אוסף החלטות: צו ארעי המורה על חידוש ויזה

מצורפות מספר החלטות, המורות על חידוש רישיון הישיבה כצו ארעי/ביניים: ערר (ת"א) 5722-18 – חידוש רישיון ב/1 למי שהרישיון כבר נשלל מהם: "אומנם מדובר בבקשה למתן צו עשה, והלכה פסוקה היא כי צו עשה לא ניתן כדבר שבשגרה. עם זאת, במקרים חריגים ומתאימים ניתן לחרוג מן הכלל הזה. בנסיבות המקרה שלפנינו, לכאורה לא ניתן לומר […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – עיכוב הרחקה מטעמים רפואיים

עמ"נ (י-ם) 52247-09-17 ג' א' נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.9.2018) בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי ערעורים על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניינן של שלוש נשים נשאיות איידס ואישה הסובלת מצהבת B, שתיים מהן אזרחיות ניגריה ושתיים מהן אזרחיות גאנה. ברקע ההליכים עומד שינוי משנת 2014 בנוהל המאפשר עיכוב הרחקה מישראל מטעמים רפואיים […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – מניעת כניסה לישראל לפי "חוק החרם"

עמ"נ (ת"א) 11002-10-18 לארה אלקאסם נ' משרד הפנים (12.10.2018) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, לפיו אושרה החלטת משרד הפנים לבטל אשרת כניסה ורישיון ישיבה בישראל, שניתנו לאזרחית ארה"ב לפני בואה לישראל לצורך לימודים אקדמיים, וזאת בהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, המאפשרות לעשות כן במקרים של מי שפועלים בארגון […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעורו של מבקש מקלט מסרי לנקה

עמ"נ (י-ם) 9127-04-18 Warnakulasuri נ' משרד הפנים (2.8.2018) בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור של אזרח סרי לנקה על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה את עררו נגד דחיית בקשתו לקבלת מקלט בישראל. המערער שהה בישראל ברישיון מסוג ב/1 ועבד בענף הסיעוד משנת 2008. בשנת 2014 המערער הגיש בקשה למקלט, שבה טען כי היה […]

בית המשפט המחוזי – מחיקת ערעור בעניין הקדמת מועד דיון בבית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 25618-08-18 ולדין נ' משרד הפנים (27.8.2018) בית המשפט המחוזי בבאר שבע מחק ערעור שהוגש על החלטת הדיין התורן בבית הדין לביקורת משמורת, שנמנע מקיום דיון בעניינו של המערער, המוחזק במשמורת, וקבע שהדיון יתקיים בפני הדיינת שדנה בעניינו, לאחר שתשוב מחופשתה בשבוע שלאחר מכן. בית המשפט קבע שההליך שבמסגרתו ניתנה ההחלטה, שעליה הוגש הערעור, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור משרד הפנים בעניין שחרור אזרח חוף השנהב

עמ"נ (מרכז) 23774-07-18 מדינת ישראל נ' קונה (29.7.2018) בית המשפט המחוזי (השופטת אסתר שטמר) דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת שהורה לשחרר אזרח חוף השנהב, ששהה במשמורת למעלה מ-5 שנים. המשיב הוא מבקש מקלט מחוף השנהב שבקשתו למקלט נדחתה בשנת 2012, ושנעצר בשנת 2013 ומוחזק מאז במשמורת. נעשו 5 ניסיונות לגרש את המשיב […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין גירוש קטינה אזרחית ישראל יחד עם אמה הזרה

עמ"נ (י-ם) 28607-11-17 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.7.2018) בית המשפט המחוזי (השופט דנה לקח-כהן) דחה ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין מתן מעמד לאמה של קטינה אזרחית ישראל, שגירושה מישראל משמעו גם גירושה של הקטינה הישראלית. המערערות הן אזרחית הפליפינים וביתה בת ה-10, שנולדה בישראל לאב ישראלי. אביה של הקטינה נפטר […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של אישה שחוותה אלימות במשפחה

