מענה לבקשה לפי חוק חופש המידע – עבודת הלשכה המשפטית

רשות האוכלוסין וההגירה השיבה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל, בנוגע לטיפול הלשכה המשפטית של הרשות בעררים בבית הדין לעררים. בין השאר מפורטים בתשובה נתונים לגבי מספר העררים שהוגשו לבית הדין לפי פילוח שנתי, וכן פירוט של מספר העררים בהם טיפל כל אחד מעורכי הדין בלשכה המשפטית בשנת 2018.

נתונים על קטינים לא מלווים שנכנסו לישראל מגבול מצרים

בתאריכים 9/1/2019 ו-23/1/2019 התקבלו תשובות ( תשובה, תשובה משלימה )  לבקשה  לפי חוק חופש המידע, שהוגשה עבור ארגון היא"ס ישראל על-ידי התנועה לחופש המידע, על מי שנכנסו לישראל מגבול מצרים כקטינים ומבלי שהיו מלווים על-ידי הורה או קרוב מבוגר אחראי. משרד המשפטים השיב כי בשנים 2009-2016 ניתן סיוע משפטי ל-1,101 קטינים לא מלווים (ומי שטענו […]

נתונים על מבקשי מקלט ילדים

ביום 24/10/2018 נמסרה תשובה חלקית  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין מבקשי מקלט ילדים. רשות האוכלוסין מסרה כי מתחילת 2015 ועד אמצע 2018 הוגשו 48 בקשות מקלט עבור ילדים, מתוכן 34 בקשות עדיין תלויות ועומדות. הרשות לא השיבה אם בצוות יחידת RSD מראיינים שהוכשרו במיוחד לראיונות בבקשות של ילדים […]

נתונים על טיפול בבקשות מקלט של להטבא"ק בהתאם לאמנת הפליטים

ביום 12/7/2018 נמסרה תשובה  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין טיפול בבקשות מקלט של להטבא"ק בהתאם להוראות אמנת הפליטים להגנה על פליט הנרדף על רקע זהותו המינית ו/או זהותו המגדרית. תשובת רשות האוכלוסין מאשרת כי הוועדה המייעצת לענייני פליטים פועלת בסוגיה זו לאור הוראות אמנת הפליטים, אך מציינת כי […]

נתונים על טיפול ועדת המאוימים בפלסטינים המזדהים בתור להטבא"ק

ביום 20/6/2018 נמסרה תשובה  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין  טיפול 'ועדת המאוימים' במשרד הביטחון בתושבי הרשות הפלסטינית המזדהים בתור להטבא"ק (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, ביסקסואלים, אינטרסקס וקווירים). מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) הסביר כי ככלל הטיפול בבקשות של להט"ב אינן בגדר סמכותה של הוועדה לבחינת טענות למאוימות על רקע […]

נתונים על מתן מעמד ארעי מטעמים הומניטריים ל-200 פליטים מדארפור

ביום 23/5/2018 נמסרה תשובה  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין יישום החלטת ראש הממשלה מיוני 2017 למתן מעמד תושב ארעי (רישיון ישיבה א'/5) מטעמים הומניטריים ל-200 מבקשי מקלט מדארפור. לפי רשות האוכלוסין, נכון למאי 2018, 194 דרפורים שנכללו ברשימה קיבלו בפועל את רישיון הישיבה. כולם גברים. 6 נוספים עדיין […]

נתונים על מבקשי מקלט מדרום סודן ומסומליה

ביום 8/4/2018 נמסרה תשובה  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין מבקשי מקלט מדרום סודן ומסומליה. ביחס לשתי המדינות מספקת רשות האוכלוסין וההגירה נתונים על מספר בקשות המקלט (נכון למרץ 2018) – 276 בקשות הוגשו על-ידי דרום סודנים ו-36 בקשות של סומלים. פחות ממחציתם בעלי רישיון ישיבה בתוקף. בנוסף התקבלו […]

נתונים אודות בקשות מקלט לשנת 2017

ביום 20.2.2018 נמסרה תשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב בעניין הטיפול בבקשות מקלט בשנת 2017. בין שהשאר עולה שבשנת 2017 שר הפנים אישר הכרה ב-2 פליטים בלבד (אזרחי קונגו וסין), וכי הוועדה המייעצת לענייני פליטים המליצה להכיר ב-2 פליטים בלבד (אזרחי אריתריאה וסין).

נתונים אודות בקשות מקלט של אזרחי סודן

ביום 28.2.2018 נמסרה תשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהגישו עורכות הדין כרמל פומרנץ ומיכל פומרנץ בעניין הטיפול בבקשות המקלט של אזרחי סודן. התשובה מכילה נתונים בין השאר בנוגע למספר בקשות המקלט שהוגשו, למספר הבקשות שנדחו על הסף או בהליכים אחרים ועוד.

