בית המשפט המחוזי – עיון בית הדין לעררים בחומר חסוי

עמ"נ (י-ם) 15002-04-17 גנימאת נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.12.2017) במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, בית המשפט המחוזי בירושלים פסל את הפרקטיקה הנוהגת בבית הדין לעררים של קביעת ימי דיונים מרוכזים לעיון בחומר חסוי במעמד צד אחד. בהתאם לפרקטיקה הרווחת בבית הדין לעררים נקבעים ימים מרוכזים לשמיעת נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי […]

בית המשפט המחוזי: פתיחת בקשות מקלט שנדחו על הסף בשל "מגבלת השנה"

עמ"נ (י-ם) 57376-01-18 המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס ישראל נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 11.2.2018) ביום 14.1.2018 המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס ישראל הגישו ערר לבית הדין כנגד אי-יישומו של פסק הדין בערר 1279-16, בו נקבע כי המדיניות לפיה בקשות מקלט של אריתראים וסודנים נדחו על הסף בשל "מגבלת השנה", אינה סבירה. לאחר פסק הדין משרד הפנים […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – מתן סעד זמני בערעור בעניין התייצבות ב"חולות" לצורך בחינת טענות בדבר גיל

עמ"נ (ת"א) 8423-11-17 וולדו נ' רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול (20.11.2017) בית המשפט המחוזי נתן סעד זמני המעכב את השמתו של המערער, אזרח אריתריאה, במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים. המערער טען כי הוא בן כמעט 60 שנים, וכי בהתאם לחוק למניעת הסתננות אין להשימו במתקן "חולות". טענתו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לעררים

עמ"נ (ת"א) 597-09-16 אמילי נ' שר הפנים (26.10.2017) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים.המערער הוא אזרח סודן והמערערת היא אזרחית הפיליפינים, ששהתה בישראל כדין עד לסיום עבודתו של מעסיקה בשגרירות. למערערים שלושה ילדים קטינים. במסגרת הליכים שקדמו להליך זה, המערער זומן למתקן "חולות", אך בהמשך זימונו בוטל בשל היותו […]

בית המשפט המחוזי: אין לדרוש מאזרח אריתריאה תעודת יושר לצורך הליך זוגיות

עמ"נ (י-ם) 32519-11-16 האגוס נ' משרד הפנים השבוע התקבל ערעור נגד החלטת בית הדין לבית הדין לעררים, בשאלת הדרישה מאזרח אריתריאה להגיש תעודת יושר מארצו כתנאי לכניסה להליך המדורג להסדרת מעמדו מכוח זוגיות. העורר טען, בין השאר, שהוא ערק מצבא אריתריאה וכי על מנת להשיג דרכון תקף ותעודת יושר יהיה עליו להצטרף לרשימת התומכים במשטר […]

בית המשפט המחוזי: שלילת אזרחות

עת"מ (חיפה) 57857-05-16 שר הפנים נ' זיוד (6.8.2017) לראשונה בית המשפט עשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 11 לחוק האזרחות לשלול אזרחות בגין "הפרת אמונים". שר הפנים הגיש בקשה לביטול אזרחותו של המשיב, שביצע פיגוע דריסה ודקירה. המשיב הורשע בהליך פלילי ונגזרו עליו 25 שנות מאסר בפועל. בית המשפט המחוזי דחה את טענות המשיב בדבר אי חוקתיותן של […]

בית המשפט המחוזי: שחרור ממשמורת של מורשע בפלילים בהעדר ראיות עדכניות למסוכנות

עמ"נ (מרכז) 36461-03-17 מדינת ישראל נ' חסן (12.7.2017) בית המשפט המחוזי הורה על שחרור אזרח סודן מחבל דרפור הסובל מסכיזופרניה, שהורשע בהריגה, לאחר שרדף אחרי מי ששדדו אותו, דקר אדם שהכה בו במסגרת הקטטה שהתפתחה, ונגזרו עליו 7 שנות מאסר. עם תום תקופת המאסר הוצאו נגדו צו הרחקה ומשמורת, ורשות האוכלוסין וההגירה סירבה לשחררו, אף שלא היו […]