עמ"נ (י-ם) 23098-02-18 פלונית נ' משרד הפנים (24.7.2018) המערערת, אזרחית בולגריה שנישאה לאזרח ישראל, החלה בהליך המדורג להסדרת מעמד בישראל וקיבלה רישיון ישיבה מסוג א/5, אולם בהמשך נפרדה מבן זוגה, שהיה מכור לאלכוהול. בשנת 2011 המערערת הגישה נגד בן זוגה תלונה במשטרה בגין אלימות, והוא נעצר, ובהמשך הועמד לדין, הורשע ונדון ל-5 חודשים מאסר בפועל. […]

בית המשפט המחוזי – סעד זמני בערעור בעניין אזרחות שנויה במחלוקת

עמ"נ (ת"א) 48021-03-18 ברהנה נ' משרד הפנים (4.6.2018) בית המשפט המחוזי נתן סעד זמני לתקופת הערעור, האוסר על מעצרו של המבקש ועל נקיטת הליכי אכיפה וגירוש נגדו. המבקש טוען כי הוא אזרח אריתראי, הזכאי שתחול עליו המדיניות לפיה אזרחי אריתריאה אינם מגורשים ומקבלים רישיונות ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. משרד הפנים סירב להכיר […]

בית המשפט המחוזי – דחיית עתירת שר הפנים לשלילת אזרחות

ענמ"א (מרכז)  39716-12-15 שר הפנים נ' מפארגה (17.6.2018) בית המשפט המחוזי דחה עתירה של שר הפנים לביטול אזרחותו של המשיב בעילה של הפרת אמונים למדינת ישראל, בהתאם לתיקון לחוק האזרחות משנת 2017. המשיב הוא אזרח ישראל שבשנת 2012 הניח מטען נפץ באוטובוס בתל-אביב, שהתפוצצותו גרמה לפציעתם של 24 אנשים. המשיב הועמד לדין והורשע, ונגזרו עליו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט מאוקראינה

עמ"נ (ת"א) 64710-03-18 בויקו נ' משרד הפנים (1.5.2018) בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דחה בקשה לסעד זמני למניעת גירושו של מבקש מקלט אזרח אוקראינה עד להכרעה בערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה את עררו. המערער טען כי הגיע לישראל כדי להימנע מגיוס לצבא אוקראינה, וכי טרם עזב מדינתו נאלץ לשחד את הרשויות כדי להימנע מגיוס. […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת מקלט המבוססת על חשש ל-FGM בחוף השנהב

עמ"נ (י-ם) 16895-11-17 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.5.2018) בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, ואישר את דחיית בקשת המקלט של משפחה מחוף השנהב, המבוססת על חשש מפני ביצוע FGM (השחתת איבר המין הנשי) בשתי בנות המשפחה. העורר והעוררת הם בני זוג שנכנסו לישראל שלא כדין בשנים 2004 ו-2005, ושחלה […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטה על דחיית בקשה לעיון מחדש בבקשת מקלט

עמ"נ (י-ם) 31428-01-18 איגרה נ' משרד הפנים (8.3.2018) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט אברבנאל) קיבל חלקית ערעור של מבקש מקלט אזרח ניגריה על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה למשרד הפנים לקבל החלטה חדשה בבקשתו של המערער למקלט לאחר בחינת מכלול הראיות והנסיבות. המערער טען שהוא משתייך למפלגה בניגריה, שבה אביה שימש בתפקיד בכיר, […]

בית המשפט המחוזי – הארכת תקופת שחרור שנקבעה על ידי בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 36327-12-17 מוכתאר נ' משרד הפנים (30.3.2018) בית המשפט המחוזי (השופטת לוין) קיבל ערעור שהוגש על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והורה על דחיית מועד היציאה מישראל שקבע בית הדין בעניינו של אזרח גיניאה, ועל מתן רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. המערער שוחרר ממשמורת על ידי בית […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת מקלט של אזרח חוף השנהב

