רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ביום 26.12.2019 את נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים עבור מי שרשום במרשם האוכלוסין (נוהל מס' 3.2.0006) ואת נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראל למי שאינו תושב הרשום במרשם האוכלוסין (נוהל מס' 3.2.0016).

הנוהל פורסם לאחר שהקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א הגישה בשם המוקד לפליטים ולמהגרים עתירה לפרסום נוהל הוצאת תמי"ל שהוסר מאתר הרשות בטענה כי הוא מתעדכן כבר לפני שנה. זאת, אף שלשכות הרשות המשיכו לפעול לפי חוזר סודי שלא פורסם.