עמ"נ (י-ם) 20791-05-18 אוקוונקוו נ' משרד הפנים (10.6.2019)

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שניתן כשנה וחצי לפני הגשת הבקשה.

בית המשפט קבע שאף על פי שלא ניתן כל הסבר לאיחור הממושך, הרי שראוי להיעתר לבקשה נוכח העובדה שמדובר ב"בקשת פליטות", שמעצם טיבה כוללת טענות בדבר סכנת חיים. בית המשפט קבע שסכנת החיים לה טוען המבקש מצדיקה את הארכת המועד, חרף העובדה שבית המשפט אינו משוכנע שסיכויי הערעור טובים.