עמ"נ (י-ם) 42865-11-17 מאקאן נ' מדינת ישראל (29.3.2018) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט שחם) דחה ערעור של אזרח חוף השנהב על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין בקשתו למקלט בישראל. המערער טען כי נשקפת לו סכנת חיים מצד אביו בשל סירובו לקבל עליו את דעת האסלאם. בית המשפט קבע שהמערער לא היה עקבי בראיונות […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים לבני זוג וילדיהם

עמ"נ (י-ם) 39618-11-17 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (23.3.2018) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת לקח-כהן) דחה ערעור על החלטת בית הדין לעררים, אשר דחה ערר נגד החלטת משרד הפנים שלא להעביר את בקשת המערערים למעמד בישראל אל הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים. המערערים הם בני זוג, אזרח טורקיה ואזרחית הפיליפינים שהכירו בישראל, ושלושת ילדיהם הקטינים שנולדו […]

בעקבות פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הכרה בפליטים אריתראים

בחודש שעבר דיווחנו על פסק הדין בערר (י-ם) 1010-14 מסגנה נ' משרד הפנים (15.2.2018), שבו בית הדין לעררים דחה את עמדת משרד הפנים לפיה כדי שמי שערק מצבא אריתריאה יוכר כפליט עליו להראות שמלבד אקט העריקה עליו להראות שפעל גם באופן נוסף (דיווח על פסק הדין מהחודש שעבר מופיע כאן). בהמשך לפסק הדין, בעקבות פנייה […]

בית המשפט המחוזי – עיון בית הדין לעררים בחומר חסוי

עמ"נ (י-ם) 15002-04-17 גנימאת נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.12.2017) במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, בית המשפט המחוזי בירושלים פסל את הפרקטיקה הנוהגת בבית הדין לעררים של קביעת ימי דיונים מרוכזים לעיון בחומר חסוי במעמד צד אחד. בהתאם לפרקטיקה הרווחת בבית הדין לעררים נקבעים ימים מרוכזים לשמיעת נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי […]

בית המשפט המחוזי: פתיחת בקשות מקלט שנדחו על הסף בשל "מגבלת השנה"

עמ"נ (י-ם) 57376-01-18 המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס ישראל נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 11.2.2018) ביום 14.1.2018 המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס ישראל הגישו ערר לבית הדין כנגד אי-יישומו של פסק הדין בערר 1279-16, בו נקבע כי המדיניות לפיה בקשות מקלט של אריתראים וסודנים נדחו על הסף בשל "מגבלת השנה", אינה סבירה. לאחר פסק הדין משרד הפנים […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – מתן סעד זמני בערעור בעניין התייצבות ב"חולות" לצורך בחינת טענות בדבר גיל

עמ"נ (ת"א) 8423-11-17 וולדו נ' רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול (20.11.2017) בית המשפט המחוזי נתן סעד זמני המעכב את השמתו של המערער, אזרח אריתריאה, במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים. המערער טען כי הוא בן כמעט 60 שנים, וכי בהתאם לחוק למניעת הסתננות אין להשימו במתקן "חולות". טענתו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לעררים

עמ"נ (ת"א) 597-09-16 אמילי נ' שר הפנים (26.10.2017) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים.המערער הוא אזרח סודן והמערערת היא אזרחית הפיליפינים, ששהתה בישראל כדין עד לסיום עבודתו של מעסיקה בשגרירות. למערערים שלושה ילדים קטינים. במסגרת הליכים שקדמו להליך זה, המערער זומן למתקן "חולות", אך בהמשך זימונו בוטל בשל היותו […]

בית המשפט המחוזי: אין לדרוש מאזרח אריתריאה תעודת יושר לצורך הליך זוגיות

עמ"נ (י-ם) 32519-11-16 האגוס נ' משרד הפנים השבוע התקבל ערעור נגד החלטת בית הדין לבית הדין לעררים, בשאלת הדרישה מאזרח אריתריאה להגיש תעודת יושר מארצו כתנאי לכניסה להליך המדורג להסדרת מעמדו מכוח זוגיות. העורר טען, בין השאר, שהוא ערק מצבא אריתריאה וכי על מנת להשיג דרכון תקף ותעודת יושר יהיה עליו להצטרף לרשימת התומכים במשטר […]