בית המשפט המחוזי: דחיית עתירה בעניין צווי ניתוק חשמל ומים בדירות מפוצלות, שבהן מתגוררים מבקשי מקלט

עת"מ (מרכז) 3015-04-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקווה (7.8.2017) בית המשפט המחוזי דחה עתירה מינהלית, שהגישו האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ועמותת א.ס.ף נגד החלטת עיריית פתח תקווה לנתק דירות מפוצלות, שרובן מאוכלסות על ידי מבקשי מקלט, מתשתיות המים והחשמל. הארגונים העותרים הגישו עתירה נגד החלטת עיריית פתח תקווה לנתק דירות מפוצלות מתשתיות המים והחשמל […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין התייצבות במתקן "חולות"

רע"מ (ת"א) 24256-05-17 אסמעאיל נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.5.2017) בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים שלא לתת צו ביניים המעכב את התייצבותו של המבקש, אזרח סודן, במתקן "חולות" עד להכרעה בערר. המבקש טען שהוא תושב דרפור, וכי מטעם זה אין לזמנו אל המתקן. בית המשפט עמד על […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין הארכת רישיון ישיבה והוצאות

עמ"נ (י-ם) הונגבין נ' משרד הפנים (16.5.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעורו של אזרח סין על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הארכת רישיון הישיבה שלו וההוצאות המשמעותיות שנפסקו נגדו. בין משרד הפנים לבין המערער ניטשה מחלוקת בשאלה האם מועד כניסתו הראשונה לישראל היה בשנת 1999 או 2006. משרד הפנים טען שאדם […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הכרה בפליטה

עמ"נ (י-ם) 1987-01-17 אידריס נ' מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה (2.6.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור של אזרחית ניגריה שבקשתה למקלט נדחתה. המערערת טענה שגודלה על ידי דודה, שהוא ראש קהילה מוסלמית ומנהיג ארגון איסלמי המתנגד לנישואי מוסלמים עם נוצרים. המערערת טענה גם שנישאה לאדם נוצרי והתנצרה לאחר נישואיה. לטענתה משפחתה כפתה עליה ביצוע הפלה, […]

משרד הפנים יעניק תושבות ארעית "מטעמים הומניטריים" ל-200 אזרחי סודן

מזה שנים שמשרד הפנים אינו מכריע בבקשות מקלט של אזרחי סודן. בתחילה לא אפשרו לאזרחי סודן להגיש בקשות למקלט. מאז שנת 2013 מתאפשרת הגשת בקשות, אך עד היום משרד הפנים לא הכריע בבקשות המקלט של תושבי דרפור שבסודן, למעט בקשה אחת שהוכרעה ואושרה. בעת האחרונה הוגשו עררים, שבהם בית הדין לעררים התבקש להורות למשרד הפנים […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור בעניין שהייה במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 57130-03-17 בהטה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (6.4.2017) בית המשפט המחוזי דחה את בקשה המערער, אזרח אריתריאה, לתת סעד זמני בעניין שהייתו במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור שהגיש על החלטת בית הדין לעררים. המערער טען שבפני משרד הפנים ובפני בית הדין לעררים הוצגו מסמכים המעידים על כך שהוא חולה אפילפסיה, וכי החזקתו במתקן עלולה […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – אין לדחות בקשה להסדרת מעמד בשל הרשעה בפלילים לפני זמן רב

עמ"נ (י-ם) 20776-12-16 קוצ'טוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (3.4.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין החלטת משרד הפנים לדחות בקשה להסדרת מעמדו של אזרח אוקראינה מכוח זוגיות עם אזרחית ישראל בשל עברו הפלילי. המערער נדון באוקראינה למאסר לתקופה של 10 שנים בגין עבירת אלימות שבמהלכה נהרג אדם. מאז שנת 1998 […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט

