בר"ם 646/19 חבוש נ' מינהלת התיאום והקישור לרצועת עזה (14.5.2019)

רשם בית המשפט העליון קבע, שכאשר בית המשפט מורה לצדדים במסגרת פסק דין בעתירה מינהלית להגיש השלמת טיעון בנוגע לסכום ההוצאות, ההחלטה לעניין ההוצאות לא מהווה החלטה נפרדת העומדת על רגליה שלה, אלא החלטה המשלימה את פסק הדין ומהווה חלק ממנו, ועל כן ניתן לערער עליה בזכות.

המבקש הוא תושב רצועת עזה שהחזיק בעבר בהיתרי כניסה לישראל לצרכי מסחר, שהמשיבים החליטו שלא לחדש. נגד ההחלטה הוגשה עתירה מינהלית, ובסמוך לאחר הגשתה המשיבים הודיעו שיינתן למבקש "היתר לסוחר". העותר ביקש למחוק את העתירה ולפסוק הוצאות לטובתו. בית המשפט המחוזי נתן פסק דין בו מחק את העתירה והורה לצדדים להגיש סיכומים בעניין ההוצאות. לאחר הגשת הסיכומים בית המשפט קבע בהחלטה נפרדת שאין מקום לפסיקת הוצאות.

המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה שלא לפסוק הוצאות.

רשם בית המשפט העליון קבע כי במקרים מסוג זה ניתן לערער בזכות על ההחלטה בעניין ההוצאות, והורה לשנות את סיווג ההליך בהתאם.