בית המשפט המחוזי: שלילת אזרחות

עת"מ (חיפה) 57857-05-16 שר הפנים נ' זיוד (6.8.2017) לראשונה בית המשפט עשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 11 לחוק האזרחות לשלול אזרחות בגין "הפרת אמונים". שר הפנים הגיש בקשה לביטול אזרחותו של המשיב, שביצע פיגוע דריסה ודקירה. המשיב הורשע בהליך פלילי ונגזרו עליו 25 שנות מאסר בפועל. בית המשפט המחוזי דחה את טענות המשיב בדבר אי חוקתיותן של […]

בית המשפט המחוזי: שחרור ממשמורת של מורשע בפלילים בהעדר ראיות עדכניות למסוכנות

עמ"נ (מרכז) 36461-03-17 מדינת ישראל נ' חסן (12.7.2017) בית המשפט המחוזי הורה על שחרור אזרח סודן מחבל דרפור הסובל מסכיזופרניה, שהורשע בהריגה, לאחר שרדף אחרי מי ששדדו אותו, דקר אדם שהכה בו במסגרת הקטטה שהתפתחה, ונגזרו עליו 7 שנות מאסר. עם תום תקופת המאסר הוצאו נגדו צו הרחקה ומשמורת, ורשות האוכלוסין וההגירה סירבה לשחררו, אף שלא היו […]

בית המשפט המחוזי: דחיית עתירה בעניין צווי ניתוק חשמל ומים בדירות מפוצלות, שבהן מתגוררים מבקשי מקלט

עת"מ (מרכז) 3015-04-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקווה (7.8.2017) בית המשפט המחוזי דחה עתירה מינהלית, שהגישו האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ועמותת א.ס.ף נגד החלטת עיריית פתח תקווה לנתק דירות מפוצלות, שרובן מאוכלסות על ידי מבקשי מקלט, מתשתיות המים והחשמל. הארגונים העותרים הגישו עתירה נגד החלטת עיריית פתח תקווה לנתק דירות מפוצלות מתשתיות המים והחשמל […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין התייצבות במתקן "חולות"

רע"מ (ת"א) 24256-05-17 אסמעאיל נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.5.2017) בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים שלא לתת צו ביניים המעכב את התייצבותו של המבקש, אזרח סודן, במתקן "חולות" עד להכרעה בערר. המבקש טען שהוא תושב דרפור, וכי מטעם זה אין לזמנו אל המתקן. בית המשפט עמד על […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין הארכת רישיון ישיבה והוצאות

עמ"נ (י-ם) הונגבין נ' משרד הפנים (16.5.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעורו של אזרח סין על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הארכת רישיון הישיבה שלו וההוצאות המשמעותיות שנפסקו נגדו. בין משרד הפנים לבין המערער ניטשה מחלוקת בשאלה האם מועד כניסתו הראשונה לישראל היה בשנת 1999 או 2006. משרד הפנים טען שאדם […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הכרה בפליטה

עמ"נ (י-ם) 1987-01-17 אידריס נ' מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה (2.6.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור של אזרחית ניגריה שבקשתה למקלט נדחתה. המערערת טענה שגודלה על ידי דודה, שהוא ראש קהילה מוסלמית ומנהיג ארגון איסלמי המתנגד לנישואי מוסלמים עם נוצרים. המערערת טענה גם שנישאה לאדם נוצרי והתנצרה לאחר נישואיה. לטענתה משפחתה כפתה עליה ביצוע הפלה, […]

