת האו"ם לזכויות הילד והוועדה להגנה על זכויות מהגרים ובני משפחותיהם

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Convention on the Rights of the Child, Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee […]

דו"ח נציבות זכויות האדם של האו"ם על זכויות מהגרים בגבולות אירופה

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), In Search of Dignity: report on the human rights of migrants at Europe's borders  נציבות זכויות האדם של האו"ם פרסמה דו"ח המתעד את ממצאיהן של משלחות מטעמה, שבחנו את מצבם של מהגרים בבולגריה, צרפת, יוון, איטליה, יוגוסלביה לשעבר ומקדוניה.

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה ביחס למעמדם של אזרחי סודן ואריתריאה בישראל

UNHCR’s position on the status of Eritrean and Sudanese nationals defined as ‘infiltrators’ by Israel נציבות האו"ם לפליטים הציגה בבית המשפט העליון, במסגרת ההליכים בעניין חוקתיות "חוק הפיקדון", את עמדתה בעניין מעמדם של אזרחי סודן ואריתריאה בישראל. הנציבות עמדה על כך שרבים ממבקשי המקלט לא הגישו בקשות מקלט רשמיות בשל העדר מידע אודות האפשרות לעשות […]

דו"ח רופאים לזכויות אדם

מחיר ההדרה: עלות הפקרת בריאותם של מבקשי המקלט החיים בישראל והצעה לגיבוש מדיניות בריאות שוויונית, 28 בנובמבר, 2017 ארגון רופאים לזכויות אדם פרסם דו"ח אודות המחיר הבריאותי, המוסרי, והכלכלי הכרוך בהיעדר מדיניות בריאות ופתרונות מערכתיים כלפי מבקשי המקלט החיים בישראל. הדו"ח עומד על כך שמשרד הבריאות פיתח מענה חלקי ונקודתי לטיפול בבעיות הבריאותיות של מבקשי […]

דו"ח בעניין מצב החירויות באריתריאה

Freedom House: Freedom in the World 2017 – Eritrea (September 2017) ארגון Freedom House פרסם דו"ח אודות מצב החירויות במדינות השונות, לרבות אריתריאה. הציון הכללי שאריתריאה קיבלה במדד החופש הוא 3 מתוך 100. בדו"ח מובא תיאור וניתן ציון בקטיגוריות של זכויות אזרחיות, זכויות פוליטיות, חופש הביטוי, חופש דת, חופש ההתאגדות, שלטון החוק, אוטונומיה של הפרט […]

נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת עדכנית בדבר מבקשי מקלט מאריתריאה

UNHCR Updated Position on Claims by Eritrean Draft Evaders Deserters נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות-דעת עדכנית שצורפה לערר שמתנהל בבית הדין לעררים בירושלים בעניין דחיית בקשות מקלט של אריתראים (ערר 1010/14). חוות-הדעת (מחודש יולי, שמפורסמת עתה לראשונה) מנתחת את המצב העדכני באריתריאה (כולל התייחסות לדו"ח הבריטי, הדני, השוויצרי) וכן מדגימה בפירוט את האופן שבו יש […]

נציבות האו"ם לפליטים: תרגום מעודכן לספר העזר

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה תרגום עדכני לספר העזר "מדריך וקווים מנחים להליכים וקריטריונים לקביעת מעמד של פליט". ספר העזר מהווה כלי מרכזי לפרשנות אמנת הפליטים, והתרגום העדכני כולל עתה גם: –          קווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 11: הכרה במעמד פליט על בסיס חזקת prima facie ; –          וקווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 12: בקשות למעמד פליט הקשורות במצבים של סכסוך חמוש.

נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת בעניין בקשות מקלט בישראל

כפי שתואר בעדכון נפרד, נציבות האו"ם לפליטים הגישה חוות דעת במסגרת ההליכים בבית המשפט העליון בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט. הנציבות הבהירה כי חוות הדעת נועדה לשימוש אך לצורך הליך זה. עם זאת, באחרונה קיבלנו חלק מאותה חוות דעת, המתאר כיצד בשל פגמים שונים בהליכי המקלט בישראל הנציבות רואה בסודנים ובאריתראים כ- refugee-like situation. ניתן להיעזר בחוות הדעת, […]

מאמר על טיפול נפשי במבקשי מקלט בישראל

שלומית בן שמואל, גשר על פני מים סוערים – סיפור של טיפול שהוא חיפוש אחר תקווה: טיפול במבקשי מקלט במרפאת "גשר" בפברואר 2014, ביוזמה משותפת של משרד הבריאות ונציבות האו"ם לפליטים, קמה מרפאת "גשר" במרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו. עיקר העבודה הקלינית במרפאה היא במתן שירותי אבחון וטיפול פסיכיאטרי-פסיכוסוציאלי לאוכלוסיית מבקשי מקלט וקורבנות סחר מאריתריאה […]

אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח בעניין רדיפת סטודנטים בדרפור

Amnesty Inernational, Uninvestigated, Unpunished: Human Rights Violations against Darfuri Students (15 May, 2017) אמנסטי אינטרנשיונל פרסמה דו"ח בעניין הפרת זכויות זכויות האדם של סטודנטים בחבל דרפור, ובכלל זה פגיעה בחופש הביטוי וההפגנה, מעצרים שרירותיים, עינויים והרג.