עמ"נ (ת"א) 21673-02-17 Ivchenko נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.3.2017) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני למניעת גירושו מישראל של אזרח אוקראינה, שבקשתו למקלט נדחתה על ידי משרד הפנים ועררו נדחה על ידי בית הדין לעררים. המערער נכנס לישראל באשרת תייר, ולאחר בואו לישראל ביקש מקלט וטען שגילה כי רשויות אוקראינה מבקשות לגייסו לצבא. בית […]

בית המשפט המחוזי מרכז – החזרת תיק לבית הדין לביקורת משמורת לצורך הערכת מסוכנות

עמ"נ (מרכז) 36461-03-17 רשות האוכלוסין וההגירה נ' חסן (21.3.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור, שהגישה רשות האוכלוסין וההגירה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והחזיר את הדיון לבית הדין. המשיב, אזרח סודן שהגיש בקשה למקלט בישראל, הורשע בשנת 2010 בעבירת הריגה, ובמסגרת הסדר טיעון נגזרו עליו 7 שנות מאסר. עם סיום […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה למסירת מסמכים המוחזקים בידי רשות האוכלוסין וההגירה

עמ"נ  (ת"א) 51831-12-16 צנקסליאני נ' משרד הפנים (22.3.2017) בית המשפט המחוזי דחה בקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה למסור למערערים מסמכים המוחזקים בידיה, הנוגעים לבקשתם למעמד בישראל. הבקשה נדונה במסגרת ערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה ערר על החלטת הרשות לסרב להעניק למערער מעמד בישראל מכוח נישואיו ומכוח היותו אב לילד שהוא אזרח ישראל. במסגרת […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 64413-12-16 יביין נ' משרד הפנים (23.3.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט מינץ) דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, ואישר את החלטת משרד הפנים שלא להעניק מעמד מטעמים הומנטריים לאזרחית אתיופיה, אם לילדה בעלת אזרחות ישראלית. המערערת נישאה לאזרח ישראל וקיבלה מעמד בישראל. לשניים נולדה בת בשנת 2012. בשל אלימות שסבלה […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע: דחיית ערעור של אזרח אריתריאה המוחזק במשמורת בשל עבירת אלימות

עמ"נ (ב"ש) 41099-11-16 ביאה נ' משרד הפנים (5.1.2017). בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהחליט להותיר את המערער במשמורת. המערער, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירת תקיפה כלפי בת זוגו ובעבירת היזק לרכוש, ולאחר שסיים לרצות את עונש המאסר שהוטל עליו, הוצא נגדו צו משמורת. בית הדין דחה את בקשתו לשחרור ממשמורת. בית […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017) משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על […]

עת"מ (מרכז) 62635-02-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקווה

האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים וארגון א.ס.ף הגישו ביום 28.2.2017 עתירה מינהלית נגד עיריית פתח תקווה, חברת החשמל ותאגיד המים והביוב האזורי, לאחר שעיריית פתח תקווה החליטה לנתק את החשמל והמים בבתים בעיר, שבהם מתגוררים מבקשי מקלט בטענה לפיה מדובר בדירות שפוצלו שלא כדין. ביום 1.3.2017 בית המשפט המחוזי קיים דיון דחוף בבקשה לצו […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017) משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – מקום עריכת שימועים לזימון למתקן "חולות"

עמ"נ (ב"ש) 1336-11-16 מדינת ישראל נ' אבאקר (15.1.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של המדינה על פסק דין של בית הדין לעררים, בו חויב משרד הפנים לקיים שימוע לצורך זימון למתקן "חולות" באזור משרדו של בא כוח המשיב, אך הותיר על כנה את תוצאתו האופרטיבית של פסק הדין. המשיב, המתגורר בפתח תקווה, זומן לשימוע שאמור […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – החזרת סוגיית ההכרה באזרחי אריתריאה כפליטים לבית הדין לעררים