משרד הפנים יעניק תושבות ארעית "מטעמים הומניטריים" ל-200 אזרחי סודן

מזה שנים שמשרד הפנים אינו מכריע בבקשות מקלט של אזרחי סודן. בתחילה לא אפשרו לאזרחי סודן להגיש בקשות למקלט. מאז שנת 2013 מתאפשרת הגשת בקשות, אך עד היום משרד הפנים לא הכריע בבקשות המקלט של תושבי דרפור שבסודן, למעט בקשה אחת שהוכרעה ואושרה. בעת האחרונה הוגשו עררים, שבהם בית הדין לעררים התבקש להורות למשרד הפנים […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור בעניין שהייה במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 57130-03-17 בהטה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (6.4.2017) בית המשפט המחוזי דחה את בקשה המערער, אזרח אריתריאה, לתת סעד זמני בעניין שהייתו במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור שהגיש על החלטת בית הדין לעררים. המערער טען שבפני משרד הפנים ובפני בית הדין לעררים הוצגו מסמכים המעידים על כך שהוא חולה אפילפסיה, וכי החזקתו במתקן עלולה […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – אין לדחות בקשה להסדרת מעמד בשל הרשעה בפלילים לפני זמן רב

עמ"נ (י-ם) 20776-12-16 קוצ'טוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (3.4.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין החלטת משרד הפנים לדחות בקשה להסדרת מעמדו של אזרח אוקראינה מכוח זוגיות עם אזרחית ישראל בשל עברו הפלילי. המערער נדון באוקראינה למאסר לתקופה של 10 שנים בגין עבירת אלימות שבמהלכה נהרג אדם. מאז שנת 1998 […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט

עמ"נ (ת"א) 21673-02-17 Ivchenko נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.3.2017) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני למניעת גירושו מישראל של אזרח אוקראינה, שבקשתו למקלט נדחתה על ידי משרד הפנים ועררו נדחה על ידי בית הדין לעררים. המערער נכנס לישראל באשרת תייר, ולאחר בואו לישראל ביקש מקלט וטען שגילה כי רשויות אוקראינה מבקשות לגייסו לצבא. בית […]

בית המשפט המחוזי מרכז – החזרת תיק לבית הדין לביקורת משמורת לצורך הערכת מסוכנות

עמ"נ (מרכז) 36461-03-17 רשות האוכלוסין וההגירה נ' חסן (21.3.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור, שהגישה רשות האוכלוסין וההגירה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והחזיר את הדיון לבית הדין. המשיב, אזרח סודן שהגיש בקשה למקלט בישראל, הורשע בשנת 2010 בעבירת הריגה, ובמסגרת הסדר טיעון נגזרו עליו 7 שנות מאסר. עם סיום […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה למסירת מסמכים המוחזקים בידי רשות האוכלוסין וההגירה

עמ"נ  (ת"א) 51831-12-16 צנקסליאני נ' משרד הפנים (22.3.2017) בית המשפט המחוזי דחה בקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה למסור למערערים מסמכים המוחזקים בידיה, הנוגעים לבקשתם למעמד בישראל. הבקשה נדונה במסגרת ערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה ערר על החלטת הרשות לסרב להעניק למערער מעמד בישראל מכוח נישואיו ומכוח היותו אב לילד שהוא אזרח ישראל. במסגרת […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 64413-12-16 יביין נ' משרד הפנים (23.3.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט מינץ) דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, ואישר את החלטת משרד הפנים שלא להעניק מעמד מטעמים הומנטריים לאזרחית אתיופיה, אם לילדה בעלת אזרחות ישראלית. המערערת נישאה לאזרח ישראל וקיבלה מעמד בישראל. לשניים נולדה בת בשנת 2012. בשל אלימות שסבלה […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע: דחיית ערעור של אזרח אריתריאה המוחזק במשמורת בשל עבירת אלימות

עמ"נ (ב"ש) 41099-11-16 ביאה נ' משרד הפנים (5.1.2017). בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהחליט להותיר את המערער במשמורת. המערער, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירת תקיפה כלפי בת זוגו ובעבירת היזק לרכוש, ולאחר שסיים לרצות את עונש המאסר שהוטל עליו, הוצא נגדו צו משמורת. בית הדין דחה את בקשתו לשחרור ממשמורת. בית […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017) משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על […]