נתונים על הטיפול הנפשי במבקשי מקלט במתקן חולות

ביום 1.2.2018 נמסרה תשובה  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין הטיפול הנפשי במבקשי מקלט המוחזקים במתקן "חולות". התקבלה תשובה חלקית מאוד משירות בתי הסוהר (שב"ס) – המתייחסת לצוותי הטיפול הנפשי במתקן והכשרתם הייעודית, לשירותי תרגום בהם נעזרים במהלך טיפולים אלה ופירוט סוגי המענים הטיפוליים העומדים לרשות מבקשי המקלט ברמה […]

חופש מידע על תעודות מעבר

לבקשת היא"ס לפי חוק חופש המידע, התקבלה תשובת רשות האוכלוסין לגבי תעודות מעבר ישראליות המוצאות לצורך הרחקתם של אנשים מישראל לארצם או למדינות שלישיות. כחלק מהמידע, נמסר כי הרשות לא מבצעת מעקב לגבי מה קורה לאנשים אחרי שהם מגורשים עם תמי"ל.כמו כן, צויינו מדינות אשר אליהן נעשתה הרחקה באופן זה, וצויין כי לחוף השנהב לא הורחקו […]

נתונים על יחידת הטיפול במבקשי מקלט ברשות האוכלוסין וההגירה

בתאריכים 15.10.2017 ו-30.11.2017 התקבלו תשובות חלקיות (קובץ 1, קובץ 2) לבקשה מפורטת שהגיש ארגון היא״ס ישראל לפי חוק חופש המידע, בעניין פעולתה של יחידת הטיפול במבקשי מקלט ברשות האוכלוסין וההגירה, הפועלת לפי נוהל הטיפול במבקשי מקלט בישראל – ובפרט לגבי חלוקת התפקידים, הכשרות הצוות ועצמאיות ההחלטות ביחידה. הבקשה הוגשה כדי לוודא את תקינות הליכי הוועדה בטיפול […]

תשובה לבקשת חופש מידע – הוצאות בבית הדין לעררים

בתשובה לבקשת חופש מידע שהגשנו על ההוצאות שנפסקות בביה"ד לעררים, קיבלנו את התשובה הזו. לפי הנתונים: בסך-הכול נפסקו הוצאות ב-852 עררים מתוך 4387 עררים שהוכרעו בשנה האחרונה, שזה קרוב ל-19% מהעררים. בשנה האחרונה היו יותר מקרים בהם נפסקו הוצאות לטובת עוררים מאשר לטובת הרשות (פער של 79 עררים). עם זאת, הסכום הממוצע שנפסק לטובת עוררים הוא 2,657 לערר, והסכום הממוצע שנפסק לטובת הרשות הוא […]

נתוני רשות האוכלוסין וההגירה בעניין בקשות מקלט בישראל במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע

לצפייה בקישור: http://hias.org.il/wp-content/uploads/2017/11/FOI.amnesty.2016.pdf במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, רשות האוכלוסין וההגירה מסרה מידע ביחס לטיפול בבקשות מקלט בישראל. בין היתר נמסרו נתונים מספריים על בקשות המקלט שהוגשו על ידי אזרחי סודן ואריתריאה בשנתיים האחרונות, דחיית בקשות מקלט על הסף, דחיית בקשות מקלט בסדר דין מקוצר, ישיבות הוועדה המייעצת לענייני פליטים, הכרה […]

חופש מידע על בקשות מקלט

עו"ד אלעד כהנא הגיש בשם המוקד לפליטים ולמהגרים בבקשה לפי חוק חופש המידע ביחס למערכת המקלט, עבור שנת 2015 (קישור לבקשה). תשובת משרד הפנים (בקישור זה), שעונה לחלק מהשאלות, מלמדת על מספרי בקשות המקלט שהוגשו, על כך שיותר משליש מבקשות המקלט שממתינות להכרעה, תלויות ועומדות למעלה משנה, ועוד, ועל כך שרבע מהמהבקשים שההמתינו להכרעה בשנת […]

בית הדין לעררים – סטטיסטיקות

סבינה שמולביץ', עמיתת תכנית העמיתים, עברה על כל 615 החלטות בית הדין שפורסמו באתר בית הדין וערכה פילוח של ההחלטות. מספר סטטיסטיקות מעניינות: נכון לאפריל 2015 הועלו לאתר 211 החלטות סופיות (לפי דיינים: בן שאול-וייס:32, אזר:35, תם גבאי:42, ברגמן:102). 12 עררים התקבלו/חלקית, ו-108 נדחו. היתר נמחקו (58 מהחלטות המחיקה היו כאשר הסעד התייתר, התקבל, או […]