עמ"נ (י-ם) 32641-10-16 רשות האוכלוסין וההגירה נ' פלוני (26.1.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעורי המדינה על פסקי דינו של בית הדין לעררים בעניין חוות דעת משרד הפנים, הנוגעת להכרה באזרחי אריתריאה כפליטים על בסיס טענת עריקות מן הצבא. בהתאם לחוות דעתו של משרד הפנים, שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ישראל מסרבת להכיר […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – קבלת ערעור מינהלי של עובד ארגון הומניטארי

עמ"נ (י-ם) 58447-08-16 civile נ' משרד הפנים (8.12.2016) העותר, עובד ארגון הומניטארי בישראל, שהה בישראל ואחז ברישיון ישיבה מסוג ב/1 מחודש אפריל 2011 ועד לחודש יולי 2016, למעט במהלך תקופה של כשנתיים שבמהלכם לא שהה בישראל. בקשה שהגיש להארכת רישיון הישיבה שלו עד סוף חודש דצמבר 2016 נדחתה על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש לבית […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 19360-10-16 אוקבסלאסי נ' מדינת ישראל (13.11.2016) המערער, אזרח אריתריאה, הגיש ערר על ההחלטה לזמנו למתקן "חולות" חרף העובדה שהציג מסמכים רפואיים המעידים על בעיות גב והמלצה של הרופא המטפל בו שלא לזמנו למתקן. בית הדין לעררים דחה את הערר. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרו של ערעור על פסק […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – דחיית בקשתם של תושבי דרפור לקבל רישיונות מסוג א/5 בהתאם להחלטת שר הפנים משנת 2007

עמ"נ (ת"א) 46603-08-16 מוסא אדם חאתר נ' משרד הפנים (19.11.2016) בית המשפט המחוזי דחה שלושה ערעורים, שהדיון בהם אוחד, ושבהם התבקש להעניק למבקשי מקלט תושבי דרפור רישיון ישיבה מסוג א/5. הערעור הוגש על בסיס החלטת שר הפנים בחודש דצמבר 2007, לפיה יוענקו רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-600 תושבי דרפור שהוכרו ככאלה על ידי נציבות האו"ם […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – החזקה במשמורת של שוהים שלא כדין לאחר ריצוי מאסר פלילי

עמ"נ (ב"ש) 8913-08-16 דאנג נ' מדינת ישראל (26.10.2016) המערער, אזרח סודן, הורשע בעבירה של פציעה בצוותא ונגזר עליו עונש של מאסר בפועל. לאחר שסיים לרצות את מאסרו הוצא נגדו צו משמורת, ומאז הוא מוחזק במעצר לפי חוק הכניסה לישראל. בית הדין לביקורת דחה פעם אחר פעם את בקשתו להשתחרר ממשמורת, וקבע כי שחרורו יסכן את […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – ערעור המדינה על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

ביום 26.10.2016 הגיש משרד הפנים ערעור לבית המשפט המחוזי (עמ"נ 32641-10-16) על פסק דינו של בית הדין לעררים (ערר 1010-14), שבו נקבע כי משרד הפנים אינו רשאי לדחות באופן גורף את בקשות המקלט של אזרחי אריתריאה המבוססות על עריקה מן הצבא. בית המשפט המחוזי החליט ביום 5.11.2016 לעכב את ביצוע פסק דינו של בית הדין […]

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין צו ביניים עד להכרעה בערר

רע"מ (ת"א) 18646-08-16 נקאש נ' משרד הפנים (8.9.2016) בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים לדחות בקשה לצו ביניים, שימנע את הרחקתה של קטינה מישראל עד להכרעה בערר הנוגע לסירוב כניסתה למדינה. בית המשפט עמד על כך שלמרות מסכת שקרים של המערערת, ישנן ראיות לכך שהיא ילדה את הקטינה כפונדקאית, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על בית הדין לעררים

עמ"נ 50113-08-16 הברה נ' משרד הפנים (14.9.2016) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין אי קיצור תקופת ההחזקה במתקן "חולות". המערער, אזרח אריתריאה הנמצא בישראל מאז שנת 2011, זומן למתקן "חולות", והגיש ערר לבית הדין לעררים נגד ההחלטה לזמנו. הערר נדחה בשל עשיית דין עצמי ואי התייצבותו של המערער במתקן. […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין החלת ההליך המדורג על בני זוג