עת"מ (מרכז) 62635-02-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקווה

האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים וארגון א.ס.ף הגישו ביום 28.2.2017 עתירה מינהלית נגד עיריית פתח תקווה, חברת החשמל ותאגיד המים והביוב האזורי, לאחר שעיריית פתח תקווה החליטה לנתק את החשמל והמים בבתים בעיר, שבהם מתגוררים מבקשי מקלט בטענה לפיה מדובר בדירות שפוצלו שלא כדין. ביום 1.3.2017 בית המשפט המחוזי קיים דיון דחוף בבקשה לצו […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017) משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – מקום עריכת שימועים לזימון למתקן "חולות"

עמ"נ (ב"ש) 1336-11-16 מדינת ישראל נ' אבאקר (15.1.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של המדינה על פסק דין של בית הדין לעררים, בו חויב משרד הפנים לקיים שימוע לצורך זימון למתקן "חולות" באזור משרדו של בא כוח המשיב, אך הותיר על כנה את תוצאתו האופרטיבית של פסק הדין. המשיב, המתגורר בפתח תקווה, זומן לשימוע שאמור […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – החזרת סוגיית ההכרה באזרחי אריתריאה כפליטים לבית הדין לעררים

עמ"נ (י-ם) 32641-10-16 רשות האוכלוסין וההגירה נ' פלוני (26.1.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעורי המדינה על פסקי דינו של בית הדין לעררים בעניין חוות דעת משרד הפנים, הנוגעת להכרה באזרחי אריתריאה כפליטים על בסיס טענת עריקות מן הצבא. בהתאם לחוות דעתו של משרד הפנים, שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ישראל מסרבת להכיר […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – קבלת ערעור מינהלי של עובד ארגון הומניטארי

עמ"נ (י-ם) 58447-08-16 civile נ' משרד הפנים (8.12.2016) העותר, עובד ארגון הומניטארי בישראל, שהה בישראל ואחז ברישיון ישיבה מסוג ב/1 מחודש אפריל 2011 ועד לחודש יולי 2016, למעט במהלך תקופה של כשנתיים שבמהלכם לא שהה בישראל. בקשה שהגיש להארכת רישיון הישיבה שלו עד סוף חודש דצמבר 2016 נדחתה על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש לבית […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 19360-10-16 אוקבסלאסי נ' מדינת ישראל (13.11.2016) המערער, אזרח אריתריאה, הגיש ערר על ההחלטה לזמנו למתקן "חולות" חרף העובדה שהציג מסמכים רפואיים המעידים על בעיות גב והמלצה של הרופא המטפל בו שלא לזמנו למתקן. בית הדין לעררים דחה את הערר. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרו של ערעור על פסק […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – דחיית בקשתם של תושבי דרפור לקבל רישיונות מסוג א/5 בהתאם להחלטת שר הפנים משנת 2007

עמ"נ (ת"א) 46603-08-16 מוסא אדם חאתר נ' משרד הפנים (19.11.2016) בית המשפט המחוזי דחה שלושה ערעורים, שהדיון בהם אוחד, ושבהם התבקש להעניק למבקשי מקלט תושבי דרפור רישיון ישיבה מסוג א/5. הערעור הוגש על בסיס החלטת שר הפנים בחודש דצמבר 2007, לפיה יוענקו רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-600 תושבי דרפור שהוכרו ככאלה על ידי נציבות האו"ם […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – החזקה במשמורת של שוהים שלא כדין לאחר ריצוי מאסר פלילי

עמ"נ (ב"ש) 8913-08-16 דאנג נ' מדינת ישראל (26.10.2016) המערער, אזרח סודן, הורשע בעבירה של פציעה בצוותא ונגזר עליו עונש של מאסר בפועל. לאחר שסיים לרצות את מאסרו הוצא נגדו צו משמורת, ומאז הוא מוחזק במעצר לפי חוק הכניסה לישראל. בית הדין לביקורת דחה פעם אחר פעם את בקשתו להשתחרר ממשמורת, וקבע כי שחרורו יסכן את […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – ערעור המדינה על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

