משרד הפנים פרסם דו"ח שנתי בו מפורטים נתונים בעניין כניסת "מסתננים" לישראל, "יציאה מרצון" מישראל, עובדים זרים בענפים השונים, תיירים, גירוש שוהים שלא כדין ואמצעי אכיפה נגד מעסיקי זרים.