עמ"נ (י-ם) 34687-12-15 דולגוב נ' משרד הפנים (11.9.2016) בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה למשרד הפנים לשקול מחדש להחיל על המערערים את ההליך המדורג. המערערים, אזרחית ישראל בת 70 ואזרח בולגריה בן 62, ששהה בישראל בעבר שלא כדין, הגישו בקשה להסדרת מעמדם מכוח היותם ידועים בציבור, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור

עמ"נ (ת"א) 42469-08-16 אלטאהר נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.9.2016) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המערער הוא אזרח סודן, שזומן למתקן חולות בחודש מרץ 2014, ולאחר שלא התייצב נעצר בחודש מאי 2014 והושם במשמורת. בהיותו במשמורת הגיש בקשה למקלט בישראל, ובחודש ספטמבר 2014 הועבר למתקן […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – צו ביניים בהליך השוואת מעמד עם מבקש מקלט

עמ"נ 597-09-16 אמילי ואח' נ' שר הפנים (9.10.2016) בית המשפט המחוזי נתן צו ביניים בעניינם של בני זוג, אזרחית הפיליפינים ואזרח סודן שנישאו בבית הדין השרעי, עד להכרעה בערעור שהגישו יחד עם בנם המשותף ושתי ילדותיה של המערערת, על החלטת בית הדין לעררים. הערעור נסב על החלטת משרד הפנים שלא להשוות את מעמדם של בני […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת שחרור ממשמורת

עמ"נ (מרכז) 18500-08-16 מדינת ישראל נ' ברהני (11.8.2016) המשיב, אזרח אריתריאה שחלה עליו מדיניות "אי ההרחקה", סיים בחודש יוני 2016 לרצות מאסר של 48 חודשים בגין עבירה של מעשה מגונה בכוח ועבירת אלימות. עם סיום ריצוי מאסרו הוצא נגדו צו משמורת בהתאם לחוק הכניסה לישראל. במקביל ננקט נגדו הליך לפי חוק הגנה על הציבור מפני […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 44026-08-16 מדינת ישראל נ' אריא (24.8.2016) בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערעור משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, והורה על ביטול החלטת בית הדין ועל השארת המשיב במשמורת. המשיב, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירה של מעשה מגונה תוך שימוש בכוח, ונדון ל-14 חודשי מאסר בפועל. עם סיום ריצוי עונשו הוצא […]

בית המשפט המחוזי – אין סמכות להעביר למשמורת את מי שאינו בר-השמה במתקן "חולות"

עמ"נ (מרכז) 27891-07-16 פול נ' משרד הפנים (16.8.2016) בית המשפט המחוזי במחוז מרכז קיבל ערעור שהוגש על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והורה לשחרר את המערער, אזרח סודן, ממשמורת. המערער נכנס לישראל בשנת 2010, בהיותו בן 14 שנים, כקטין לא מלווה. הוא למד בתיכון "ימין אורד" ולומד כעת לימודי הנדסאים. רישיון […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 7547-06-16 אמהציון נ' משרד הפנים (21.6.2016) בית המשפט דחה בקשה לסעד זמני בעניין עיכוב התייצבותו של אזרח אריתריאה במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר שהגיש על החלטת משרד הפנים להחזיקו במתקן. המערער הוא איש דת בכיר שנרדף באריתריאה והגיש בקשה למקלט שטרם הוכרעה. הוא לא […]