ביום 26.10.2016 הגיש משרד הפנים ערעור לבית המשפט המחוזי (עמ"נ 32641-10-16) על פסק דינו של בית הדין לעררים (ערר 1010-14), שבו נקבע כי משרד הפנים אינו רשאי לדחות באופן גורף את בקשות המקלט של אזרחי אריתריאה המבוססות על עריקה מן הצבא. בית המשפט המחוזי החליט ביום 5.11.2016 לעכב את ביצוע פסק דינו של בית הדין […]

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין צו ביניים עד להכרעה בערר

רע"מ (ת"א) 18646-08-16 נקאש נ' משרד הפנים (8.9.2016) בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים לדחות בקשה לצו ביניים, שימנע את הרחקתה של קטינה מישראל עד להכרעה בערר הנוגע לסירוב כניסתה למדינה. בית המשפט עמד על כך שלמרות מסכת שקרים של המערערת, ישנן ראיות לכך שהיא ילדה את הקטינה כפונדקאית, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על בית הדין לעררים

עמ"נ 50113-08-16 הברה נ' משרד הפנים (14.9.2016) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין אי קיצור תקופת ההחזקה במתקן "חולות". המערער, אזרח אריתריאה הנמצא בישראל מאז שנת 2011, זומן למתקן "חולות", והגיש ערר לבית הדין לעררים נגד ההחלטה לזמנו. הערר נדחה בשל עשיית דין עצמי ואי התייצבותו של המערער במתקן. […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין החלת ההליך המדורג על בני זוג

עמ"נ (י-ם) 34687-12-15 דולגוב נ' משרד הפנים (11.9.2016) בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה למשרד הפנים לשקול מחדש להחיל על המערערים את ההליך המדורג. המערערים, אזרחית ישראל בת 70 ואזרח בולגריה בן 62, ששהה בישראל בעבר שלא כדין, הגישו בקשה להסדרת מעמדם מכוח היותם ידועים בציבור, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור

עמ"נ (ת"א) 42469-08-16 אלטאהר נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.9.2016) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המערער הוא אזרח סודן, שזומן למתקן חולות בחודש מרץ 2014, ולאחר שלא התייצב נעצר בחודש מאי 2014 והושם במשמורת. בהיותו במשמורת הגיש בקשה למקלט בישראל, ובחודש ספטמבר 2014 הועבר למתקן […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – צו ביניים בהליך השוואת מעמד עם מבקש מקלט

עמ"נ 597-09-16 אמילי ואח' נ' שר הפנים (9.10.2016) בית המשפט המחוזי נתן צו ביניים בעניינם של בני זוג, אזרחית הפיליפינים ואזרח סודן שנישאו בבית הדין השרעי, עד להכרעה בערעור שהגישו יחד עם בנם המשותף ושתי ילדותיה של המערערת, על החלטת בית הדין לעררים. הערעור נסב על החלטת משרד הפנים שלא להשוות את מעמדם של בני […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת שחרור ממשמורת

עמ"נ (מרכז) 18500-08-16 מדינת ישראל נ' ברהני (11.8.2016) המשיב, אזרח אריתריאה שחלה עליו מדיניות "אי ההרחקה", סיים בחודש יוני 2016 לרצות מאסר של 48 חודשים בגין עבירה של מעשה מגונה בכוח ועבירת אלימות. עם סיום ריצוי מאסרו הוצא נגדו צו משמורת בהתאם לחוק הכניסה לישראל. במקביל ננקט נגדו הליך לפי חוק הגנה על הציבור מפני […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 44026-08-16 מדינת ישראל נ' אריא (24.8.2016) בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערעור משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, והורה על ביטול החלטת בית הדין ועל השארת המשיב במשמורת. המשיב, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירה של מעשה מגונה תוך שימוש בכוח, ונדון ל-14 חודשי מאסר בפועל. עם סיום ריצוי עונשו הוצא […]

