בתשובה לבקשת חופש מידע שהגשנו על ההוצאות שנפסקות בביה"ד לעררים, קיבלנו את התשובה הזו.

לפי הנתונים: בסך-הכול נפסקו הוצאות ב-852 עררים מתוך 4387 עררים שהוכרעו בשנה האחרונה, שזה קרוב ל-19% מהעררים. בשנה האחרונה היו יותר מקרים בהם נפסקו הוצאות לטובת עוררים מאשר לטובת הרשות (פער של 79 עררים). עם זאת, הסכום הממוצע שנפסק לטובת עוררים הוא 2,657 לערר, והסכום הממוצע שנפסק לטובת הרשות הוא 3,487 (פער של 830 ש"ח).

ביה"ד בירושלים פוסק הוצאות בהכי הרבה מקרים וביה"ד בבאר-שבע פוסק הכי פחות. בביה"ד בחיפה בכלל לא נפסקו הוצאות לטובת הרשות (וב-11 מקרים נפסקו הוצאות לטובת עוררים). ביה"ד בירושלים פוסק ביותר מקרים הוצאות לטובת העוררים (פער של 98 עררים) וביה"ד בת"א פוסק ביותר מקרים לטובת הרשות (פער של 34 עררים). בסך הכול, בתי-הדין פסקו בשנה האחרונה הוצאות נגד עוררים ב-19 עררים שבהם לא היו מיוצגים על-ידי עו"ד.