בית המשפט המחוזי – פער גילאים אינו מלמד על קשר לא כנה

עמ"נ (ת"א) 60062-02-16 נליוג נ' רשות האוכלוסין וההגירה (8.6.2016) בית המשפט המחוזי קיבל את עתירתו של זוג נשוי, אזרח ישראל ואזרחית הפיליפינים, שמשרד הפנים החליט להפסיק את ההליך המדורג בו החלו. משרד הפנים החליט להפסיק את ההליך המדורג, בין השאר משום שגרושתו של המערער התגוררה בחדר נפרד באותה הדירה שבה מתגוררים בני הזוג. כמו כן […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים בעניין פליטה פלסטינית הנשואה לישראלי

עת"מ (חיפה) 22321-09-15 ותד נ' משרד הפנים (19.5.2016) בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל עתירה מינהלית בעניין הסדרת מעמדה של בת זוגו של אזרח ישראל. בקשתה של העותרת להסדרת מעמדה מכוח נישואיה לאזרח ישראל נדחתה בטענה שהיא תושבת לבנון ומשכך חל עליה חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003. העותרים טענו שהוראת השעה אינה חלה על […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הוראת שהייה לאדם מבוגר

עמ"נ (ב"ש) 38006-04-16 אסגודום נ' משרד הפנים (17.5.2016) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הוראת שהייה. המערער, שיוצג על ידי המוקד לפליטים ולמהגרים, הוא אזרח אריתריאה שהוצאה נגדו הוראת שהייה המחייבת אותו לשהות המתקן "חולות" לפרק זמן של 12 חודשים. לטענתו, המבוססת על "תעודת הטבלה" שהציג, הוא בן […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור מינהלי בעניין ההליך המדורג

עמ"נ (ת"א) 9304-09-15 קונלושיון נ' רשות האוכלוסין וההגירה (11.4.2016) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, וביטל את החלטת בית הדין, לפיה על העותר והעותרת, אזרח ישראל ואזרחית הפיליפינים שנישאו זה לזה, להתחיל מחדש את ההליך המדורג. העותרים הגישו בשנת 2005 בקשה להסדרת מעמדה של העותרת לפי הנוהל המדורג להסדרת […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים לדחות בקשה להסדרת מעמד של בת זוג של אזרח ישראל

עת"מ (חיפה) 49995-01-16 אשקר נ' משרד הפנים (31.3.2016) בית המשפט המחוזי קיבל עתירה נגד החלטת משרד הפנים בעניין הסדרת מעמדה של בת זוגו של אזרח ישראל.משרד הפנים דחה את בקשתם של בני הזוג להסדיר את מעמדה של אשתו של העותר. זאת בנימוק לפיו לא הוצגו הוכחות משכנעות לכנות הקשר ולקיומו של משק בית משותף, למעט […]

בית המשפט המחוזי – מחיקת עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (חיפה) 38774-12-15 ABRSHS נ' משרד הפנים (4.4.2016) בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת משרד הפנים למחוק עתירה שהוגשה נגד הוראת שהייה שהוצאה לעותר, ולפיה היה עליו להתייצב במתקן "חולות". לפני הגשת בקשת משרד הפנים למחוק את ההליך, התנהלו בבית המשפט העליון הליכי ביזיון בית משפט בבג"ץ 8665/14, שהוגשו משום שמשרד הפנים המשיך להוציא הוראות […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – היטל עובדים זרים בגין העסקת אזרחי סודן ואריתריאה

ע"מ (ב"ש) 9266-03-14 סעד נ' פקיד שומה אשקלון (17.3.2016) בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ערעור על שומת מס של מעסיק שהעסיק אזרחי סודן ואריתריאה, שחלה עליהם מדיניות אי ההרחקה או ההגנה הזמנית. בית המשפט דחה את טענת המערער כי מעסיק אינו חייב בהיטל עובדים זרים בגין העסקתם של מבקשי מקלט או של מי שחלה […]