דו"ח האו"ם בדבר מצב זכויות האדם באריתריאה

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, 7 June, 2017 הדווחת המיוחדת של האו"ם לעניין מצב זכויות האדם במדינה פרסמה דו"ח חדש. הדו"ח מתייחס, בין היתר, להפרת זכויות האדם של אזרחי אריתריאה במסגרת השירות הצבאי והשירות הלאומי וכן למצבם של פליטים אריתראים.

דו"ח מבקר המדינה – טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות למעמד של בני משפחה של אזרחי ותושבי ישראל

דו"ח ביקורת שנתי 67ב, עמ' 1013-1071 (מאי 2017) מבקר המדינה פרסם דו"ח מקיף אודות טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות להסדרת מעמדם של בני זוגם של אזרחי ותושבי ישראל. בין השאר הועברה בדו"ח ביקורת על משך הטיפול בבקשות להסדרת מעמד, על העדר טיפול בקשיים המתגלים בבחינת כנות הקשר בין בני זוג, על קשיים בדרישות המסמכים במסגרת […]

ארה"ב – דו"ח על פגיעה בחופש הדת ברחבי העולם

United States Commission on International Religious Freedom, Annual Report, April 26, 2017 נציבות חופש הדת בארה"ב פרסמה דו"ח שנתי הבוחן את מצב חופש הדת במדינות שונות ברחבי העולם, ומסווג מדינות לקבוצות בהתאם. ניתן להשתמש בדו"ח לצורך מחקר אודות התנאים במדינות המוצא (COI) של מבקשי מקלט. באופן ספציפי יש לשים לב שאריתריאה וסודן, המדינות שמהן מגיע […]

Overseas Development Institute (ODI), Journey on Hold: How Policy Influences the Migration Decisions of Eritreans in Ethiopia (February 2017)

דו"ח חדש הבוחן את תהליכי קבלת ההחלטות של מבקשי מקלט אריתריאים באתיופיה, את השיקולים הנוגעים להישארות באתיופיה או עזיבתה לצורך חיפוש מקלט במדינות אחרות, ואת הבעיות בקבלת מקלט באתיופיה הגורמות למבקשי מקלט לעבור למדינות אחרות. בשולי הדו"ח מצוטט מבקש מקלט המסביר ששקל להגיע לישראל, אך מסביר שישראל סגרה את גבולותיה ולכן אירופה נותרה האופציה היחידה […]

Amnesty International Report 2016/17: The State of the World’s Human Rights (21 February 2017)

כמדי שנה, ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח מפורט אודות מצב זכויות האדם בעולם לפי חלוקה למדינות. מומלץ לעשות שימוש בדו"ח לצורך מחקר התנאים במדינות המוצא של מבקשי מקלט (COI) בעת הטיפול בבקשות מקלט ובהליכים משפטיים אחרים של פליטים ומבקשי מקלט.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים ביחס לדרישה ממבקשי מקלט ופליטים להשיג מסמכים מרשויות מדינות המוצא שלהם, פברואר 2017

[בעברית ובאנגלית] נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש פברואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה לפיה אין לדרוש ממבקשי מקלט לפנות לרשויות מדינותיהם כדי להשיג מסמכים.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים בנוגע למעצר ומהגרים בהקשרים של הגירה, ינואר 2017

(באנגלית ובעברית) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש ינואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה, הנסמכת על הוראות הדין הבינלאומי, לפיה, בין השאר, בכל עניין הנוגע לילדים השיקול הראשון במעלה יהיה טובת הילד; ילדים שהופרדו מהוריהם אינם צריכים להיות במעצר אלא במסגרות טיפוליות הולמות; לא ניתן להצדיק מעצר על בסיס מעמד של הילד או הוריו; ויש לבחון […]

UNHCR, Bureau of Europe, Desperate Journeys: Refugees and Migrants Entering and Crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkan Routes

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח על מגמות הנוגעות לנתיבי כניסה של מבקשי מקלט לאירופה בשנת 2016. הדו"ח עוסק, בין השאר, בירידה המשמעותית בכניסת מבקשי מקלט לאירופה דרך הים בהשוואה לשנת 2015, ובנתיבים היבשתיים לכניסת מבקשי מקלט ליבשת.

נייר עבודה בנושא בריאות הנפש מהגרים במעצר

Global Detention Project, Challenges to Providing Mental Health Care in Immigration Detention: Global Detention Project, Working Paper No. 19 (December 14, 2016) Global Detention Project פרסם נייר עבודה על בריאות הנפש של מהגרים במעצר. נייר העמדה מסביר את הנזקים הנפשיים שגורם מעצר, מתייחס לספרות המקצועית בעניין זה ולניסיונם של הכותבים במתקני מעצר באוסטרליה, ומציג מודל […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין טענות מקלט במצבים של סכסוך מזוין או אלימות

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions (December 2, 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בעניין טיפול בבקשות מקלט של מי שנמלטו […]

נתוני רשות האוכלוסין וההגירה בעניין בקשות מקלט בישראל במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע

לצפייה בקישור: http://hias.org.il/wp-content/uploads/2017/11/FOI.amnesty.2016.pdf במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, רשות האוכלוסין וההגירה מסרה מידע ביחס לטיפול בבקשות מקלט בישראל. בין היתר נמסרו נתונים מספריים על בקשות המקלט שהוגשו על ידי אזרחי סודן ואריתריאה בשנתיים האחרונות, דחיית בקשות מקלט על הסף, דחיית בקשות מקלט בסדר דין מקוצר, ישיבות הוועדה המייעצת לענייני פליטים, הכרה […]