בית המשפט המחוזי – אין סמכות להעביר למשמורת את מי שאינו בר-השמה במתקן "חולות"

עמ"נ (מרכז) 27891-07-16 פול נ' משרד הפנים (16.8.2016) בית המשפט המחוזי במחוז מרכז קיבל ערעור שהוגש על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והורה לשחרר את המערער, אזרח סודן, ממשמורת. המערער נכנס לישראל בשנת 2010, בהיותו בן 14 שנים, כקטין לא מלווה. הוא למד בתיכון "ימין אורד" ולומד כעת לימודי הנדסאים. רישיון […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 7547-06-16 אמהציון נ' משרד הפנים (21.6.2016) בית המשפט דחה בקשה לסעד זמני בעניין עיכוב התייצבותו של אזרח אריתריאה במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר שהגיש על החלטת משרד הפנים להחזיקו במתקן. המערער הוא איש דת בכיר שנרדף באריתריאה והגיש בקשה למקלט שטרם הוכרעה. הוא לא […]

בית המשפט המחוזי – פער גילאים אינו מלמד על קשר לא כנה

עמ"נ (ת"א) 60062-02-16 נליוג נ' רשות האוכלוסין וההגירה (8.6.2016) בית המשפט המחוזי קיבל את עתירתו של זוג נשוי, אזרח ישראל ואזרחית הפיליפינים, שמשרד הפנים החליט להפסיק את ההליך המדורג בו החלו. משרד הפנים החליט להפסיק את ההליך המדורג, בין השאר משום שגרושתו של המערער התגוררה בחדר נפרד באותה הדירה שבה מתגוררים בני הזוג. כמו כן […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים בעניין פליטה פלסטינית הנשואה לישראלי

עת"מ (חיפה) 22321-09-15 ותד נ' משרד הפנים (19.5.2016) בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל עתירה מינהלית בעניין הסדרת מעמדה של בת זוגו של אזרח ישראל. בקשתה של העותרת להסדרת מעמדה מכוח נישואיה לאזרח ישראל נדחתה בטענה שהיא תושבת לבנון ומשכך חל עליה חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003. העותרים טענו שהוראת השעה אינה חלה על […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הוראת שהייה לאדם מבוגר

עמ"נ (ב"ש) 38006-04-16 אסגודום נ' משרד הפנים (17.5.2016) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הוראת שהייה. המערער, שיוצג על ידי המוקד לפליטים ולמהגרים, הוא אזרח אריתריאה שהוצאה נגדו הוראת שהייה המחייבת אותו לשהות המתקן "חולות" לפרק זמן של 12 חודשים. לטענתו, המבוססת על "תעודת הטבלה" שהציג, הוא בן […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור מינהלי בעניין ההליך המדורג

עמ"נ (ת"א) 9304-09-15 קונלושיון נ' רשות האוכלוסין וההגירה (11.4.2016) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, וביטל את החלטת בית הדין, לפיה על העותר והעותרת, אזרח ישראל ואזרחית הפיליפינים שנישאו זה לזה, להתחיל מחדש את ההליך המדורג. העותרים הגישו בשנת 2005 בקשה להסדרת מעמדה של העותרת לפי הנוהל המדורג להסדרת […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים לדחות בקשה להסדרת מעמד של בת זוג של אזרח ישראל

עת"מ (חיפה) 49995-01-16 אשקר נ' משרד הפנים (31.3.2016) בית המשפט המחוזי קיבל עתירה נגד החלטת משרד הפנים בעניין הסדרת מעמדה של בת זוגו של אזרח ישראל.משרד הפנים דחה את בקשתם של בני הזוג להסדיר את מעמדה של אשתו של העותר. זאת בנימוק לפיו לא הוצגו הוכחות משכנעות לכנות הקשר ולקיומו של משק בית משותף, למעט […]