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין הארכת תקופת שחרור

עמ"נ (מרכז) 31963-12-15 קוני נ' משרד הפנים (10.2.2016) בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה ערעור מינהלי שהגיש אזרח חוף השנהב (שיוצג על ידי המוקד לפליטים ומהגרים) על החלטת בית הדין ביקורת משמורת, שסירב להורות על הארכת תקופת שחרורו ממשמורת. המערער הוא אזרח חוף השנהב, אולם אין בידיו מסמכים מזהים. הוא שהה תקופות ממושכות במשמורת, ושוחרר […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 58839-12-15 ג'. א. נ' משרד הפנים (10.2.2016) בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, שדחה בקשה לשחרור של אזרח ניגריה. המערער הוא אזרח ניגריה השוהה בישראל מספר שנים. בקשתו של המערער למקלט בישראל נדחתה כמה שנים לפני כן, ועתירה שהגיש נגד דחיית בקשת […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – אישור הוראת שהייה בחולות

עת"מ (חיפה) 36599-10-15 ABDELBSHIR נ' משרד הפנים (8.2.2016) בית המשפט המחוזי בחיפה דחה על הסף עתירה מינהלית של אזרח סודן נגד הוראת שהייה במתקן חולות. בפסק הדין נקבע כי בית המשפט העליון אישר את החזקתם של "מסתננים" במתקן חולות, וכי העותר לא הצביע על נזק או נסיבות מיוחדות שיש בהם כדי להצדיק את העדפת אינטרס […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – מחיקת עתירה לאור כוונת משרד הפנים לקיים שימוע חדש לעניין משך ההחזקה במתקן "חולות"

עת"מ (חיפה) 385-11-15 מהרי נ' משרד הפנים (1.3.2016) בית המשפט המחוזי מחק עתירה נגד החלטת משרד הפנים לזמן אזרח אריתריאה למתקן "חולות". הרקע להחלטה הוא הודעת משרד הפנים שניתנה בעתירה זו (כמו גם בעשרות עתירות ועררים נוספים), לפיה משרד הפנים יקיים לעותר שימוע נוסף כדי להחליט על משך החזקתו במתקן "חולות". בהודעת משרד הפנים נמסר […]

בית המשפט המחוזי מחוז מרכז – קיצור תקופת החזקה במשמורת של מי שלא התייצב במתקן "חולות"

עמ"נ (מרכז) 29140-01-16 Sowareldahab נ' משרד הפנים (25.1.2016) בית המשפט המחוזי קיצר את תקופת החזקתו במשמורת של אזרח סודן מ-60 ימים ל-30 ימים. המערער קיבל זימון להתייצב במתקן חולות בחודש אוגוסט 2014 ולא התייצב. בחודש ינואר 2016 המערער הגיע אל משרדי רשות האוכלוסין וההגירה מיוזמתו ונערך לו שימוע, שבסופו ממונה ביקורת הגבולות החליט כי הוא […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – קבלת ערעור מינהלי על החלטת בית הדין לעררים למחוק ערר על הסף בשל עשיית דין עצמי

עת"מ (ת"א) 8301-11-15 Brhane נ' משרד הפנים (26.1.2015) פסק דין בערעור מינהלי על פסק דינו של בית הדין לעררים. בית הדין לעררים דחה על הסף ערר שהופנה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" שהוצאה נגד מבקש מקלט מאריתריאה. זאת נוכח אי התייצבותו של מבקש המקלט ב"חולות" לאחר שבית הדין דחה את בקשתו לצו ביניים שימנע את […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – דחיית עתירות נגד הוראות שהייה

עת"מ 58364-10-15 פלוני נ' משרד הפנים (6.1.2016) בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה על הסף ארבע עתירות של אזרחי סודן נגד הוראות שהייה, לפיהן עליהם להתייצב במתקן "חולות". בעתירות נטען, כי היות שמספר המקומות במתקן "חולות" הוא מוגבל והמתקן בתפוסה כמעט מלאה, הבחירה את מי לזמן למתקן היא שרירותית, וכי אם מטרת ההחזקה […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – דחיית עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" והפחתת שיעור האגרה

עת"ם 55378-10-15 בהטה נ' משרד הפנים (13.12.2015) בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה עתירה שהגיש אזרח אריתריאה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות". בית המשפט קבע כי בעניינו של העותר לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא לזמנו למתקן, וכי טענותיו בדבר הפגיעה בחירותו רלוונטיות לרוב העותרים נגד הוראות שהייה. בית המשפט הוסיף, כי עצם […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – כשל בייצוג בעתירה נגד הוראת שהייה ב"חולות"

עת"ם 7700-11-15 אלרחים נ' משרד הפנים (30.12.2015) בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות", תוך שהוא עומד על כשלים חמורים בייצוגו של העותר. במסגרת פסק הדין עמד בית המשפט על כך שהאמור בעתירה ובתצהיר שצורף לה אינו אמת, אך הוסיף כי חרף האמור ספק בעיניו אם מדובר בחוסר […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – מחיקת עתירה נגד הוראת שהייה ב"חולות" בשל רשלנות עורך דין

עת"ם 41136-12-15 אלדין נ' משרד הפנים (21.12.2015) בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה על הסף עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות". בפסק הדין צוין, כי בית המשפט נתקל בעתירות רבות נגד הוראות שהייה שנכתבו בצורת "העתק-הדבק" עם קורות חיים ותאריכי לידה זהים. בית המשפט ציין כי אוכלוסיית מגישי העתירות נגד הוראות שהייה במתקן […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – שימוע נוסף והוצאות

עת"מ (חי') 13816-05-15 גרשון נ' משרד הפנים בעניין איחוד משפחות, קבע השופט שפירא (באופן שרלבנטי לגם לתיקי חולות) כי: "עם זאת סבור אני כי עצם העובדה שהמשיב עצמו הבין כי עליו לאסוף עוד נתונים, לערוך שימוע נוסף ולשקול שוב את בקשת העותרים, מעידה, בנסיבות המקרה שבפני, על כך שההחלטה נושא העתירה התקבלה בלא שנבחנו כל העובדות […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – קבלת עתירה בעניין ההליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג של אזרחי ישראל

עת"מ (י-ם) 31022-01-14 ביצ'ל נ' משרד הפנים (22.11.2015) בית המשפט המחוזי (השופט סובל) קיבל עתירה בעניין הסדרת מעמדו של אזרח טורקיה הנשוי לאזרחית ישראל. העותרים החלו בהליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג של אזרחי ישראל, אולם יחסיהם ידעו עליות ומורדות. ההליך המדורג הופסק בעקבות פרידתם, אך לאחר שחזרו השניים לחיות כזוג הוגשה בקשה לחידוש […]

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז – דחיית ערעור המדינה על החלטת שחרור של בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (מרכז) 59949-10-15 מדינת ישראל נ' רוקוו (9.9.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת מרוז) דחה ערעור של המדינה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהורה על שחרורו של המשיב, אזרח הפיליפינים. בקשותיו של המשיב לקבלת מעמד בישראל מכוח אמנת הפליטים ומכוח החלטת הממשלה להסדרת מעמדם של ילדי מהגרי עבודה נדחו, והוא הושם במשמורת לצורך גירושו מישראל. […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני לעיכוב הרחקת מבקשת מקלט מישראל

עמ"נ (ת"א) 54405-10-15 פרננדס נ' מדינת ישראל בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט ורדי) דחה בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט מהודו, שבקשתה למקלט נדחתה ושערר שהגישה על ההחלטה לדחות את בקשתה נדחתה על ידי בית הדין לעררים. המערערת, ששהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה לעבודה בענף הסיעוד, התקשרה עם אדם אחר לתיווך עובדים מהודו. בדיעבד הסתבר […]

בית המשפט המחוזי מחוז מרכז – קבלת ערעור המדינה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (מרכז) 52440-11-15 משרד הפנים נ' ברקאת (26.11.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת מרשק מרום) קיבל ערעור של משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהחליט על קיצור תקופת ההעברה למשמורת של המשיב, אזרח אריתריאה. המשיב לא חידש את רישיון הישיבה בו אחז במשך 10 חודשים. בעקבות זאת החליט משרד הפנים על העברתו למשמורת לפרק […]